Ouderenzorg

Zorg op maat voor ouderen om zoveel mogelijk grip te houden op het eigen leven

Over kwetsbare ouderen

Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Voor de een is dit makkelijker dan voor de ander. Sommige ouderen zijn kwetsbaar. Dat betekent dat een klein gezondheidsprobleem of een gebeurtenis iemand uit het evenwicht kan brengen. Kwetsbaar zijn is niet aan leeftijd gebonden. Wel komt het vaker voor bij ouderen. Kwetsbaarheid is ook niet voor iedereen gelijk. Bij iedere persoon kunnen er andere factoren een rol spelen, zoals bepaalde problemen die men heeft en het beschikbare sociale netwerk.

Veel voorkomende problemen

Ouderen kunnen problemen hebben op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied. Problemen die veel voorkomen zijn:

 • (Chronische) ziekten
 • Beperkingen in mobiliteit
 • Vergeetachtigheid en somberheid
 • Dagen niet meer kunnen invullen zoals men zelf zou willen
 • Missen van sociale contacten en eenzaamheid
 • Hulp nodig hebben bij praktische zaken
 • Niet meer zelf alle hulp kunnen regelen

Het is belangrijk om deze problemen op tijd te ontdekken en aan te pakken, zodat de problemen niet groter worden. En om zoveel mogelijk grip te houden op uw eigen leven. Daarom is het belangrijk om bij deze klachten naar uw huisarts te gaan.

Meer informatie

Voor meer informatie over ouderenzorg kunt u altijd terecht bij uw huisarts of praktijkondersteuner. Zij helpen u graag.

Zorgprogramma  Ouderenzorg

Om zoveel mogelijk grip te houden op het eigen leven is het belangrijk om eventuele problemen bij ouderen op tijd te ontdekken en aan te pakken. Daarom heeft Zorroo het zorgprogramma Ouderenzorg ontwikkeld. In het zorgprogramma werken verschillende zorgverleners samen om de zorg zo goed mogelijk te regelen en af te stemmen op uw persoonlijke situatie. Zorroo heeft namens alle aangesloten huisartsen en zorgverleners een contract afgesloten met alle zorgverzekeraars. Zo ontvangt u de best mogelijke zorg.

Het zorgprogramma Ouderenzorg richt zich op:

 • ouderen vanaf 75 jaar
 • jong dementerenden
 • jongere mensen met een complexe zorgvraag
 • die thuis of in een verzorgingshuis verblijven
 • met een problematisch verlies van eigen regie of zelfstandigheid
 • voor wie het noodzakelijk is dat meerdere zorgverleners de hulp en zorg met elkaar afstemmen

Huisbezoek

Om eventuele problemen op tijd te ontdekken wil uw huisarts weten hoe het met u gaat. Bent u 75 jaar of ouder? Dan kunt u worden benaderd door de praktijkondersteuner ouderenzorg van uw huisartsenpraktijk of de wijkverpleegkundige. Tijdens een huisbezoek zal de praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige met behulp van een vragenlijst verschillende onderwerpen met u bespreken. U kunt dan aangeven hoe het met u gaat en wat eventuele problemen zijn. Natuurlijk kan ook een van uw mantelzorgers bij het huisbezoek aanwezig zijn.

Individueel zorgplan

Bij problemen wordt in goed overleg met u een individueel zorgplan opgesteld dat afgestemd is op uw doelen, wensen en behoeften. Hierin staat hoe uw problemen het beste aangepakt kunnen worden. Ook uw eventuele mantelzorgers worden hier nauw bij betrokken. Er wordt ook rekening gehouden met de belastbaarheid van uw mantelzorgers. Bij het zorgplan werkt uw huisarts nauw samen met een team van zorgprofessionals. De huisarts houdt samen met u de regie.

Folder

Team van zorgprofessionals

De huisarts is hoofdbehandelaar binnen het zorgprogramma Ouderenzorg en medisch eindverantwoordelijk voor uw zorg. De praktijkondersteuner (POH) ouderenzorg kan daarbij helpen. Verder werkt uw huisarts nauw samen met de wijkverpleegkundige en de specialist ouderengeneeskunde. Ook worden er soms andere zorgverleners betrokken bij de zorg:

 • Apotheker
 • Praktijkondersteuner (POH) Somatiek of GGz
 • Geriater
 • Ergotherapeut
 • Diëtist
 • Fysiotherapeut (geriatrie)
 • Psycholoog

Samen met u zorgen zij ervoor dat u zo veel mogelijk grip houdt op het eigen leven.

Om de zorg optimaal af te stemmen wordt er een coördinator/casemanager aangesteld. Dat kan de praktijkondersteuner ouderenzorg zijn of de wijkverpleegkundige. Samen met u wordt regelmatig besproken of de behandeling aansluit bij uw doelen, wensen en behoeften. De huisarts blijft eindverantwoordelijk.

De betrokken zorgverleners hebben indien nodig overleg om uw zorg onderling goed af te stemmen. Indien nodig worden natuurlijk ook u en een van uw mantelzorgers minimaal één keer per jaar hiervoor uitgenodigd.

Bij ernstige lichamelijke klachten verwijst uw huisarts u door naar het ziekenhuis. U komt dan onder behandeling van een specialist totdat de ziekte weer goed onder controle is. De specialist zal u dan weer terugverwijzen naar uw huisarts.

Naar huisartsenpraktijken Naar zorgpartners

Uw zorgverzekeraar

Uw huisarts bepaalt of u in aanmerking komt voor behandeling volgens het zorgprogramma Ouderenzorg. Zorroo heeft voor het zorgprogramma namens alle betrokken huisartsen en zorgverleners een contract afgesloten met de verschillende zorgverzekeraars. Deelname aan het zorgprogramma wordt altijd volledig vergoed door de zorgverzekeraar en gaat niet af van het verplichte eigen risico.

In het zorgprogramma zijn kosten opgenomen voor zorg door huisarts. Ook kunt u indien nodig gebruik maken van begeleiding bij stoppen met roken en overgewicht. De zorg die u krijgt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Een aantal zaken wordt niet vergoed vanuit het zorgprogramma en valt onder het eigen risico. Het gaat dan om bloed- en urineonderzoek (laboratorium- of prikkosten), medicijngebruik, zorg van de specialist ouderengeneeskunde en een eventueel bezoek aan de specialist of behandeling in het ziekenhuis. Als u veel zorg ontvangt en het gehele bedrag aan het verplicht eigen risico heeft betaald, dan vergoedt uw zorgverzekeraar de verdere kosten. Kijk in uw polis of raadpleeg uw zorgverzekeraar. De vergoeding van fysiotherapie is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

Op het zorgoverzicht van uw zorgverzekeraar ziet u elke drie maanden bedragen staan voor huisartszorg. Bijvoorbeeld voor ouderenzorg, ketenzorg en praktijkmanagement. Deze bedragen zijn algemeen en hebben niets te maken met bepaalde zorg die u heeft gekregen. Ze worden automatisch vergoed vanuit uw basisverzekering. Dus, geen zorgen, u hoeft deze bedragen niet zelf te betalen. Het overzicht geeft gewoon aan hoe de kosten voor huisartsenzorg worden verdeeld.

Verder ziet u ook op het zorgoverzicht en de facturen van uw zorgverzekeraar ook bedragen staan voor uw zorgverleners. Deze bedragen zijn voor zorg die u van hen gekregen heeft. Deze betaalt Zorroo aan zorgverleners waarmee een contract is afgesloten.