Over Zorroo

Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken is een regionaal samenwerkingsverband van zo’n 70 huisartsen. Samen maken we ons sterk voor goed afgestemde huisartsenzorg in Oosterhout en omstreken. Innovatie en verbinding zijn hierbij onze kernwaarden.

  • Organiseren 24-uurs huisartsenzorg
  • Ondersteunen aangesloten huisartsen in regio Oosterhout & omstreken
  • Afstemmen zorg op persoonlijke situatie patiënt
  • Optimaliseren eerstelijnszorg samen met zorgpartners

Onder de regio Oosterhout en omstreken vallen Den Hout (NB), Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made, Molenschot, Oosteind, Oosterhout (NB), Raamsdonk, Raamsdonksveer, Rijen, ‘s Gravenmoer, Sprang-Capelle, Terheijden, Wagenberg, Zevenbergen en Zevenbergschen Hoek.

Klik op het beeld hiernaast voor een vergroting.

Organisatiestructuur en bedrijfsonderdelen

Zorroo Zorg

Zorroo Zorg staat voor zorg op maat voor mensen met een chronische ziekte en psychische of sociale klachten. Daarbij wordt nauw samengewerkt met zorgpartners zoals diëtisten, medisch pedicuren en psychologen. Ook pakt Zorroo een bredere rol in de regio op door samenwerking met gemeenten, welzijnsorganisaties en patiëntenorganisaties. De inhoud en financiering worden overlegd met zorgverzekeraars.

Zorroo Zorg & Welzijn

Zorroo Zorg & Welzijn staat voor zorg op maat voor jeugdigen en ouders/verzorgers met een hulpvraag op het gebied van opgroeien, opvoeden en gezondheid. Daarbij wordt nauw samengewerkt met zorgpartners zoals praktijkondersteuners Jeugd en psychologen. Ook pakt Zorroo een bredere rol in de regio op door samenwerking met het voorliggend veld. De inhoud en financiering worden overlegd met gemeenten.

ZorrooPLUS

ZorrooPLUS biedt sinds 2021 gespecialiseerde huisartsenzorg dichtbij huis. Voor sommige gezondheidsklachten is het namelijk niet altijd nodig om naar het ziekenhuis te gaan. Huisartsen, kaderhuisartsen en medisch specialisten van het Amphia werken daarbij nauw samen. Op dit moment zijn er de zogenaamde Plusspreekuren Artritis, Gewrichten, Hart, Ogen en Uro-gynaecologie. Daarnaast is er ZorrooPLUS Huisartsenchirurgie voor kleine chirurgische ingrepen.

Huisartsenpost Oosterhout

De Huisartsenpost Oosterhout biedt spoedeisende huisartsenzorg in de avond, de nacht, het weekend en op officiële feestdagen in de regio Oosterhout en omstreken. De huisartsenpost werkt onder de vlag van Zorroo. Hierdoor is er 24-uurs huisartsenzorg geregeld in de regio en is er één aanspreekpunt voor alles wat met de regionale huisartsenzorg te maken heeft.

ZoHealthy

ZoHealthy is een zusterorganisatie van Zorroo en staat voor zorg ter vergroting van het mentaal en lichamelijk welzijn en ter preventie van gezondheidsklachten. De focus ligt daarmee op het leveren van een belangrijke bijdrage aan een gezonde samenleving. ZoHealthy biedt daarvoor labels als: ZoHealthy Leefstijl & PreventieZoHealthy Flexpool en ZoHealthy Praktijkmanagement.

 

Locaties

Zorroo Eerstelijns Zorg Centrum

In het Zorroo Eerstelijns Zorg Centrum (EZC) aan de Pasteurlaan 9 in Oosterhout vindt u Zorroo en een aantal aangesloten huisartsenpraktijken. Ook zijn hier een aantal zorgpartners gevestigd, zoals o.a. het Diagnostisch Centrum Amphia/SHL, Psychologenpraktijk Oosterhout, Regiokantoor van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Thebe Thuiszorg, Hallux podotherapie Oosterhout, BeweegExpertise fysiotherapie en de Service Apotheek Pasteurlaan.

Op hetzelfde terrein vindt u de Huisartsenpost Oosterhout. ZorrooPLUS is in het gebouw van de huisartsenpost gevestigd.

De Gekroonde Bel

In de Gekroonde Bel aan de Bredaseweg 106 in Oosterhout vindt u o.a. ZoHealthy en Zorroo Zorg & Welzijn. Ook zijn hier een aantal zorgpartners gevestigd, zoals Stroomlijn psychologenpraktijk. Tevens zijn de ruimtes van de Gekroonde Bel voor verhuur beschikbaar en bieden ze ruimte aan 10-50 personen.

Onze mensen

Huisarts - Bestuurslid
Huisarts - Bestuurslid
Huisarts - Bestuurslid
Huisarts - Bestuurslid
Directie-assistent
Huisarts - Bestuurslid
Coördinator Integrale zorg - Diabetes
Manager Basis GGZ en Jeugdhulp
Coördinator GGZ
Coördinator 24-uurs GGZ
Coördinator Jeugdhulp
Voor algemene vragen over Jeugdhulp: jeugd@zorroo.nl
Manager Ouderenzorg
Coördinator Ouderenzorg
Transferverpleegkundige
Manager IT en praktijkprojecten
Applicatiebeheerder
ICT Beheerder
Administratief medewerker ICT
Communicatie & PR
HR & Kwaliteit
Financieel administratief medewerkster
Financieel administratief medewerkster
Financieel controller

Organen

voorzitter Raad van Commissarissen
lid Raad van Commissarissen
lid Raad van Commissarissen

Samenwerken aan uw gezondheid

Iedereen is anders. Ook al hebben mensen dezelfde ziekte, iedereen ervaart dit anders en gaat er op een andere manier mee om. We willen dat u zorg krijgt die bij u past: zorg op maat. De mens staat centraal en niet de klacht of de ziekte. U speelt zelf een actieve rol bij het inpassen van gezondheid en ziekte in uw dagelijks leven. U maakt zelf keuzes over gezondheid en gedrag. En samen met onze huisartsen en zorgpartners wordt de zorg afgestemd op uw persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren. Zo ontvangt u zorg op maat voor een optimale kwaliteit van leven.

Kwaliteit en innovatie

Het uitgangspunt binnen Zorroo is dat er een hoge kwaliteit van zorg geleverd wordt. Er wordt voortdurend gewerkt aan de kwaliteit van de zorgprogramma’s en de zorgverlening van aangesloten huisartsenpraktijken en zorgpartners. Dat komt als volgt tot uiting:

  • Zorroo is lid van InEen en daarmee conformeren we ons aan de kritische kwaliteitskenmerken van de beroepsverenigingen.
  • De zorgprogramma’s voldoen aan alle relevante geldende standaarden, zoals de NHG-standaarden en de Regionale Transmurale Afspraken.
  • Expertgroepen per zorgprogramma monitoren de kwaliteit en nemen nieuwe ontwikkelingen mee in het opstellen van het kwaliteitsbeleid (medicatie, vaststellen indicatoren, normeringen, behandelingen). In de expertgroepen nemen kaderhuisartsen, zorgcoördinatoren en praktijkondersteuners deel.
  • De wijze waarop invulling wordt gegeven aan zorg en kwaliteit wordt elke maand inzichtelijk gemaakt op zorggroep-, huisartsenpraktijk-, zorgverlener- en patiëntniveau door gebruikmaking van een managementinformatiesysteem (SAS VA).
  • Er vinden kwartaalgesprekken plaats met de aangesloten huisartsenpraktijken over de geleverde kwaliteit van zorg.
  • De huisartsenpraktijken en huisartsenpost worden door middel van jaarlijkse scholingen op de hoogte gehouden van de laatste inzichten en ervaringen, hiervoor bestaat een scholingsbeleid en -kalender. Veelal worden hier ook zorgpartners bij betrokken.

Zorroo staat voor optimale patiëntenzorg. Naast het uitvoeren van diverse zorgprogramma’s ligt het accent op zorgvernieuwingsprojecten waarbij nauw wordt samengewerkt met diverse zorgpartners. Meer over de projecten waarmee Zorroo bezig is, leest u in ons jaarverslag.

Jaarverslag

Met het jaarverslag krijgt u inzicht in wat er bij de Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken gebeurt. Hieronder treft u het jaarverslag 2022 aan.

Naar jaarverslag 2022

Patiënten Advies Raad

Goede zorg voor u staat bij onze huisartsenpraktijken voorop. Dit bereiken we alleen door ook goed naar u te luisteren.

Dit doen we via een speciale raad die zelf bestaat uit patiënten: de Patiënten Advies Raad.

De Patiënten Advies Raad brengt uw ervaring of idee ter sprake bij Zorroo. Met als doel de huisartsenzorg in onze regio steeds verder te verbeteren.

Dus wilt u iets delen? Een ervaring of een idee? Deel het via patientenadviesraad@zorroo.nl.

De raad behandelt uw bijdrage vertrouwelijk.

Jaarverslag Patiënten Advies Raad 2023

Patiënttevredenheid

De tevredenheid van patiënten staat bij Zorroo hoog in het vaandel. Daarom meten wij continu de tevredenheid van de patiënten van onze huisartsenpraktijken met behulp van Qualizorg.

Uw huisarts- en apotheekdossier

Als u ziek bent wilt u goede en veilige zorg ontvangen. Meestal kunt u met klachten over uw gezondheid terecht bij uw eigen huisarts of apotheek. Zij houden beiden een dossier bij over de zorg die zij aan u hebben gegeven. Welke gegevens staan er in deze dossiers en wie kan ze bekijken?

Lees meer

Privacy statement

Vanaf 25 mei jl. geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zorroo vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Deze worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In onze Privacy Statement leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Naar Privacy Statement

Klachten

Zorroo streeft altijd naar het leveren van optimale zorg. Is er iets misgegaan en bent u niet tevreden? Heeft u klachten of verbeterpunten? Wij waarderen het wanneer u ons de gelegenheid geeft van u te leren en ons daarmee de kans geeft om onze zorg te verbeteren.

Bij klachten over een zorgverlener adviseren wij u om dit in eerste instantie met de betrokken zorgverlener zelf te bespreken. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de zorgverlener of onderstaand klachtenformulier invullen.

Naar klachtenformulier

Bij klachten over Zorroo als organisatie of over een medewerker van de zorggroep, kunt u telefonisch, schriftelijk of per mail contact opnemen met het Bedrijfsbureau van Zorroo.

Voor meer informatie over de klachtenprocedure en eventuele vervolgstappen verwijzen wij u naar de naar de folder Niet tevreden?.

Voor advies en informatie over uw rechten en plichten als patiënt kunt terecht bij het Adviespunt Zorgbelang via tel. 0900 2437070 (0,10 cent per minuut) of via de website www.adviespuntzorgbelang.nl.

Wanneer bovengenoemde mogelijkheden niet tot een oplossing hebben geleid of in uw geval niet van toepassing zijn, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg.