Astma

Zorg op maat voor patiënten met astma. Wat biedt het zorgprogramma van uw huisarts en wat kunt u zelf doen?

Over astma

Astma is een chronische ontsteking van de longen. Dit betekent dat er altijd kleine ontstekingen zijn in de longen. De longen reageren daardoor erg gevoelig op prikkels, zoals rook, uitlaatgassen, huisstofmijt of huisdieren. De slijmvliezen in neus, keel en longen zwellen op. De slijmvliezen produceren meer vocht en slijm dan anders. De luchtwegen worden nauwer. Ademen wordt moeilijker. Mensen met astma kunnen hierdoor benauwd worden of gaan hoesten.

Niet iedereen reageert op dezelfde prikkels en het verschilt per persoon hoe erg de astmaklachten zijn. Ook is astma een ziekte met een wisselend verloop. Iemand kan lange tijd geen klachten hebben en plotseling ernstige benauwdheidsklachten ervaren.

Astma kan op elke leeftijd ontstaan. Toch begint astma bij veel mensen als kind. Onderzoek heeft uitgewezen dat astma vaak in de familie zit. Ook een allergie speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van astma.

Veel voorkomende klachten

Klachten die kunnen wijzen op astma zijn een piepende, brommende of pruttelende ademhaling, kortademigheid, langer dan 3 weken hoesten (vooral ’s nachts) en moeite hebben met ademhalen. Astma is een ziekte die niet overgaat, maar met een juiste behandeling en een gezonde leefstijl is verdere achteruitgang te voorkomen. Daarom is het belangrijk om bij deze klachten naar uw huisarts te gaan.

Patiëntenfolders

Actueel

programma

Ontmoet elkaar bij Longpunt Breda e.o.

Het Longpunt Breda e.o. is een ontmoetingsplek die het Longfonds organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners.

Meer informatie

Voor meer informatie over astma kunt u altijd terecht bij uw huisarts of praktijkondersteuner. Zij helpen u graag.

Zorgprogramma Astma

Het is belangrijk dat astma op tijd en goed behandeld wordt. Daarom heeft Zorroo het zorgprogramma Astma ontwikkeld. Dit zorgprogramma voldoet aan de landelijke zorgstandaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). In het zorgprogramma werken verschillende zorgverleners samen om de zorg zo goed mogelijk te regelen en af te stemmen op uw persoonlijke situatie. Zorroo heeft namens alle aangesloten huisartsen en zorgverleners een contract afgesloten met zorgverzekeraar CZ en alle niet preferente zorgverzekeraars. Verwacht wordt dat zorgverzekeraar VGZ later hierbij aansluit. Zo ontvangt u de best mogelijke zorg.

Patiënten met zowel astma als COPD worden afhankelijk van de klachten bij een van deze zorgprogramma’s ingedeeld.

Uw individueel zorgplan

In goed overleg met u wordt een individueel zorgplan opgesteld dat afgestemd is op uw persoonlijke situatie en doelen. Hierin staat hoe uw astma het beste aangepakt kan worden. Dus wat u zelf kunt doen, wat uw huisarts en praktijkondersteuner voor u kunnen doen en welke andere zorgverleners bij uw behandeling betrokken kunnen worden.

Team van zorgprofessionals

De huisarts is hoofdbehandelaar binnen het zorgprogramma Astma en medisch eindverantwoordelijk voor uw behandeling. De praktijkondersteuner (POH) kan daarbij helpen. Verder kunnen de diëtist, de fysiotherapeut en de apotheker bij de zorg betrokken worden. Samen met u zorgen zij ervoor dat u zo goed mogelijk met astma kunt leven.

Bij ernstige klachten verwijst uw huisarts u door naar het ziekenhuis. U komt dan onder behandeling van een longarts totdat de ziekte weer goed onder controle is. De longarts zal u dan weer terugverwijzen naar uw huisarts.

Naar huisartsenpraktijken Naar zorgpartners

Uw behandeling

Astma is een ziekte die niet overgaat. Gelukkig is het wel goed te behandelen. De behandeling moet ervoor zorgen dat verdere achteruitgang van uw longen wordt voorkomen, dat bijkomende risico’s van uw ziekte zoveel mogelijk worden verkleind en dat uw klachten minder worden.

De behandeling van uw astma is opgenomen in uw individueel zorgplan. Regelmatig wordt samen bekeken of de behandeling aansluit bij uw persoonlijke situatie en doelen.

Binnen het zorgprogramma Astma kunt u de volgende behandelingen verwachten:

  • Controles praktijkondersteuner of huisarts, minimaal één keer per jaar, voor metingen van o.a. bloeddruk en gewicht, eventueel spirometrie, bespreken van eventuele medicijnen, voorlichting en advies over een gezonde leefstijl en voor het stellen van uw vragen
  • Spirometrie, tenzij anders geïndiceerd
  • Begeleiding diëtist, als nodig of gewenst
  • Begeleiding bij het stoppen met roken, als nodig

Uw zorgverzekeraar

Uw huisarts bepaalt of u in aanmerking komt voor behandeling volgens het zorgprogramma Astma. Zorroo heeft voor het zorgprogramma namens alle aangesloten huisartsen en zorgverleners een contract afgesloten met zorgverzekeraar CZ en alle niet preferente zorgverzekeraars. Verwacht wordt dat zorgverzekeraar VGZ later hierbij aansluit. Deelname aan het zorgprogramma wordt altijd volledig vergoed door de zorgverzekeraar en gaat niet af van het verplichte eigen risico.

In het zorgprogramma zijn kosten opgenomen voor zorg door huisarts (inclusief consultatie van de huisarts bij de longarts), spirometrie en diëtist. Ook kunt u indien nodig gebruik maken van begeleiding bij stoppen met roken en overgewicht. De zorg die u krijgt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Een aantal zaken wordt niet vergoed vanuit het zorgprogramma en valt onder het eigen risico. Het gaat dan om bloed- en urineonderzoek (laboratorium- of prikkosten), medicijngebruik en een eventueel bezoek aan de longarts of behandeling in het ziekenhuis. Vaak worden deze kosten wel door uw zorgverzekeraar vergoed. Kijk in uw polis of raadpleeg uw zorgverzekeraar. De vergoeding van fysiotherapie is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

Op het zorgoverzicht van uw zorgverzekeraar staat elk kwartaal een bedrag voor huisartsenzorg. Dat bedrag is gebaseerd op de gemiddelde hoeveelheid zorg die een specifieke patiëntengroep per kwartaal ontvangt en is dus onafhankelijk van de feitelijke zorg die u ontvangt. Het gemiddelde bedrag wordt altijd over vier kwartalen verdeeld. Het kan dus voorkomen dat op het kostenoverzicht een vergoeding voor de huisarts staat, terwijl u nog niet op controle bent geweest.

Op dit zorgoverzicht van uw zorgverzekeraar staat tevens standaard een gering bedrag voor ouderenzorg. Er is namelijk landelijk bepaald dat ouderenzorg bekostigd wordt door alle patiënten die ingeschreven staan bij een huisartsenpraktijk. Dus ook als u nog geen 75+ bent. Als u hier vragen over heeft, dan kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Verder worden gecontracteerde zorgverleners door Zorroo betaald. De naam ‘Zorroo’ vindt u daarom ook terug op de factuur of op het zorgoverzicht van uw zorgverzekeraar. Zij ontvangen een vergoeding die afhankelijk is van de zorg die zij daadwerkelijk leveren.

Wat kunt u zelf doen?

In de behandeling van Astma speelt u zelf een belangrijke rol. Door een gezonde leefstijl kan verdere achteruitgang van uw longen worden voorkomen, kunnen uw klachten minder worden en kan uw conditie verbeteren. Vaak zal de huisarts daarom in eerste instantie leefstijladviezen geven.

Vermijden van prikkels die astma uitlokken

Omdat uw longen erg gevoelig kunnen reageren op prikkels, kunt u deze het beste zoveel mogelijk vermijden. Het gaat dan om bijvoorbeeld huisstofmijt, huisdieren, geuren, rook, koude of vochtige lucht, pollen en luchtvervuiling. Als u een huisstofmijtallergie heeft kan het verstandig zijn om uw huis grondig aan te passen. Dit wordt ook wel saneren genoemd.

Stoppen met roken

Roken heeft een negatieve invloed op uw astma. Stoppen met roken zal uw klachten sterk verminderen. U zult de voordelen van stoppen met roken al heel snel ervaren.

Voldoende bewegen

Voldoende bewegen met astma is even wennen, misschien zelfs moeilijk in het begin. Toch levert het op lange termijn veel op. U traint uw ademhalingsspieren. Verder krijgt u een betere conditie en bent u minder snel moe. Daardoor bent u minder vatbaar voor een astma-aanval en herstelt u sneller van bijvoorbeeld griep.

Therapietrouw

Uw arts kan u medicijnen voorschrijven. Het is dan belangrijk om uw medicijnen volgens voorschrift te gebruiken. Voor vragen over uw medicijnen kunt u terecht bij uw huisarts en apotheker.

Gezond eten

Gezond eten is belangrijk omdat uw lichaam meer energie nodig heeft om adem te halen. Het is ook goed voor hart en bloedvaten. U zult zich beter voelen.

Leefstijl en preventie

Het is natuurlijk belangrijk dat u zelf gemotiveerd bent om met een gezonde leefstijl aan de slag te gaan. Ga voor uzelf na wat u nodig heeft om eventuele drempels te overwinnen. Om u hierbij te ondersteunen heeft Zorroo een aantal leefstijlprogramma’s ontwikkeld.

Leefstijlprogramma

Stoppen met roken

Stoppen met roken is de beste beslissing die u voor uzelf kunt nemen. Samen met u zorgen we voor een rookvrij leven.

Leefstijlprogramma

Overgewicht te lijf

Verlies blijvend gewicht door uw leefstijl te veranderen. Samen met u zorgen we voor een gezond en passend leef- en eetpatroon.

Leefstijlprogramma voor kinderen

Cool 2B Fit

Op naar een gezonde leefstijl met een sportief en leuk leefstijlprogramma voor kinderen met overgewicht en hun ouders.