Zorgpartners

Zorroo is een organisatie van en voor huisartsen die streeft naar zorg op maat voor de patiënt. Hierbij werken we nauw samen met andere zorgpartners zoals zorgverleners en zorgverzekeraars. Zorroo pakt ook een bredere rol in de regio op door de samenwerking met gemeenten, welzijnsorganisaties en patiëntenorganisaties. Juist deze brede samenwerking levert een belangrijke bijdrage aan de best mogelijke zorg voor de patiënt. Hieronder vindt u een overzicht van alle zorgverleners waarmee Zorroo nauw samenwerkt.

De samenwerking binnen de regio Hart van Brabant is middels een contract geregeld met de volgende zorgpartners:

Breda De Kroon kinderpsychiatrie
Dongen De Geluksboom
Koekkoek & Co
Tract Psychologen
Voegt (ambulant)
Activerende Zorgcoach Foliant (ambulant)
Drunen Amare Zorg
Hank PSO
Rijen Van Steenhoven
Tilburg Mark Hansen
VGZ
CZ

VGZ en CZ zijn de grote verzekeraars in Oosterhout en omstreken. Andere verzekeraars hebben gemiddeld minder verzekerden in deze regio en volgen meestal het beleid van VGZ en CZ.