CVRM

Zorg op maat voor patiënten met hart- en vaatziekten of een verhoogd risico daarop. Samenwerken aan uw gezondheid.

Over CVRM

Hart- en vaatziekten of een verhoogd risico daarop worden ook wel CVRM genoemd. Dat staat voor Cardio Vasculair Risico Management.

Hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten vormen nog altijd de grootste doodsoorzaak in Nederland. Bijna 1 miljoen Nederlanders is momenteel hart- of vaatpatiënt en dit aantal groeit nog steeds.

Hart- en vaatziekten zijn aandoeningen van de slagaders in het lichaam. Door ontstekingsprocessen, verkalkingen (atherosclerose) en vorming van plaques in de wand van de slagaders ontstaat er een vernauwing of zelfs afsluiting van deze slagaders. Er zijn verschillende hart- en vaatziekten. De bekendste zijn: aderverkalking, angina pectoris, (pijn op de borst), nierschade, hartinfarct (hartaanval), herseninfarct (beroerte) en etalagebenen (afsluiting van de bloedvaten in de benen).

Klachten die kunnen wijzen op hart- en vaatziekten zijn: aanhoudende pijn op de borst bij inspanning, verlamming en met regelmaat hartkloppingen. Overigens hebben vrouwen bij een hartinfarct vaker minder duidelijke signalen dan mannen.

Hart- en vaatziekten zijn niet te genezen. Een juiste behandeling en een gezonde leefstijl hebben een gunstige invloed op hoe de ziekte verder verloopt. Hierbij speelt u zelf een belangrijke rol. Het doel is om verdere achteruitgang van uw hart en/of vaten te voorkomen, om bijkomende risico’s van uw ziekte zoveel mogelijk te verkleinen en om uw klachten te verminderen. Zodat u zoveel mogelijk kunt doen wat u belangrijk vindt in het leven.

Verhoogd risico

Verder zijn er mensen die een verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten. Een verhoogd risico betekent overigens niet altijd dat men klachten heeft. Risicofactoren zorgen dan voor een verhoogde kans op vernauwing van de slagaders.

De belangrijkste risicofactoren zijn: een ongezonde leefstijl zoals roken, ongezond eten, overgewicht, te weinig bewegen en overmatig alcoholgebruik. Een gezonde leefstijl is belangrijk om het risico te verlagen.

Verder kunnen andere gezondheidsproblemen hart- en vaatziekten veroorzaken. Het gaat dan om diabetes, reuma, verminderde nierwerking, hoge bloeddruk en een verhoogd cholesterolgehalte. Tenslotte speelt een erfelijke aanleg een belangrijke rol. Het risico op hart- en vaatziekten neemt toe met de leeftijd en is voor mannen groter dan voor vrouwen.

Ook andere zaken kunnen een rol spelen bij uw hart- en vaatziekten of een verhoogd risico daarop. Voorbeelden hiervan zijn stress, schulden, eenzaamheid, depressie, roken, overgewicht, alcoholgebruik, chronische vermoeidheid, relatieproblemen, slecht grenzen aan kunnen geven, etc.

Voor meer informatie over hart- en vaatziekten of een verhoogd risico daarop kunt u altijd terecht bij uw huisarts of praktijkondersteuner. Zij helpen u graag.

Samenwerken aan uw gezondheid

Iedereen is anders. Ook al hebben mensen dezelfde ziekte, iedereen ervaart dit anders en gaat er op een andere manier mee om. We willen dat patiënten zorg krijgen die bij ze past: zorg op maat. Daarom zijn onze aangesloten huisartsenpraktijken een nieuwe weg ingeslagen voor mensen met diabetes mellitus type 2, COPD, astma en hart- en vaatziekte. Bij de behandeling hiervan willen we meer aansluiten op wensen en behoeften.

Eén zorgprogramma voor chronische ziektes

Het is belangrijk dat chronische ziektes op tijd en goed behandeld worden. Daarom heeft Zorroo een zorgprogramma ontwikkeld voor diabetes mellitus type 2, COPD, astma en hart- en vaatziekte. Dit zorgprogramma voldoet aan de landelijke zorgstandaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Binnen het zorgprogramma heeft Zorroo namens alle aangesloten huisartsen en verschillende zorgverleners een contract afgesloten met verschillende zorgverzekeraars. Dit wordt ook wel ketenzorg genoemd. De huisartsen en zorgverleners werken nauw samen om de zorg zo goed mogelijk te regelen en af te stemmen op uw persoonlijke situatie. Zo ontvangt u de best mogelijke zorg.

Vragenlijst en individueel zorgplan

Om zorg te organiseren die bij u past is het belangrijk om uw persoonlijke situatie in kaart te brengen. Hiervoor is een vragenlijst ontwikkeld. We willen graag weten hoe u ziekte en gezondheid ervaart, welke klachten u heeft en in welke mate u zich beperkt voelt. Maar ook willen we weten hoe u in het leven staat, wat u graag doet en wat u belangrijk vindt. Indien nodig vragen we u om de vragenlijst elk jaar thuis in te vullen op de computer, tablet of telefoon.

De uitkomsten van de vragenlijst worden tijdens de volgende afspraak met u besproken. Het is fijn als u dan uw partner, een familielid of andere naaste meeneemt. Samen met uw praktijkondersteuner (POH) bespreekt u wat u nodig heeft in de aanpak van uw ziekte.

In goed overleg met u wordt een individueel zorgplan opgesteld dat afgestemd is op uw persoonlijke situatie. Hierin staat wat u zelf kunt doen en waar misschien hulp bij nodig is.

Zo werken we sámen aan uw gezondheid.

 

Zelfmetingen

In sommige gevallen meet u zelf thuis uw bloeddruk en gewicht. Uw huisarts en praktijkondersteuner bespreken dit met u. De uitkomsten kunt u via MijnGezondheid.net of de app MedGemak doorgeven aan de praktijk.

Team van zorgprofessionals

Huisarts en praktijkondersteuner

De huisarts is hoofdbehandelaar binnen het zorgprogramma voor chronische ziektes en medisch eindverantwoordelijk voor uw behandeling. De praktijkondersteuner (POH) kan daarbij helpen. De medische zorg kan bestaan uit leefstijladviezen over stoppen met roken, gezond eten en voldoende bewegen. Door een gezonde leefstijl kan het risico op hart- en vaatziekte worden verlaagd. Verder kan de zorg bestaan uit het bespreken van eventuele medicijnen, therapietrouw, metingen van o.a. bloeddruk en gewicht, bloedcontrole en urineonderzoek.

Diëtist, fysiotherapeut en apotheker

Daarnaast kunnen andere zorgpartners bij de zorg betrokken worden. Met de diëtist kunt u uw voedingspatroon bespreken bij overgewicht of bij andere problemen met voeding. De fysiotherapeut kan u adviseren over hoe u met bewegen uw conditie kunt verbeteren en klachten kunt voorkomen. De apotheker kan u adviseren over uw medicijnen.

Cardioloog

Bij ernstige klachten verwijst uw huisarts u door naar het ziekenhuis. U komt dan onder behandeling van een cardioloog totdat de ziekte weer goed onder controle is. De cardioloog zal u dan weer terugverwijzen naar uw huisarts. U ontvangt dan weer zorg binnen het zorgprogramma.

Zorg bij sociale, financiële en praktische problemen

Als u hulp nodig heeft bij sociale, financiële en praktische problemen, dan kan de praktijkondersteuner u doorsturen naar een maatschappelijk werker, schuldhulpverlener, sociaal team van de gemeente, mantelzorgmakelaar, taalcursus, etc.

Zorg bij psychische of sociale klachten

Als u last heeft van psychische of sociale klachten en er alleen niet uitkomt, dan kan de huisarts u verwijzen naar een praktijkondersteuner (POH) GGz, psycholoog, verslavingsconsulent, psychiater of psychosomatisch fysiotherapeut binnen het zorgprogramma Basis GGz.

 

e-health

Online zelfhulptrainingen

Als u (nog) niet met een hulpverlener wilt of kan praten, dan kan een zelfhulptraining een uitkomst zijn. U werkt zélf aan verandering van uw situatie. Na een training voelen de meeste mensen zich daadwerkelijk beter. De online zelfhulptrainingen zijn ontwikkeld door Minddistrict en worden u kosteloos aangeboden door Zorroo.

Zorg bij leefstijl en preventie

Met een gezonde leefstijl kan verdere achteruitgang van uw hart en/of vaten worden voorkomen, kunnen uw klachten minder worden en kan uw conditie verbeteren. Het kan zijn dat u hierbij hulp nodig heeft. Vaak hebben mensen er al van alles aan gedaan om te stoppen met roken of om gewicht te verliezen. Maar het blijkt moeilijk om dit vol te houden. Met de leefstijlprogramma’s van ZoHealthy staat u er niet alleen voor.

Naar huisartsenpraktijken Naar zorgpartners Naar ZoHealthy Leefstijl & Preventie

Uw zorgverzekeraar

Uw huisarts bepaalt of u in aanmerking komt voor behandeling volgens het zorgprogramma. Zorroo heeft voor het zorgprogramma namens alle betrokken huisartsen en zorgverleners een contract afgesloten met de verschillende zorgverzekeraars. Deelname aan het zorgprogramma wordt altijd volledig vergoed door de zorgverzekeraar en gaat niet af van het verplichte eigen risico.

In het zorgprogramma zijn kosten opgenomen voor zorg door huisarts (inclusief consultatie van de huisarts bij de cardioloog) en diëtist. De zorg die u krijgt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Een aantal zaken wordt niet vergoed vanuit het zorgprogramma en valt onder het eigen risico. Het gaat dan om bloed- en urineonderzoek (laboratorium- of prikkosten), medicijngebruik en een eventueel bezoek aan de cardioloog of behandeling in het ziekenhuis. Als u veel zorg ontvangt en het gehele bedrag aan het verplicht eigen risico heeft betaald, dan vergoedt uw zorgverzekeraar de verdere kosten. Kijk in uw polis of raadpleeg uw zorgverzekeraar.

De vergoeding van fysiotherapie is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

Ook kunt u indien nodig gebruik maken van begeleiding bij stoppen met roken en overgewicht bij ZoHealthy Leefstijl & Preventie.

Op het zorgoverzicht van uw zorgverzekeraar ziet u elke drie maanden bedragen staan voor huisartszorg. Bijvoorbeeld voor ouderenzorg, ketenzorg en praktijkmanagement. Deze bedragen zijn algemeen en hebben niets te maken met bepaalde zorg die u heeft gekregen. Ze worden automatisch vergoed vanuit uw basisverzekering. Dus, geen zorgen, u hoeft deze bedragen niet zelf te betalen. Het overzicht geeft gewoon aan hoe de kosten voor huisartsenzorg worden verdeeld.

Verder ziet u ook op het zorgoverzicht en de facturen van uw zorgverzekeraar ook bedragen staan voor uw zorgverleners. Deze bedragen zijn voor zorg die u van hen gekregen heeft. Deze betaalt Zorroo aan zorgverleners waarmee een contract is afgesloten.