Over Zorroo

Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken is een regionaal samenwerkingsverband van zo’n 70 huisartsen. Samen maken we ons sterk voor goed afgestemde huisartsenzorg in Oosterhout en omstreken. Innovatie en verbinding zijn hierbij onze kernwaarden.

Onder de regio Oosterhout en omstreken vallen Den Hout (NB), Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made, Molenschot, Oosteind, Oosterhout (NB), Raamsdonk, Raamsdonksveer, Rijen, ‘s Gravenmoer, Sprang-Capelle, Terheijden en Wagenberg.

Klik op het beeld hiernaast voor een vergroting.

Zorroo staat voor zorg op maat voor mensen met een chronische ziekte en psychische of sociale klachten. Daarbij is specifiek aandacht voor jeugd en ouderen. Deze eerstelijnszorg is veelal vastgelegd in zorgprogramma’s. Daarbinnen wordt nauw samengewerkt met zorgpartners zoals diëtisten, medisch pedicuren en psychologen. Ook pakt Zorroo een bredere rol in de regio op door samenwerking met gemeenten, welzijnsorganisaties en patiëntenorganisaties. De zorggroep overlegt de inhoud en financiering van de zorgprogramma’s met zorgverzekeraars. Zo ontvangen patiënten de best mogelijke zorg, afgestemd op hun persoonlijke situatie.

Huisartsenpost Oosterhout

Sinds 1 januari 2017 werkt de Huisartsenpost Oosterhout onder de vlag van Zorroo. Hierdoor is er 24-uurs huisartsenzorg geregeld in de regio en is er één aanspreekpunt voor alles wat met de regionale huisartsenzorg te maken heeft. De huisartsenpost verzorgt de spoedeisende huisartsenzorg in de avond, de nacht, het weekend en op officiële feestdagen.

ZoHealthy

ZoHealthy levert zorg ter vergroting van uw mentaal en lichamelijk welzijn en ter preventie van gezondheidsklachten. Onze focus ligt daarmee op het leveren van een belangrijke bijdrage aan een gezonde samenleving. ZoHealthy biedt daarvoor labels als: ZoHealthy Leefstijl & Preventie, ZoHealthy Huisartsen Chirurgie Oosterhout, ZoHealthy Uro-gynaecologie en ZoHealthy Flexpool.

Zorroo Eerstelijns Zorg Centrum

In het Eerstelijns Zorg Centrum (EZC) van Zorroo vindt u een aantal huisartsenpraktijken, de Huisartsenpost Oosterhout, ZoHealthy en de organisatie van Zorroo zelf. Ook zijn hier een aantal zorgpartners gevestigd zoals o.a. het Diagnostisch Centrum Amphia/SHL, Psychologenpraktijk Oosterhout, Regiokantoor van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Thebe Thuiszorg, Hallux podotherapie Oosterhout, BeweegExpertise fysiotherapie en de Service Apotheek Pasteurlaan.

Onze mensen

Coördinator Integrale zorg-COPD-astma-spirometrie
Coördinator Integrale zorg-DM
Coördinator Integrale zorg-CVRM
Manager Basis GGZ en Jeugdzorg
Coördinator Basis GGZ
Coördinator 24-uurs GGZ
Coördinator Jeugdzorg
Praktijkondersteuner (POH) Jeugd
Praktijkondersteuner (POH) Jeugd
Praktijkondersteuner (POH) Jeugd
Manager Ouderenzorg
Coördinator Ouderenzorg
Manager IT en praktijkprojecten
Applicatiebeheerder
Applicatiebeheerder
Communicatie en PR
HR en Kwaliteit
Juniormanager Praktijkmanagement
Praktijkmanagement
Flexpool medewerker
Financieel administratief medewerkster
Financieel administratief medewerkster
Financieel administratief medewerkster
Secretarieel medewerker

Zorg op maat

Iedereen is anders. Ook al hebben mensen dezelfde ziekte, iedereen ervaart dit anders en gaat er op een andere manier mee om. We willen dat patiënten zorg krijgen die bij ze past: zorg op maat. De mens staat centraal en niet de klacht of de ziekte. Patiënten spelen een actieve rol bij het inpassen van gezondheid en ziekte in het dagelijks leven. Ze maken zelf keuzes over gezondheid en gedrag. En samen met onze huisartsen en zorgpartners wordt de zorg afgestemd op hun persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren. Zo ontvangen patiënten zorg op maat voor een optimale kwaliteit van leven.

Kwaliteit en innovatie

Het uitgangspunt binnen Zorroo is dat er een hoge kwaliteit van zorg geleverd wordt. Er wordt voortdurend gewerkt aan de kwaliteit van de zorgprogramma’s en de zorgverlening van aangesloten huisartsenpraktijken en zorgpartners. Dat komt als volgt tot uiting:

  • Zorroo is lid van InEen en daarmee conformeren we ons aan de kritische kwaliteitskenmerken van de beroepsverenigingen.
  • De zorgprogramma’s voldoen aan alle relevante geldende standaarden, zoals de NHG-standaarden en de Regionale Transmurale Afspraken.
  • Expertgroepen per zorgprogramma monitoren de kwaliteit en nemen nieuwe ontwikkelingen mee in het opstellen van het kwaliteitsbeleid (medicatie, vaststellen indicatoren, normeringen, behandelingen). In de expertgroepen nemen kaderhuisartsen, zorgcoördinatoren en praktijkondersteuners deel.
  • De wijze waarop invulling wordt gegeven aan zorg en kwaliteit wordt elke maand inzichtelijk gemaakt op zorggroep-, huisartsenpraktijk-, zorgverlener- en patiëntniveau door gebruikmaking van een managementinformatiesysteem (SAS VA).
  • Er vinden kwartaalgesprekken plaats met de aangesloten huisartsenpraktijken over de geleverde kwaliteit van zorg.
  • De huisartsenpraktijken en huisartsenpost worden door middel van jaarlijkse scholingen op de hoogte gehouden van de laatste inzichten en ervaringen, hiervoor bestaat een scholingsbeleid en -kalender. Veelal worden hier ook zorgpartners bij betrokken.

Zorroo staat voor optimale patiëntenzorg. Naast het uitvoeren van diverse zorgprogramma’s ligt het accent op zorgvernieuwingsprojecten waarbij nauw wordt samengewerkt met diverse zorgpartners. Meer over de projecten waarmee Zorroo bezig is, leest u in ons jaarverslag.

Jaarverslag

Met het jaarverslag krijgt u inzicht in wat er bij de Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken gebeurt. Hieronder treft u het jaarverslag 2019 aan.

Naar jaarverslag 2019

Patiënttevredenheid

De tevredenheid van patiënten staat bij Zorroo hoog in het vaandel. Daarom meten wij continu de tevredenheid van de patiënten van onze huisartsenpraktijken met behulp van Qualizorg.

Privacy Statement

Vanaf 25 mei jl. geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zorroo vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Deze worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In onze Privacy Statement leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Naar Privacy Statement

Klachten

Zorroo streeft altijd naar het leveren van optimale zorg. Is er iets misgegaan en bent u niet tevreden? Heeft u klachten of verbeterpunten? Wij waarderen het wanneer u ons de gelegenheid geeft van u te leren en ons daarmee de kans geeft om onze zorg te verbeteren.

Bij klachten over een zorgverlener adviseren wij u om dit in eerste instantie met de betrokken zorgverlener zelf te bespreken. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de zorgverlener of onderstaand klachtenformulier invullen.

Naar klachtenformulier

Bij klachten over Zorroo als organisatie of over een medewerker van de zorggroep, kunt u telefonisch, schriftelijk of per mail contact opnemen met het Bedrijfsbureau van Zorroo.

Voor meer informatie over de klachtenprocedure en eventuele vervolgstappen verwijzen wij u naar de naar de folder Niet tevreden?.

Voor advies en informatie over uw rechten en plichten als patiënt kunt terecht bij het Adviespunt Zorgbelang via tel. 0900 2437070 (0,10 cent per minuut) of via de website www.adviespuntzorgbelang.nl.

Wanneer bovengenoemde mogelijkheden niet tot een oplossing hebben geleid of in uw geval niet van toepassing zijn, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg.