GGZ Volwassenen

Zorg op maat voor volwassenen met psychische en sociale klachten. Wat biedt het zorgprogramma van je huisarts en wat kun je zelf doen?

Over psychische en sociale klachten

Iedereen voelt zich wel eens somber, zit niet zo lekker in zijn vel of ziet het even niet meer zitten. Maar soms kunnen problemen boven het hoofd groeien en komen mensen er zelf niet meer uit. Ongeveer 43% van alle Nederlanders tussen de 18 en 64 jaar krijgt op enig moment te maken met een psychische aandoening. Jaarlijks worden meer dan 1 miljoen mensen hiervoor behandeld. Dat is niet zo gek want onze samenleving verandert in een snel tempo. Het vraagt nogal wat om bij te blijven met alle veranderingen in onze omgeving.

Toch rust er vaak nog een taboe op psychische en sociale klachten. Terwijl het iedereen kan overkomen. Veel mensen durven niet over hun problemen te praten uit schaamte of uit angst ‘gek’ gevonden te worden. Toch is het belangrijk om klachten met anderen te delen en er niet alleen mee rond te blijven lopen.

Veelvoorkomende klachten

Als je psychische of sociale klachten heeft, dan heb je minder plezier in het leven. Je kunt je dagelijkse dingen minder goed doen, of soms helemaal niet meer. Bijvoorbeeld werken of zorgen voor kinderen.

Veelvoorkomende psychische klachten zijn: niet meer tot rust komen, gejaagdheid, prikkelbaar en geïrriteerd zijn, sombere buien, huilbuien, piekeren, angst, niet meer kunnen genieten, lusteloos en futloos zijn, besluiteloosheid, concentratieverlies, vergeetachtigheid, onzekerheid, verminderd zelfvertrouwen.

Ook kun je veranderingen opmerken in je gedrag: minder presteren en meer fouten maken, sneller boos worden, steeds meer roken en veel alcohol- en/of drugsgebruik, steeds meer slaap- en/of kalmeringsmiddelen gebruiken, sociale contacten en activiteiten steeds meer uit de weg gaan.

Je kunt er ook lichamelijke klachten bij hebben zoals aanhoudende moeheid, slapeloosheid, spierpijn, hoofdpijn, rugpijn, maagpijn, darmstoornissen, slechte eetlust, verminderde weerstand, hartkloppingen, verhoogde bloeddruk.

Het is belangrijk om deze klachten op tijd te ontdekken en aan te pakken, zodat de problemen niet groter worden. Blijf er niet te lang mee rond lopen en praat erover met je huisarts. Het kan ook gebeuren dat je huisarts vermoedt dat je lichamelijke klachten verband houden met psychische problemen. Je huisarts zal dat met je bespreken.

Meer informatie

Voor meer informatie over psychische en sociale klachten kun je altijd terecht bij je huisarts of praktijkondersteuner. Zij helpen je graag.

Zorgprogramma Basis GGZ

Het is belangrijk dat psychische en sociale klachten op tijd en goed behandeld worden. Daarom heeft Zorroo het zorgprogramma Basis GGZ ontwikkeld. Dit zorgprogramma voldoet aan de landelijke zorgstandaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). In het zorgprogramma werken verschillende zorgverleners samen om de zorg zo goed mogelijk te regelen en af te stemmen op je persoonlijke situatie. Zorroo heeft namens bijna alle aangesloten huisartsen en zorgverleners een contract afgesloten met verschillende zorgverzekeraars. Zo ontvang je de best mogelijke zorg.

De huisarts is hoofdbehandelaar binnen het zorgprogramma Basis GGZ. Met je huisarts bespreek je welke klachten je hebt en welke invloed ze hebben op je dagelijks leven. Bijvoorbeeld op je relatie, gezin, werk, opleiding en hobby’s.

Zorg op maat

Samen met jou wordt een plan opgesteld dat afgestemd is op je persoonlijke situatie. Hierin staat wat je nodig hebt om beter in je vel te zitten en hoe we je kunnen ondersteunen om zelf de balans te vinden. Zodat je verder kunt met je dagelijks leven zonder al teveel beperkt te worden door je klachten. Dus wat je zelf kunt doen, hoe je huisarts en praktijkondersteuner je kunnen ondersteunen en welke andere zorgverleners je hierbij eventueel nodig heeft. Indien nodig hebben de betrokken zorgverleners overleg om je zorg onderling goed af te stemmen. De huisarts houdt samen met jou de regie.

Regelmatig wordt samen met je besproken of de behandeling aansluit bij jouw doelen, wensen en behoeften. Ook wordt middels vragenlijsten het resultaat van de behandeling en je tevredenheid over de behandeling in kaart gebracht. Deze resultaten worden met je besproken.

Folder

Behandeling binnen de huisartsenpraktijk

Hebben de klachten invloed op je dagelijks leven, maar kun je desondanks nog voldoende functioneren? Dan kun je meestal binnen je huisartsenpraktijk behandeld worden:

 • Praktijkondersteuner (POH) GGZ
  De praktijkondersteuner GGZ is gespecialiseerd in milde psychische en sociale klachten. De POH kan je persoonlijk advies geven, je begeleiden of vinger aan de pols houden. In overleg met jou en de huisarts kan de praktijkondersteuner je ook doorverwijzen naar een andere zorgverlener, een groepstraining of een online behandeling.

Bekijk deze video van Animo Oosterhout over wat een POH GGZ doet:

 

 • Coördinator 24-uurs GGZ
  De coördinator 24-uurs GGZ van Zorroo kan door de huisarts gevraagd worden om mee te denken en kijken bij wat ingewikkeldere problemen. Met jouw toestemming kan de coördinator daarvoor ook aanwezig zijn bij een gesprek. Verder ondersteunt de coördinator andere medewerkers van de praktijk met vragen. Zo ontvang je de juiste hulp en kan onnodig intensievere zorg worden voorkomen.
Naar huisartsenpraktijken

Behandeling door zorgpartners

Hebben de klachten meer invloed op je dagelijks leven? Dan kan de huisarts je afhankelijk van je klachten verwijzen naar de volgende zorgpartners binnen het zorgprogramma Basis GGZ:

 • Psychosomatisch fysiotherapeut
  De psychosomatisch fysiotherapeut richt zich met de behandeling op o.a. evenwicht tussen belasting en belastbaarheid, spanning en ontspanning. Het doel is om je belastbaarheid te verhogen en meer vertrouwen in je lichaam te krijgen. Je zelfvertrouwen en zelfbeeld worden daardoor positief beïnvloed.
 • Psycholoog
  Als behandeling door de huisarts en praktijkondersteuner GGZ niet voldoende is kan de huisarts je doorverwijzen naar de psycholoog. De psycholoog gaat dan verder met de behandeling om een duidelijker beeld te krijgen van je problemen. De psycholoog houdt rekening met wat je zelf vindt, wilt en aankunt. Het gaat erom dat je leert omgaan met je klachten en dat je er in het dagelijks leven zo weinig mogelijk last van hebt. Behandeling door de psycholoog bestaat gemiddeld uit 5 tot 10 gesprekken. Je krijgt huiswerkopdrachten en vaak ook online behandeling.
 • Verslavingsconsulent
  De verslavingsconsulent kan je ondersteunen wanneer je de balans in het leven dreigt kwijt te raken door gebruik van alcohol of drugs. Ook je naasten kunnen voor vragen bij de verslavingsconsulent terecht. De ondersteuning vindt zoveel mogelijk dichtbij huis plaats.
 • Psychiater
  Je huisarts of praktijkondersteuner GGZ kan je verwijzen voor een consult bij een psychiater. Dit betekent dat je eenmalig een gesprek heeft met een psychiater van ongeveer een half uur tot maximaal een uur. De psychiater kan een advies uitbrengen over bijvoorbeeld medicatiegebruik en/of diagnostiek. Verder kan de psychiater meedenken over welke zorgverlener je het beste kan behandelen. Je huisarts wordt geïnformeerd over de uitkomsten van het consult.

Buiten het zorgprogramma Basis GGZ worden er soms ook andere zorgverleners betrokken bij de zorg:

 • Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW)
  Het Algemeen Maatschappelijk Werk kan je ondersteunen wanneer je naast psychische of sociale klachten ook andere problemen hebt. Bijvoorbeeld op het gebied van opvoeding of relaties, werk, school, wonen, omgaan met geld, leven in een andere cultuur, seksualiteit en seksuele geaardheid, intimidatie en mishandeling, rouwverwerking, sociale wetgeving en voorzieningen.
 • Gemeenten
  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een stuk zorg en ondersteuning. In iedere gemeente is dit anders geregeld. Iedereen kan zonder verwijzing voor allerlei vragen en problemen terecht bij teams als het Sociaal Wijkteam, Centrum Jeugd en Gezin, De Entree, Toegangsteam, etc. Deze teams werken in opdracht van de gemeente en verwijzen waar nodig door.
 • Apotheker
  De apotheker maakt in opdracht van de huisarts je medicijnen klaar en controleert of deze passen bij je persoonlijke gezondheidssituatie. De apotheker bewaakt het overzicht en overlegt dit met je huisarts. Verder staat je apotheker voor je klaar voor vragen en advies over je medicijngebruik.

Behandeling door Gespecialiseerde GGZ

Soms is er meer aan de hand. Als er sprake is van meerdere klachten of ernstige klachten, dan spreken we van een psychische aandoening. Voorbeelden van psychische aandoeningen zijn een depressie, angststoornis, dwangstoornis en eetstoornis. Bij langdurige of lang bestaande psychische klachten verwijst je huisarts je door naar de gespecialiseerde GGZ. Deze behandeling is buiten het zorgprogramma Basis GGZ. Wanneer de klachten weer goed onder controle zijn, kun je voor nabehandeling terugverwezen worden naar je huisarts.

Naar zorgpartners

Online behandeling

Wanneer je binnen het zorgprogramma Basis GGZ in behandeling bent, kan je zorgverlener je tevens online behandeling aanbieden. Dit wordt ook wel eHealth of e-mental health genoemd. Deze online behandeling kan worden ingezet als aanvulling op de persoonlijke contacten.

Binnen het zorgprogramma Basis GGZ wordt gebruik gemaakt van het uitgebreide aanbod van online behandelprogramma’s van Minddistrict. Deze  behandelprogramma’s zijn bewezen effectief. Op de website van Minddistrict kun je in de catalogus het complete programma-aanbod bekijken. De zorgverleners die bij Zorroo aangesloten zijn voeren bijna al deze programma’s.

Er zijn diverse online behandelprogramma’s voor verschillende soorten klachten. Je kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld burn-out, depressie, slaapproblemen, etc. Je zorgverlener zal met je bespreken welk programma het beste bij je past. De programma’s zijn opgebouwd uit voorlichting, filmpjes, opdrachten en persoonlijke feedback van je behandelaar.

Uit onderzoek van het Trimbos Instituut is naar voren gekomen dat Zorroo een van de koplopers is als het gaat om de inzet van e-mental health, vooral bij behandeling door de praktijkondersteuner GGZ. Patiënten binnen het zorgprogramma Basis GGZ van Zorroo geven aan dat ze het meest tevreden zijn over een behandeling die gecombineerd is met e-health.

Je voordelen

 • Je werkt aan verandering waar je maar wilt
 • Je kiest je eigen moment om eraan te werken
 • Je kunt rustig nadenken over wat je wilt zeggen
 • Je werkt in je eigen tempo aan de oefeningen
 • Je kunt oefeningen en informatie teruglezen
 • Je kunt het samen met uw naasten bespreken en het aan ze uitleggen
 • Je hebt een duidelijke focus en structuur in je traject
 • Je hebt meer eigen regie
 • Je kunt successen aan jezelf toeschrijven

 

Groepstrainingen

Wanneer je binnen het zorgprogramma Basis GGZ in behandeling bent, kan je zorgverlener je tevens een groepstraining aanbieden. De groepstrainingen worden aangeboden door de psychologen die bij  Zorroo aangesloten zijn en kunnen als onderdeel van de behandeling worden ingezet.

ACT your Nature outdoors – De NatuurPraktijk Breda

 • Data: woensdagochtend 15, 19 en 29 mei, 13 juni en 3 juli 2024
 • Tijd: 9.30 – 11.30 / 12.00 uur
 • Locatie: Beum Wethouder van Dijklaan 19, Dorst
 • Meer info: flyer

Training Weerbaarheid / Veerkracht voor volwassenen met behulp van paarden – psychologenpraktijk Koekkoek

ACT – training voor volwassenen – psychologenpraktijk Koekkoek

 • Data: dinsdagmiddag: 28 mei, 11 en 25 juni, 9 juli, 13 en 27 augustus 2024
 • Tijd: 15.00 – 16.30 uur
 • Locatie: Prins Bernhardstraat 29 in Dongen
 • Maar info: Flyer ACT training 28 mei 2024

Mindfulness aandachttraining – psychologenpraktijk Koekkoek

 • Data: dinsdagmiddag: 4, 11, 18 en 25 (wandeling) juni, 2, 9, 16 en 23 juli 2024
 • Tijd: 15.30 – 17.00 uur
 • Locatie: Prins Bernhardstraat 29 in Dongen
 • Meer info: Flyer dinsdagmiddag 4 juni 2024

Training Weerbaarheid / Veerkracht voor volwassenen met behulp van paarden – psychologenpraktijk Koekkoek

Training Weerbaarheid / Veerkracht voor volwassenen met behulp van paarden – psychologenpraktijk Koekkoek

Training Weerbaarheid / Veerkracht voor volwassenen met behulp van paarden – psychologenpraktijk Koekkoek

Mindfulness aandachttraining – psychologenpraktijk Koekkoek

ACT – training voor volwassenen – psychologenpraktijk Koekkoek

 • Data: vrijdagmiddag: 23 augustus, 6 en 20 september, 4 en 18 oktober, 1 november 2024
 • Tijd: 15.00 – 16.30 uur
 • Locatie: Prins Bernhardstraat 29 in Dongen
 • Maar info: Flyer ACT training 23 augustus 2024

Voluit Leven voor met je moederhart – AB Psychologie

 • Data: 29 augustus, 12, 19 en 26 september, 3, 10 en 17 oktober, 28 november (terugkombijeenkomst) 2024
 • Tijd: 19.00 – 21.00 uur
 • Locatie: Laagstraat 61 in Rijen
 • Meer info: Het moederschap verandert je leven en kan je emotioneel uit balans brengen. Je wil het goed doen, alle ballen hou je hoog, het moet goed gaan. Je piekert, bent somber, moe, voelt je onzeker, terwijl de omgeving juist zegt dat je moet genieten. Voor deze doelgroep is een groepstraject ontwikkeld gebaseerd op Voluit Leven, een combinatie van ACT en Mindfulness, gegeven buiten in de natuur.

Mindfulness training – Psychologiepraktijk de Hoofdzaak

 • Data: dinsdagavond 17 en 24 september, 1, 8, 15 en 29 oktober, 5 en 12 november 2024
 • Tijd: 19.00 – 21.30 uur
 • Locatie: Jacob Catslaan 24, Oosterhout

Voluit Leven / ACT – Psychologiepraktijk de Hoofdzaak

 • Data: vrijdagochtend 27 september, 4, 11 en 18 oktober, 1, 15, 22 en 29 november 2024
 • Tijd: 9.30 – 11.30 uur
 • Locatie: Jacob Catslaan 24, Oosterhout

Assertiviteitstraining – Psychologiepraktijk de Hoofdzaak

 • Data: donderdagavond, 26 september, 3, 10, 17 en 31 oktober, 7, 21 en 28 november 2024
 • Tijd: 19.00 uur
 • Locatie: Jacob Catslaan 24, Oosterhout

Training bij chronische stress – Stroomlijn Psychologiepraktijk

 • Data: doorlopend
 • Locatie: online
 • Meer info: Kortdurende individuele training voor jonge mensen (18-35 jaar) met klachten van chronische stress, overbelasting en/of (dreigende) burnout. Doel is het zeer snel en doelgericht behandelen van chronische stress en overbelasting. Mensen leren subtiele signalen van stress bij zichzelf te herkennen, begrijpen en reguleren. Deze training is gebaseerd op elementen uit de Single Session Therapy. De training bestaat uit een face-to-face behandelsessie in combinatie met de zelf ontwikkelde interactieve eHealth-module “Rust, focus en balans”. De training bevat praktische & concrete oplossingen waarmee iemand direct zelf verandering kan aanbrengen in zijn of haar leven. Gemiddelde trainingsduur is 3 tot 4 weken.

ACT training – Praktijk Trommelen

 • Data: deze training wordt doorlopend aangeboden
 • Locatie: Bredaseweg 108A, sectie 11, Oosterhout
 • Meer info: ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy (Nederlands: Acceptatie en Toewijdingstherapie). Het helpt je afstand te nemen van je gedachten en er flexibeler mee om te gaan. Vaak willen we namelijk van onze gedachten af en proberen ze dan te controleren. De therapie gaat voor een groot deel over het accepteren van je gevoel en emoties en het leren afstand nemen van je gedachten ACT haalt je uit die gedachtenspiraal en brengt je weer terug in het hier en nu. ACT helpt jou om mentaal flexibeler te worden en steeds meer aandacht te besteden aan wat jij belangrijk vindt in je leven. Eigen bijdrage € 30,-.

 

Je zorgverzekeraar

Je huisarts bepaalt of je in aanmerking komt voor behandeling volgens het zorgprogramma Basis GGZ. Zorroo heeft voor het zorgprogramma namens alle betrokken huisartsen en zorgverleners een contract afgesloten met de verschillende zorgverzekeraars. Deelname aan de pilot wordt altijd volledig vergoed door de zorgverzekeraar en gaat niet af van het verplichte eigen risico.

In het zorgprogramma zijn kosten opgenomen voor zorg door huisarts (inclusief consultatie van de huisarts bij de psychiater), de praktijkondersteuner GGZ, de psychosomatisch fysiotherapeut, de psycholoog, verslavingsconsulent, online behandeling en groepstraining. Voor een groepstraining betaal je soms een eigen bijdrage, bijvoorbeeld voor materiaalkosten. De zorg die je krijgt is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Een aantal zaken wordt niet vergoed vanuit het zorgprogramma. Het gaat dan om eventuele consultkosten bij het niet tijdig afzeggen van je afspraak en medicijngebruik. Vaak worden deze kosten wel door je zorgverzekeraar vergoed. Kijk in je polis of raadpleeg je zorgverzekeraar.

Op het zorgoverzicht van uw zorgverzekeraar ziet u elke drie maanden bedragen staan voor huisartszorg. Bijvoorbeeld voor ouderenzorg, ketenzorg en praktijkmanagement. Deze bedragen zijn algemeen en hebben niets te maken met bepaalde zorg die u heeft gekregen. Ze worden automatisch vergoed vanuit uw basisverzekering. Dus, geen zorgen, u hoeft deze bedragen niet zelf te betalen. Het overzicht geeft gewoon aan hoe de kosten voor huisartsenzorg worden verdeeld.

De kosten voor het zorgprogramma Basis GGZ staan eenmaal per jaar op het kostenoverzicht van uw zorgverzekeraar. Ook dit bedrag is gebaseerd op de gemiddelde hoeveelheid zorg die een specifieke patiëntengroep ontvangt en is dus onafhankelijk van de feitelijke zorg die u ontvangt.

Verder ziet u ook op het zorgoverzicht en de facturen van uw zorgverzekeraar ook bedragen staan voor uw zorgverleners. Deze bedragen zijn voor zorg die u van hen gekregen heeft. Deze betaalt Zorroo aan zorgverleners waarmee een contract is afgesloten.

Wat kun je zelf doen?

In de behandeling van psychische en sociale klachten speel je zelf een belangrijke rol. Door zelf actief aan de slag te gaan met je klachten, zul je je eerder beter voelen.

 • Praat over je klachten of problemen met iemand over die je vertrouwt, zoals je partner, een familielid of een goede vriend of vriendin.
 • Gun jezelf de tijd om dingen te verwerken.
 • Houd een dagboek bij of schrijf op waar je mee bezig bent.
 • Doe dingen die je leuk vindt en verwen jezelf. Bijvoorbeeld met kopje koffie en een goed boek. Of luister naar vrolijke muziek. Iets dat je een positief gevoel geeft.
 • Houd vast aan een goede dagstructuur en leef regelmatig. Sta op tijd op, blijf niet in bed liggen, hoe verleidelijk dat ook is. Ga op tijd naar bed. Eet driemaal per dag.
 • Blijf zoveel mogelijk actief. Maak een wandeling, ga naar buiten, het liefst aan het begin van de dag. Beweeg of sport voldoende.
 • Zorg goed voor jezelf met gezonde voeding.
 • Zorg voor voldoende ontspanning. Probeer ontspanningsoefeningen of mindfulness.
 • Besef dat sombere gedachten je niet overkomen maar dat je je gedachten kunt beïnvloeden.
 • Denk aan iets vrolijks, een situatie of gebeurtenis die je hebt meegemaakt, een leuke vakantie bijvoorbeeld.
 • Probeer in het hier en nu te blijven en niet te piekeren over het verleden of de toekomst. Ga aan de slag met wat vandaag op je pad komt.
 • Maak grote zaken klein. Waar heb je invloed op en wat kun je al wel aanpakken. Maak een begin, hoe klein dan ook.
 • Beloon jezelf met kleine stappen vooruit. Zeg tegen jezelf dat je goed bezig bent.

e-health

Online zelfhulptrainingen

Als je last heeft van psychische of sociale klachten, maar (nog) niet met een hulpverlener wilt of kan praten, dan kan een zelfhulptraining een uitkomst zijn. Je werkt zélf aan verandering van je situatie. Na een training voelen de meeste mensen zich daadwerkelijk beter. De online zelfhulptrainingen zijn ontwikkeld door Minddistrict, marktleider in e-health en worden je kosteloos aangeboden door Zorroo.