GGz Volwassenen

Zorg op maat voor volwassenen met psychische en sociale klachten. Wat biedt het zorgprogramma van uw huisarts en wat kunt u zelf doen?

Over psychische en sociale klachten

Iedereen voelt zich wel eens somber, zit niet zo lekker in zijn vel of ziet het even niet meer zitten. Maar soms kunnen problemen boven het hoofd groeien en komen mensen er zelf niet meer uit. Ongeveer 43% van alle Nederlanders tussen de 18 en 64 jaar krijgt op enig moment te maken met een psychische aandoening. Jaarlijks worden meer dan 1 miljoen mensen hiervoor behandeld. Dat is niet zo gek want onze samenleving verandert in een snel tempo. Het vraagt nogal wat om bij te blijven met alle veranderingen in onze omgeving.

Toch rust er vaak nog een taboe op psychische en sociale klachten. Terwijl het iedereen kan overkomen. Veel mensen durven niet over hun problemen te praten uit schaamte of uit angst ‘gek’ gevonden te worden. Toch is het belangrijk om klachten met anderen te delen en er niet alleen mee rond te blijven lopen.

Veelvoorkomende klachten

Als u psychische of sociale klachten heeft, dan heeft u minder plezier in het leven. U kunt uw dagelijkse dingen minder goed doen, of soms helemaal niet meer. Bijvoorbeeld werken of zorgen voor kinderen.

Veelvoorkomende psychische klachten zijn: niet meer tot rust komen, gejaagdheid, prikkelbaar en geïrriteerd zijn, sombere buien, huilbuien, piekeren, angst, niet meer kunnen genieten, lusteloos en futloos zijn, besluiteloosheid, concentratieverlies, vergeetachtigheid, onzekerheid, verminderd zelfvertrouwen.

Ook kunt u veranderingen opmerken in uw gedrag: minder presteren en meer fouten maken, sneller boos worden, steeds meer roken en veel alcohol- en/of drugsgebruik, steeds meer slaap- en/of kalmeringsmiddelen gebruiken, sociale contacten en activiteiten steeds meer uit de weg gaan.

U kunt er ook lichamelijke klachten bij hebben zoals aanhoudende moeheid, slapeloosheid, spierpijn, hoofdpijn, rugpijn, maagpijn, darmstoornissen, slechte eetlust, verminderde weerstand, hartkloppingen, verhoogde bloeddruk.

Het is belangrijk om deze klachten op tijd te ontdekken en aan te pakken, zodat de problemen niet groter worden. Blijf er niet te lang mee rond lopen en praat erover met uw huisarts. Het kan ook gebeuren dat uw huisarts vermoedt dat uw lichamelijke klachten verband houden met psychische problemen. Uw huisarts zal dat met u bespreken.

Folder

Meer informatie

Voor meer informatie over psychische en sociale klachten kunt u altijd terecht bij uw huisarts of praktijkondersteuner. Zij helpen u graag.

Zorgprogramma Basis GGz

Het is belangrijk dat psychische en sociale klachten op tijd en goed behandeld worden. Daarom heeft Zorroo het zorgprogramma Basis GGz ontwikkeld. Dit zorgprogramma voldoet aan de landelijke zorgstandaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). In het zorgprogramma werken verschillende zorgverleners samen om de zorg zo goed mogelijk te regelen en af te stemmen op uw persoonlijke situatie. Zorroo heeft namens bijna alle aangesloten huisartsen en zorgverleners een contract afgesloten met verschillende zorgverzekeraars. Zo ontvangt u de best mogelijke zorg.

Zorg op maat

De huisarts is hoofdbehandelaar binnen het zorgprogramma Basis GGz. Met uw huisarts bespreekt u welke klachten u heeft en welke invloed ze hebben op uw dagelijks leven. Bijvoorbeeld op uw relatie, gezin, werk, opleiding en hobby’s.

Samen met u wordt een plan opgesteld dat afgestemd is op uw persoonlijke situatie. Hierin staat wat u nodig heeft om beter in uw vel te zitten en hoe we u kunnen ondersteunen om zelf de balans te vinden. Zodat u verder kunt met uw dagelijks leven zonder al teveel beperkt te worden door uw klachten. Dus wat u zelf kunt doen, hoe uw huisarts en praktijkondersteuner u kunnen ondersteunen en welke andere zorgverleners u hierbij eventueel nodig heeft. Indien nodig hebben de betrokken zorgverleners overleg om uw zorg onderling goed af te stemmen. De huisarts houdt samen met u de regie.

Regelmatig wordt samen met u besproken of de behandeling aansluit bij uw doelen, wensen en behoeften. Ook wordt middels vragenlijsten het resultaat van de behandeling en uw tevredenheid over de behandeling in kaart gebracht. Deze resultaten worden met u besproken.

Behandeling binnen de huisartsenpraktijk

Hebben de klachten invloed op uw dagelijks leven, maar kunt u desondanks nog voldoende functioneren? Dan kunt u meestal binnen uw huisartsenpraktijk behandeld worden:

 • Praktijkondersteuner (POH) GGz
  De praktijkondersteuner GGz is gespecialiseerd in milde psychische en sociale klachten. De POH kan u persoonlijk advies geven, u begeleiden of vinger aan de pols houden. In overleg met u en de huisarts kan de praktijkondersteuner u ook doorverwijzen naar een andere zorgverlener, een groepstraining of een online behandeling.
 • Coördinator 24-uurs GGz
  De coördinator 24-uurs GGz van Zorroo kan door de huisarts gevraagd worden om mee te denken en kijken bij wat ingewikkeldere problemen. Met uw toestemming kan de coördinator daarvoor ook aanwezig zijn bij een gesprek. Verder ondersteunt de coördinator andere medewerkers van de praktijk met vragen. Zo ontvangt u de juiste hulp en kan onnodig intensievere zorg worden voorkomen.
Naar huisartsenpraktijken

Behandeling door zorgpartners

Hebben de klachten meer invloed op uw dagelijks leven? Dan kan de huisarts u afhankelijk van uw klachten verwijzen naar de volgende zorgpartners binnen het zorgprogramma Basis GGz:

 • Psychosomatisch fysiotherapeut
  De psychosomatisch fysiotherapeut richt zich met de behandeling op o.a. evenwicht tussen belasting en belastbaarheid, spanning en ontspanning. Het doel is om uw belastbaarheid te verhogen en meer vertrouwen in uw lichaam te krijgen. Uw zelfvertrouwen en zelfbeeld worden daardoor positief beïnvloed.
 • Psycholoog
  Als behandeling door de huisarts en praktijkondersteuner GGz niet voldoende is kan uw huisarts u doorverwijzen naar de psycholoog. De psycholoog gaat dan verder met de behandeling om een duidelijker beeld te krijgen van uw problemen. De psycholoog houdt rekening met wat u zelf vindt, wilt en aankunt. Het gaat erom dat u leert omgaan met uw klachten en dat u er in het dagelijks leven zo weinig mogelijk last van heeft. Behandeling door de psycholoog bestaat gemiddeld uit 5 tot 10 gesprekken. U krijgt huiswerkopdrachten en vaak ook online behandeling.
 • Verslavingsconsulent
  De verslavingsconsulent kan u ondersteunen wanneer u uw balans in het leven dreigt kwijt te raken door gebruik van alcohol of drugs. Ook uw naasten kunnen voor vragen bij de verslavingsconsulent terecht. De ondersteuning vindt zoveel mogelijk dichtbij huis plaats.
 • Psychiater
  Uw huisarts of praktijkondersteuner GGz kan u verwijzen voor een consult bij een psychiater. Dit betekent dat u eenmalig een gesprek heeft met een psychiater van ongeveer een half uur tot maximaal een uur. De psychiater kan een advies uitbrengen over bijvoorbeeld medicatiegebruik en/of diagnostiek. Verder kan de psychiater meedenken over welke zorgverlener u het beste kan behandelen. Uw huisarts wordt geïnformeerd over de uitkomsten van het consult.

Buiten het zorgprogramma Basis GGz worden er soms ook andere zorgverleners betrokken bij de zorg:

 • Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW)
  Het Algemeen Maatschappelijk Werk kan u ondersteunen wanneer u naast psychische of sociale klachten ook andere problemen heeft. Bijvoorbeeld op het gebied van opvoeding of relaties, werk, school, wonen, omgaan met geld, leven in een andere cultuur, seksualiteit en seksuele geaardheid, intimidatie en mishandeling, rouwverwerking, sociale wetgeving en voorzieningen.
 • Gemeenten
  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een stuk zorg en ondersteuning. In iedere gemeente is dit anders geregeld. Iedereen kan zonder verwijzing voor allerlei vragen en problemen terecht bij teams als het Sociaal Wijkteam, Centrum Jeugd en Gezin, De Entree, Toegangsteam, etc. Deze teams werken in opdracht van de gemeente en verwijzen waar nodig door.
 • Apotheker
  De apotheker maakt in opdracht van de huisarts uw medicijnen klaar en controleert of deze passen bij uw persoonlijke gezondheidssituatie. De apotheker bewaakt het overzicht en overlegt dit met uw huisarts. Verder staat uw apotheker voor u klaar voor vragen en advies over uw medicijngebruik.

Behandeling door Gespecialiseerde GGz

Soms is er meer aan de hand. Als er sprake is van meerdere klachten of ernstige klachten, dan spreken we van een psychische aandoening. Voorbeelden van psychische aandoeningen zijn een depressie, angststoornis, dwangstoornis en eetstoornis. Bij langdurige of lang bestaande psychische klachten verwijst uw huisarts u door naar de gespecialiseerde GGz. Deze behandeling is buiten het zorgprogramma Basis GGz. Wanneer de klachten weer goed onder controle zijn, kunt u voor nabehandeling terugverwezen worden naar uw huisarts.

Naar zorgpartners

Online behandeling

Wanneer u binnen het zorgprogramma Basis GGz in behandeling bent, kan uw zorgverlener u tevens online behandeling aanbieden. Dit wordt ook wel eHealth of e-mental health genoemd. Deze online behandeling kan worden ingezet als aanvulling op de persoonlijke contacten.

Binnen het zorgprogramma Basis GGz wordt gebruik gemaakt van het uitgebreide aanbod van online behandelprogramma’s van Minddistrict. Deze  behandelprogramma’s zijn bewezen effectief. Op de website van Minddistrict kunt u in de catalogus het complete programma-aanbod bekijken. De zorgverleners die bij Zorroo aangesloten zijn voeren bijna al deze programma’s.

Er zijn diverse online behandelprogramma’s voor verschillende soorten klachten. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld burn-out, depressie, slaapproblemen, etc. Uw zorgverlener zal met u bespreken welk programma het beste bij u past. De programma’s zijn opgebouwd uit voorlichting, filmpjes, opdrachten en persoonlijke feedback van uw behandelaar.

Uit onderzoek van het Trimbos Instituut is naar voren gekomen dat Zorroo een van de koplopers is als het gaat om de inzet van e-mental health, vooral bij behandeling door de praktijkondersteuner GGz. Patiënten binnen de pilot Basis GGz van Zorroo geven aan dat ze het meest tevreden zijn over een behandeling die gecombineerd is met e-health.

Uw voordelen

 • U werkt aan verandering waar u maar wilt
 • U kiest uw eigen moment om eraan te werken
 • U kunt rustig nadenken over wat u wilt zeggen
 • U werkt in uw eigen tempo aan de oefeningen
 • U kunt oefeningen en informatie teruglezen
 • U kunt het samen met uw naasten bespreken en het aan ze uitleggen
 • U heeft een duidelijke focus en structuur in uw traject
 • U heeft meer eigen regie
 • U kunt successen aan uzelf toeschrijven

 

Groepstrainingen

Wanneer u binnen het zorgprogramma Basis GGz in behandeling bent, kan uw zorgverlener u tevens een groepstraining aanbieden. De groepstrainingen worden aangeboden door de psychologen die bij  Zorroo aangesloten zijn en kunnen als onderdeel van de behandeling worden ingezet.

ACT – training voor volwassenen; aangepaste versie via beeldbellen – Koekkoek & Co

 • Data: donderdagmiddag 26 november, 10 december 2020, 7 en 21 januari, 4 en 18 februari 2021
 • Tijd: 15.30 – 17.00 uur
 • Locatie: beeldbellen vanuit huis
 • Meer info: Flyer ACT digitaal

Mindfulness aandachtstraining – Koekkoek & Co

 • Data: woensdagavond 4, 11, 18 en 25 november, 2, 9, 16 en 23 december 2020
 • Tijd: 19.00 – 21.30 uur. Let op: op 25 november is de wandeling van 15.30- 17.30 uur
 • Locatie: Dongen
 • Meer info: flyer mindfulnesstraining

Mindfullness training – Praktijk Terzijde

 • Data: dinsdagavond 3, 10, 17 en 24 november, 1, 8, 15 en 22 december 2020
 • Tijd: 19.00 – 21.15 uur
 • Locatie: De Oude Jacob, Jacob Catslaan 24, Oosterhout
 • Meer info: Mindfulness folder Terzijde

Training Weerbaarheid / Veerkracht voor volwassenen met behulp van paarden – Koekkoek & Co

 • Data: dinsdagochtend 27 oktober, 3, 10 en 17 november en 1 december 2020
 • Tijd: 9.00 – 10.30 uur
 • Locatie: Dressuurstal Roosenheuvel, Procureurweg 49, Dongen
 • Meer info: weerbaarheid volwassenen

Voluit Leven – psychologiepraktijk Trommelen

 • Data: maandagavond 26 oktober, 2, 9, 16 en 23 november, 7, 14 en 21 december 2020 en 8 februari 2021 (terugkombijeenkomst)
 • Tijd: 18.45 – 20.45 uur
 • Locatie: Bredaseweg 108A in Oosterhout
 • Meer info: Voor iedereen die flexibeler wil worden en daardoor veerkrachtiger om wil leren gaan met psychische klachten of fysieke pijn en meer naar zijn waarden wil leven. Eigen bijdrage: 30 euro. Zie ook de Flyer Voluit leven.

Training Weerbaarheid / Veerkracht voor volwassenen met behulp van paarden – Koekkoek & Co

 • Data: donderdagochtend 15 en 22 oktober, 5, 12 en 19 november 2020
 • Tijd: 9.00 – 10.30 uur
 • Locatie: Dressuurstal Roosenheuvel, Procureurweg 49, Dongen
 • Meer info: weerbaarheid volwassenen

ACT – training voor volwassenen met behulp van paarden – Koekkoek & Co

 • Data: donderdagmiddag 8 oktober (online), 22 oktober (online), 5 november (stal Roosenheuvel), 19 november (stal Roosenheuvel), 3 december (online) en 17 december (stal Roosenheuvel) 2020
 • Tijd: 15.00 – 16.30 uur
 • Locatie: Dressuurstal Roosenheuvel, Procureurweg 49, Dongen
 • Meer info: Flyer Act training online en met behulp van paarden

Mindfullness training – Praktijk Terzijde

 • Data: woensdagochtend 23 en 30 september, 7, 14 en 28 oktober, 4, 11 en 18 november 2020
 • Tijd: 9.15 – 11.30 uur
 • Locatie: De Oude Jacob, Jacob Catslaan 24, Oosterhout
 • Meer info: Mindfulness folder Terzijde

Training Weerbaarheid / Veerkracht voor volwassenen met behulp van paarden – Koekkoek & Co

 • Data: dinsdagochtend 22 en 29 september, 6, 13 en 20 oktober 2020
 • Tijd: 9.00 – 10.30 uur
 • Locatie: Dressuurstal Roosenheuvel, Procureurweg 49, Dongen
 • Meer info: weerbaarheid volwassenen

ACT – training voor volwassenen met behulp van paarden – Koekkoek & Co

 • Data: donderdagmiddag 3 (online) en 17 (stal) september, 1 (online), 15 (stal) en 29 (online) oktober, 12 (stal) november 2020
 • Tijd: 15.00 – 16.30 uur
 • Locatie: Dressuurstal Roosenheuvel, Procureurweg 49, Dongen
 • Meer info: flyer Act

Mindfullness training – Praktijk Terzijde

 • Data: dinsdagavond 1, 8, 15, 22 en 29 september, 6, 13 en 27 oktober 2020
 • Tijd: 19.00 – 21.15 uur
 • Locatie: De Oude Jacob, Jacob Catslaan 24, Oosterhout
 • Meer info: Mindfulness folder Terzijde

Voluit Leven, met baby’s en jonge kinderen – ab psychologie & coaching

 • Data: 1, 8, 15, 22 en 29 september, 6, 13 en 27 oktober en medio december 2020 (terugkombijeenkomst)
 • Tijd: 19.00 tot 21.00 uur
 • Locatie: Rijen
 • Meer info: Voor moeders met baby’s en jonge kinderen die willen werken aan hun veerkracht en weerbaarheid in deze intensieve levensfase. Veel moeders herkennen de worstelknoop. In de groep leer je negatieve emoties meer te aanvaarden, minder te sturen door controle en/of vermijding en meer te gaan koersen vanuit je eigen innerlijke kompas dichtbij jouw waardes. Daarmee verminderen de emotionele klachten. Eigen bijdrage: 30 euro. Zie ook de flyer.

Voluit Leven – psychologiepraktijk Trommelen

 • Data: maandagavond 24 en 31 augustus, 7, 14, 21 en 28 september, 5, 12 en 30 oktober (terugkombijeenkomst) 2020
 • Tijd: 18.45 – 20.45 uur
 • Locatie: Bredaseweg 108A in Oosterhout
 • Meer info: Voor iedereen die flexibeler wil worden en daardoor veerkrachtiger om wil leren gaan met psychische klachten of fysieke pijn en meer naar zijn waarden wil leven. Eigen bijdrage: 30 euro. Zie ook de Flyer Voluit leven.

Mindfulness aandachttraining – Koekkoek & Co

 • Data: vrijdagmiddag 21 en 28 augustus, 4, 11 (wandeling), 18 en 25 september, 2 en 9 oktober 2020
 • Tijd: 15.00 – 16.30 uur
 • Locatie: Prins Bernhardstraat 29, Dongen
 • Meer info: flyer Mindfulnesstraining

 

Uw zorgverzekeraar

Uw huisarts bepaalt of u in aanmerking komt voor behandeling volgens het zorgprogramma Basis GGz. Zorroo heeft voor het zorgprogramma namens alle betrokken huisartsen en zorgverleners een contract afgesloten met de verschillende zorgverzekeraars. Deelname aan de pilot wordt altijd volledig vergoed door de zorgverzekeraar en gaat niet af van het verplichte eigen risico.

In het zorgprogramma zijn kosten opgenomen voor zorg door huisarts (inclusief consultatie van de huisarts bij de psychiater), de praktijkondersteuner GGz, de psychosomatisch fysiotherapeut, de psycholoog, verslavingsconsulent, online behandeling en groepstraining. Voor een groepstraining betaalt u soms een eigen bijdrage, bijvoorbeeld voor materiaalkosten. De zorg die u krijgt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Een aantal zaken wordt niet vergoed vanuit het zorgprogramma. Het gaat dan om eventuele consultkosten bij het niet tijdig afzeggen van uw afspraak en medicijngebruik. Vaak worden deze kosten wel door uw zorgverzekeraar vergoed. Kijk in uw polis of raadpleeg uw zorgverzekeraar.

Op het zorgoverzicht van uw zorgverzekeraar staat elk kwartaal een bedrag voor huisartsenzorg. Dat bedrag is gebaseerd op de gemiddelde hoeveelheid zorg die een specifieke patiëntengroep per kwartaal ontvangt en is dus onafhankelijk van de feitelijke zorg die u ontvangt. Het gemiddelde bedrag wordt altijd over vier kwartalen verdeeld. Het kan dus voorkomen dat op het kostenoverzicht een vergoeding voor de huisarts staat, terwijl u nog niet op controle bent geweest.

De kosten voor het zorgprogramma Basis GGz staan eenmaal per jaar op het kostenoverzicht van uw zorgverzekeraar. Ook dit bedrag is gebaseerd op de gemiddelde hoeveelheid zorg die een specifieke patiëntengroep ontvangt en is dus onafhankelijk van de feitelijke zorg die u ontvangt.

Op het zorgoverzicht van uw zorgverzekeraar staat tevens standaard een gering bedrag voor ouderenzorg. Er is namelijk landelijk bepaald dat ouderenzorg bekostigd wordt door alle patiënten die ingeschreven staan bij een huisartsenpraktijk. Dus ook als u nog geen 75+ bent. Als u hier vragen over heeft, dan kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Verder worden gecontracteerde zorgverleners door Zorroo betaald. De naam ‘Zorroo’ vindt u daarom ook terug op de factuur of op het zorgoverzicht van uw zorgverzekeraar. Zij ontvangen een vergoeding die afhankelijk is van de zorg die zij daadwerkelijk leveren.

Wat kunt u zelf doen?

In de behandeling van psychische en sociale klachten speelt u zelf een belangrijke rol. Door zelf actief aan de slag te gaan met uw klachten, zult u zich eerder beter voelen.

 • Praat over uw klachten of problemen met iemand over die u vertrouwt, zoals uw partner, een familielid of een goede vriend of vriendin.
 • Gun uzelf de tijd om dingen te verwerken.
 • Houd een dagboek bij of schrijf op waar u mee bezig bent.
 • Doe dingen die u leuk vindt en verwen uzelf. Bijvoorbeeld met kopje koffie en een goed boek. Of luister naar vrolijke muziek. Iets dat u een positief gevoel geeft.
 • Houd vast aan een goede dagstructuur en leef regelmatig. Sta op tijd op, blijf niet in bed liggen, hoe verleidelijk dat ook is. Ga op tijd naar bed. Eet driemaal per dag.
 • Blijf zoveel mogelijk actief. Maak een wandeling, ga naar buiten, het liefst aan het begin van de dag. Beweeg of sport voldoende.
 • Zorg goed voor uzelf met gezonde voeding.
 • Zorg voor voldoende ontspanning. Probeer ontspanningsoefeningen of mindfulness.
 • Besef dat sombere gedachten u niet overkomen maar dat u uw gedachten kunt beïnvloeden.
 • Denk aan iets vrolijks, een situatie of gebeurtenis die u heeft meegemaakt, een leuke vakantie bijvoorbeeld.
 • Probeer in het hier en nu te blijven en niet te piekeren over het verleden of de toekomst. Ga aan de slag met wat vandaag op uw pad komt.
 • Maak grote zaken klein. Waar heeft u invloed op en wat kunt u al wel aanpakken. Maak een begin, hoe klein dan ook.
 • Beloon uzelf met kleine stappen vooruit. Zeg tegen uzelf dat u goed bezig bent.

e-health

Online zelfhulptrainingen

Als u last heeft van psychische of sociale klachten, maar (nog) niet met een hulpverlener wilt of kan praten, dan kan een zelfhulptraining een uitkomst zijn. U werkt zélf aan verandering van uw situatie. Na een training voelen de meeste mensen zich daadwerkelijk beter. De online zelfhulptrainingen zijn ontwikkeld door Minddistrict, marktleider in e-health en worden u kosteloos aangeboden door Zorroo.