CVRM

Zorg op maat voor patiënten met hart- en vaatziekten of een verhoogd risico daarop. Wat biedt het zorgprogramma van uw huisarts en wat kunt u zelf doen?

 

Over CVRM

Hart- en vaatziekten of een verhoogd risico daarop worden ook wel CVRM genoemd. Dat staat voor Cardio Vasculair Risico Management.

Hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten vormen nog altijd de grootste doodsoorzaak in Nederland. Bijna 1 miljoen Nederlanders is momenteel hart- of vaatpatiënt en dit aantal groeit nog steeds.

Hart- en vaatziekten zijn aandoeningen van de slagaders in het lichaam. Door ontstekingsprocessen, verkalkingen (atherosclerose) en vorming van plaques in de wand van de slagaders ontstaat er een vernauwing of zelfs afsluiting van deze slagaders. Er zijn verschillende hart- en vaatziekten. De bekendste zijn: aderverkalking, angina pectoris, (pijn op de borst), nierschade, hartinfarct (hartaanval), herseninfarct (beroerte) en etalagebenen (afsluiting van de bloedvaten in de benen).

Klachten die kunnen wijzen op hart- en vaatziekten zijn: aanhoudende pijn op de borst bij inspanning, verlamming en met regelmaat hartkloppingen. Overigens hebben vrouwen bij een hartinfarct vaker minder duidelijke signalen dan mannen.

Hart- en vaatziekten zijn niet te genezen, maar met een juiste behandeling en een gezonde leefstijl is verdere achteruitgang te voorkomen. Daarom is het belangrijk om bij deze klachten naar uw huisarts te gaan.

Verhoogd risico 

Verder zijn er mensen die een verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten. Risicofactoren zorgen dan voor een verhoogde kans op vernauwing van de slagaders. De belangrijkste risicofactoren zijn: een ongezonde leefstijl zoals roken, ongezond eten, overgewicht, te weinig bewegen en overmatig alcoholgebruik. Ook kunnen andere gezondheidsproblemen hart- en vaatziekten veroorzaken. Het gaat dan om diabetes, reuma, verminderde nierwerking, hoge bloeddruk en een verhoogd cholesterolgehalte. Tenslotte speelt een erfelijke aanleg een belangrijke rol. Het risico op hart- en vaatziekten neemt toe met de leeftijd en is voor mannen groter dan voor vrouwen.

Een verhoogd risico op hart- en vaatziekten betekent niet altijd dat men klachten heeft.

Een gezonde leefstijl is belangrijk om het risico te verlagen.

Patiëntenfolders

Meer informatie

Voor meer informatie over hart- en vaatziekten of een verhoogd risico daarop kunt u altijd terecht bij uw huisarts of praktijkondersteuner. Zij helpen u graag.

Zorgprogramma CVRM

Het is belangrijk dat hart- en vaatziekten of een verhoogd risico daarop op tijd en goed behandeld worden. Daarom heeft Zorroo het zorgprogramma CVRM ontwikkeld. Dit zorgprogramma voldoet aan de landelijke zorgstandaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). In het zorgprogramma werken verschillende zorgverleners samen om de zorg zo goed mogelijk te regelen en af te stemmen op uw persoonlijke situatie. Zorroo heeft namens alle aangesloten huisartsen en zorgverleners een contract afgesloten met verschillende zorgverzekeraars. Zo ontvangt u de best mogelijke zorg.

Binnen het zorgprogramma maken we onderscheid in enerzijds patiënten die een hart- en vaatziekte hebben (HVZ) en anderzijds patiënten die bijvoorbeeld door een hoge bloeddruk of een ongezonde leefstijl meer risico lopen om in de toekomst een hart- of vaatziekte te krijgen (VVR).

Uw individueel zorgplan

In goed overleg met u wordt een individueel zorgplan opgesteld dat afgestemd is op uw persoonlijke situatie en doelen. Hierin staat hoe uw CVRM het beste aangepakt kunnen worden. Dus wat u zelf kunt doen, wat uw huisarts en praktijkondersteuner voor u kunnen doen en welke andere zorgverleners bij uw behandeling betrokken kunnen worden.

Team van zorgprofessionals

De huisarts is hoofdbehandelaar binnen het zorgprogramma CVRM en medisch eindverantwoordelijk voor uw behandeling. De praktijkondersteuner (POH) kan daarbij helpen. U gaat regelmatig naar het laboratorium voor bloedcontrole en urineonderzoek. Verder kunnen de diëtist en de apotheker bij de zorg betrokken worden. Samen met u zorgen zij ervoor dat u zo goed mogelijk met hart- en vaatziekten kunt leven.

Bij ernstige klachten verwijst uw huisarts u door naar het ziekenhuis. U komt dan onder behandeling van een cardioloog totdat de ziekte weer goed onder controle is. De cardioloog zal u dan weer terugverwijzen naar uw huisarts.

Naar huisartsenpraktijken Naar zorgpartners

Uw behandeling

Hart- en vaatziekten zijn niet te genezen. Gelukkig zijn ze wel goed te behandelen. De behandeling moet ervoor zorgen dat verdere achteruitgang van uw hart en/of vaten wordt voorkomen, dat bijkomende risico’s zoveel mogelijk worden verkleind en dat uw klachten minder worden.

Bij een verhoogd risico op hart- en vaatziekten is de behandeling met name gericht op het verlagen van het risico.

De behandeling van uw CVRM is opgenomen in uw individueel zorgplan. Regelmatig wordt samen bekeken of de behandeling aansluit bij uw persoonlijke situatie en doelen.

Binnen het zorgprogramma CVRM kunt u de volgende behandelingen verwachten:

  • Controles praktijkondersteuner of huisarts, minimaal één keer per jaar, voor metingen van o.a. bloeddruk en gewicht, bespreken van eventuele medicijnen, voorlichting en advies over een gezonde leefstijl en voor het stellen van uw vragen
  • Begeleiding diëtist, als nodig of gewenst
  • Begeleiding bij het stoppen met roken, als nodig

Uw zorgverzekeraar

Uw huisarts bepaalt of u in aanmerking komt voor behandeling volgens het zorgprogramma CVRM. Zorroo heeft voor het zorgprogramma namens alle betrokken huisartsen en zorgverleners een contract afgesloten met de verschillende zorgverzekeraars. Deelname aan het zorgprogramma wordt altijd volledig vergoed door de zorgverzekeraar en gaat niet af van het verplichte eigen risico.

In het zorgprogramma zijn kosten opgenomen voor zorg door huisarts (inclusief consultatie van de huisarts bij de cardioloog) en diëtist. Ook kunt u indien nodig gebruik maken van begeleiding bij stoppen met roken en overgewicht. De zorg die u krijgt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Een aantal zaken wordt niet vergoed vanuit het zorgprogramma en valt onder het eigen risico. Het gaat dan om bloed- en urineonderzoek (laboratorium- of prikkosten), medicijngebruik en een eventueel bezoek aan de cardioloog of behandeling in het ziekenhuis. Als u veel zorg ontvangt en het gehele bedrag aan het verplicht eigen risico heeft betaald, dan vergoedt uw zorgverzekeraar de verdere kosten. Kijk in uw polis of raadpleeg uw zorgverzekeraar. De vergoeding van fysiotherapie is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

Op het zorgoverzicht van uw zorgverzekeraar staat elk kwartaal een bedrag voor huisartsenzorg. Dat bedrag is gebaseerd op de gemiddelde hoeveelheid zorg die een specifieke patiëntengroep per kwartaal ontvangt en is dus onafhankelijk van de feitelijke zorg die u ontvangt. Het gemiddelde bedrag wordt altijd over vier kwartalen verdeeld. Het kan dus voorkomen dat op het kostenoverzicht een vergoeding voor de huisarts staat, terwijl u nog niet op controle bent geweest.

Op dit zorgoverzicht van uw zorgverzekeraar staat tevens standaard een gering bedrag voor ouderenzorg. Er is namelijk landelijk bepaald dat ouderenzorg bekostigd wordt door alle patiënten die ingeschreven staan bij een huisartsenpraktijk. Dus ook als u nog geen 75+ bent. Als u hier vragen over heeft, dan kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Verder worden gecontracteerde zorgverleners door Zorroo betaald. De naam ‘Zorroo’ vindt u daarom ook terug op de factuur of op het zorgoverzicht van uw zorgverzekeraar. Zij ontvangen een vergoeding die afhankelijk is van de zorg die zij daadwerkelijk leveren.

Wat kunt u zelf doen?

In de behandeling van CVRM speelt u zelf een belangrijke rol. Met een gezonde leefstijl kunt u verdere achteruitgang van uw hart- en vaatziekte voorkomen en/of risico’s verkleinen. Vaak zal de huisarts daarom in eerste instantie leefstijladviezen geven.

Stoppen met roken

Stoppen met roken heeft altijd zin. Na het stoppen met roken neemt het risico op hart- en vaatziekten snel af. Na 1 jaar is de kans op een hartinfarct al de helft kleiner. Na 15 jaar heeft u evenveel risico als iemand die nooit heeft gerookt.

Gezond eten

Gezond eten verkleint zowel het risico op hart- en vaatziekten als de risicofactoren voor hart- en vaatziekten zoals cholesterolgehalte, overgewicht en hoge bloeddruk. U zult zich ook beter voelen.

Voldoende bewegen

Regelmatig bewegen verbetert de bloedsuikerspiegel en de vethuishouding in het bloed, de lever en de spieren. Daardoor blijven uw hart en bloedvaten gezonder. Ook werkt de lever beter en slaat minder vet op. U krijgt een betere conditie en kunt u zich sterker voelen in het omgaan met uw ziekte.

Therapietrouw

Uw arts kan u medicijnen voorschrijven. Het is dan belangrijk om uw medicijnen volgens voorschrift te gebruiken. Voor vragen over uw medicijnen kunt u terecht bij uw huisarts en apotheker.

Leefstijl en preventie

Het is natuurlijk belangrijk dat u zelf gemotiveerd bent om met een gezonde leefstijl aan de slag te gaan. Ga voor uzelf na wat u nodig heeft om eventuele drempels te overwinnen. Om u hierbij te ondersteunen heeft ZoHealthy een aantal leefstijlprogramma’s ontwikkeld.

leefstijlprogramma

Stoppen met roken

Stoppen met roken is de beste beslissing die u voor uzelf kunt nemen. Samen met u zorgen we voor een rookvrij leven.

leefstijlprogramma

Overgewicht te lijf

Verlies blijvend gewicht door uw leefstijl te veranderen. Samen met u zorgen we voor een gezond en passend leef- en eetpatroon.