Huisartsenpost Oosterhout

Huisartsenzorg voor dringende medische zorgvragen in de avonden, nachten, weekenden of tijdens feestdagen

Dringend medische zorg nodig in de avond, nacht, het weekend of tijdens een feestdag?

Bel naar (0162)435 000
bij spoed kiest u doorkiesnummer 1

Of stel uw spoedvraag online
dan nemen wij later contact met u op via telefoon of sms

Online uw spoedvraag stellen

Bel altijd 112 bij levensbedreigende situaties

Huisartsenpost Oosterhout, Pasteurlaan 9a, Oosterhout

 

Patiënten enquête

De Huisartsenpost Oosterhout draagt het keurmerk NPA-Certificering Huisartsenpost. Dit betekent dat u erop kunt vertrouwen dat onze huisartsenpost goed is georganiseerd en dat wij ons blijven ontwikkelen om u steeds beter te kunnen helpen.

U staat centraal in de Huisartsenpost Oosterhout. Uw mening over ons is daarom heel belangrijk. Uw antwoorden op de vragen in de patiënten enquêtes geven informatie waar we als huisartsenpost van kunnen leren. En dat is wat we willen: leren hoe wij onze zorg verder kunnen verbeteren.

Wilt u meedoen met onze patiënten enquête?

Enquête na bezoek of visite thuis Enquête na telefoongesprek

Over de Huisartsenpost Oosterhout

De Huisartsenpost Oosterhout verzorgt spoedeisende huisartsenzorg in de avond, de nacht, het weekend en op officiële feestdagen in de regio Oosterhout en omstreken.

Onder de regio Oosterhout en omstreken vallen Den Hout (NB), Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made, Molenschot, Oosteind, Oosterhout (NB), Raamsdonk, Raamsdonksveer, Rijen, ’s Gravenmoer, Terheijden en Wagenberg. In deze regio bieden we de spoedeisende huisartsenzorg aan zo’n 145.000 patiënten van de aangesloten huisartsen. Ook leveren we zorg aan patiënten die tijdelijk in het gebied verblijven.

Sinds 1 januari 2017 valt de Huisartsenpost Oosterhout onder de Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken. Hierdoor is er 24-uurs huisartsenzorg geregeld in de regio en is er één aanspreekpunt voor alles wat met de regionale huisartsenzorg te maken heeft.

Wanneer neemt u contact op?

U neemt contact op met de huisartsenpost als u met spoed medische zorg nodig heeft in de avond, de nacht, het weekend en op officiële feestdagen. Dit betekent dat u gezondheidsklachten heeft die niet kunnen wachten tot het eerstvolgend spreekuur van uw eigen huisarts of tot de volgende werkdag. Bijvoorbeeld bij plotselinge heftige pijn, een ernstige wond of een ernstig ziek kind.

Bent u ongerust en twijfelt u of het verantwoord is om te wachten? Bel ons of stel uw vraag online. Bezoek www.thuisarts.nl of www.moetiknaardedokter.nl als u wilt weten wat u zelf kunt doen. Voor andere vragen neemt u op werkdagen contact op met uw eigen huisarts.

Openingstijden

De Huisartsenpost Oosterhout is geopend op maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 08.00 uur en in het weekend van vrijdag 17.00 tot maandag 08.00 uur.

Wat houdt u bij de hand?

– Uw BSN-nummer (burgerservicenummer)
– Uw naam, adres en geboortedatum
– Naam van uw huisarts
– Uw (eventuele) medicatie
– Uw nummer van de zorgverzekeraar

Hoe wordt u geholpen?

De Huisartsenpost Oosterhout staat voor u klaar in acute situaties. Juist dan is het belangrijk om zo snel mogelijk de juiste medische hulp te krijgen. Patiënten worden daarom behandeld op volgorde van de hoogste medische spoed.

Bel naar (0162) 435 000

bij spoed kiest u doorkiesnummer 1

Of stel uw spoedvraag online

dan nemen wij later contact met u op via telefoon of sms

Online uw spoedvraag stellen

Houd uw BSN-nummer (burgerservicenummer) bij de hand.

Een triagist (doktersassistent / verpleegkundige) behandelt uw spoedvraag. Deze beschikt over uitgebreide medische kennis en is speciaal opgeleid om snel de ernst van de klachten vast te stellen en te bepalen welke zorg u nodig heeft.

Soms wordt er gebruik gemaakt van beeldbellen. Door direct met u mee te kijken, kan een triagist snel en effectief de ernst van uw vraag beoordelen.

De triagist kan uw vraag op de volgende manieren afhandelen:

  • zelf een advies geven over hoe te handelen
  • overleggen met de huisarts en u daarna terugbellen
  • een afspraak voor u maken op de huisartsenpost
  • de visitearts oproepen voor een visite bij u aan huis
  • onmiddellijk de visitearts/ambulance oproepen voor een spoedrit

De telefoonlijnen van de huisartsenpost worden zeer veel gebruikt. U helpt de triagist door de gesprekken kort te houden of door uw vraag online te stellen.

Bij voorkeur neemt de patiënt zelf contact op. Neemt u voor iemand anders contact op? Zorg dan dat u bij de patiënt bent en dat u al zijn of haar gegevens bij de hand heeft.

Uw eigen huisarts krijgt een verslag van uw klachten en het advies dat u heeft gekregen.

Meertalige folder

Samen houden we het veilig en respectvol

Actueel

Landelijke publiekscampagne ‘Kan mijn klacht wachten tot mijn huisarts open is?

Stel jezelf voordat je contact opneemt met de huisartsenspoedpost altijd de vraag: Kan mijn medische klacht wachten tot mijn eigen huisartsenpraktijk open is? Twijfel je, check dan online. Dat is de centrale boodschap van de publiekscampagne die de huisartsenspoedposten en branchevereniging InEen deze zomer voeren. Ook Huisartsenpost Oosterhout doet mee.

Wanneer bel ik de huisartsen spoedpost?

Er is een nieuwe campagne gestart waarin de vraag ‘Wanneer bel ik de huisartsen spoedpost?’ centraal staat. Dit keer gericht aan ouders van jonge kinderen. Huisartsen spoedposten (HASP’s) ontvangen regelmatig telefoontjes of zien deze ouders op de spoedpost. De komende maanden delen de Brabantse HASP’s blogs en ervaringsverhalen om ouders te informeren over bij welke klachten je nu wel of niet contact opneemt.

Huisartsenpost zet digitale triage in

Met het digitale triagesysteem wil Zorroo het tekort aan eerstelijns zorgpersoneel toekomstbestendig aanpakken. Het AI-systeem zetten we in bij de huisartsenpost om de druk aan de telefoon te verlagen en de bereikbaarheid te verbeteren.

Jaarverslag 2022

In het jaarverslag 2022 van de Huisartsenpost Oosterhout leest u meer over de spoedzorg zoals de huisartsenpost deze heeft geleverd in de regio Oosterhout. Het was een jaar met een alsmaar toenemende werkdruk en initiatieven om de stroom van laagurgente zorgvragen te verminderen.

BLOG

Chauffeur als rechterhand van de huisarts tijdens visites

Erik werkt als chauffeur bij de Huisartsenpost Oosterhout, in dienst van Broeder De Vries. Chauffeurs worden ingezet als het voor patiënten om acute medische redenen niet mogelijk is naar de huisartsenpost te komen. Erik vertelt graag meer over hoe zijn werkdag eruitziet.

BLOG

Echt mensen helpen als triagist

Lies werkt ruim 14 jaar als triagist. Werken bij de Huisartsenpost Oosterhout vindt Lies heel leuk. “De mooiste diensten zijn die waarbij ik het gevoel heb iemand echt te helpen”, vertelt Lies.

 

Veelgestelde vragen

Het team van de Huisartsenpost Oosterhout bestaat uit ca. 70 huisartsen uit de regio, ruim 25 triagisten, 5 baliemedewerkers, 3 medisch ondersteuners, een teamleidster, een psychiatrisch verpleegkundige, een administratief medewerker en chauffeurs van Broeder de Vries. Samen leveren wij spoedeisende huisartsenzorg in de avond, de nacht, het weekend en op officiële feestdagen aan patiënten van aangesloten huisartsen en aan patiënten die tijdelijk in het verzorgingsgebied verblijven.

Bij de Huisartsenpost Oosterhout is een aantal uren per week een psychiatrisch verpleegkundige werkzaam om patiënten te spreken die zich melden met psychische klachten. Ook ondersteunt deze verpleegkundige andere medewerkers met vragen op dit gebied. Zo groeit bij andere medewerkers de deskundigheid om gericht om te kunnen gaan met psychische klachten.

Sinds juni 2018 werkt een van de teams van het Thebe Ambulant-Nachtteam, De Nachtvlinders, vanuit locatie Huisartsenpost Oosterhout. Met de verhuizing van De Nachtvlinders naar de huisartsenpost bouwen beide partijen aan een mooie en intensieve samenwerking in de regio Oosterhout.

Alle huisartsenposten zijn verplicht uw Burgerservicenummer (BSN) te registreren. Het BSN is een uniek persoonsgebonden nummer dat huisartsenposten gebruiken voor betrouwbare uitwisseling van medische gegevens en het voorkomen van persoonsverwisselingen.

U kunt zich legitimeren met uw paspoort, identiteitskaart, vreemdelingenkaart of rijbewijs. Kinderen tot 14 jaar kunnen zich identificeren via het paspoort van de ouder(s) waar zij bij ingeschreven staan. Jongeren van 12 tot 14 jaar die niet willen dat hun ouders/verzorgers op de hoogte zijn van het bezoek aan de Huisartsenpost, kunnen zich legitimeren met een schoolpas.

Als u zich niet kunt legitimeren, helpen wij u wel. De Huisartsenpost is verplicht uw BSN te controleren, maar kan u geen medische zorg weigeren. Helaas is het niet mogelijk uw medische gegevens bij andere zorgverleners dan uw huisarts op te vragen als er geen beschikking is over het BSN.

We proberen iedereen zo snel mogelijk te behandelen. We streven hiernaar, juist omdat de afspraak al vooraf telefonisch wordt ingepland. Het komt echter regelmatig voor dat u toch moet wachten omdat consulten uitlopen of omdat er hogere spoedeisende hulpvragen tussendoor komen die voorgaan. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Alleen als het om acute medische redenen niet mogelijk is naar de huisartsenpost te komen, komt de dienstdoende huisarts bij u thuis. ‘Geen vervoer hebben’ is geen reden voor de dienstdoende arts om te gaan rijden. U dient zelf voor vervoer te zorgen naar de post. U kunt bijvoorbeeld familie of buren vragen, of een taxi bellen. Uiteraard wordt een goede afweging gemaakt en wordt rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden, zoals verblijf in een verzorgingshuis.

Indien bij een telefonisch advies, consult of visite medicijnen worden geadviseerd / voorgeschreven dan kunt u deze ophalen bij de dienstapotheek.

Dienstapotheek Regio Oosterhout
Pasteurlaan 9a
4901 DH Oosterhout
Openingstijden: klik hier

Normaal gesproken vraagt u een herhalingsrecept aan bij uw eigen huisarts. Alleen in geval van nood kan een huisarts op de huisartsenpost een herhalingsrecept voorschrijven. Deze schrijft dan zoveel medicijnen voor als u nodig heeft tot het volgende spreekuur van uw eigen huisarts. Bepaalde medicijnen verstrekt de huisartsenpost nooit.

De dienstapotheek is kleiner dan een gewone apotheek. Een aantal van de meest gebruikte medicijnen die u zonder recept van de huisarts kunt kopen is wel op voorraad. Waarschijnlijk niet alles. U kunt het beste overdag (tijdens gewone werkdagen) naar uw eigen apotheek gaan.

Staat uw vraag hier niet tussen? Gebruik dan het contactformulier. Dit kunt u ook gebruiken voor uw suggesties en complimenten.

Patiëntenadviesraad

Goede zorg voor u staat bij onze huisartsenpost voorop. Dit bereiken we alleen door ook goed naar u te luisteren. Dit doen we via een speciale raad die zelf bestaat uit patiënten: de Patiëntenadviesraad. Deze adviesraad brengt uw ervaring of idee ter sprake bij Zorroo. Met als doel de huisartsenzorg in onze regio steeds verder te verbeteren.

Dus wilt u iets delen? Een ervaring of een idee? Deel het met de Patiëntenadviesraad via patientenadviesraad@zorroo.nl.

Uw bijdrage wordt vertrouwelijk behandeld.

Uw huisarts- en apotheekdossier

Als u ziek bent wilt u goede en veilige zorg ontvangen. Meestal kunt u met klachten over uw gezondheid terecht bij uw eigen huisarts of apotheek. Die houden beiden een dossier bij over de zorg die zij aan u hebben gegeven. Welke gegevens staan er in deze dossiers en wie kan ze bekijken?

Lees meer

Uw privacy

Vanaf 25 mei jl. geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zorroo vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Deze worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In onze Privacy Statement leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Naar Privacy Statement

Binnen de Huisartsenpost Oosterhout worden alle telefoongesprekken opgenomen en zijn er ook videocamera’s aanwezig.

De Huisartsenpost Oosterhout neemt alle telefoongesprekken op. Het hoofddoel van de telefoonopname is om het gesprek terug te kunnen luisteren in het kader van de hulpverlening aan de patiënt. De opnamen worden ook gebruikt als hulpmiddel om de kwaliteit van de telefonische contacten te verbeteren. Tenslotte kunnen de opnamen ook gebruikt worden bij incidenten of meningsverschillen, om zodoende het gebeurde te kunnen reconstrueren. Opnamen worden zolang bewaard als nodig in het kader van bovengenoemde doelen. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Bij het opnemen van de telefoongesprekken worden persoonsgegevens vastgelegd. De opnamen vallen daarmee onder de geheimhoudingsplicht en overige privacy voorwaarden. De patiënt heeft op grond daarvan het recht om de gesprekken terug te luisteren. Zo nodig mag hij ook een kopie van een gesprek opvragen. Dit kan ook in de vorm van een transcriptie van de opname.

Zowel rondom als binnen de Huisartsenpost Oosterhout zijn videocamera’s aan­wezig in alle openbare ruimtes. Het doel van de opnamen met deze camera’s is preventie en controle, om te zorgen voor veilige zorg. Opnamen worden zolang bewaard als nodig in het kader van bovengenoemde doel. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Ook in de spoedkamer en de fysieke triagekamer zijn camera’s aanwezig die alleen worden aangezet wanneer de patiënt alleen gelaten wordt. Het aanzetten wordt vooraf gemeld bij de patiënt. Deze opnamen worden niet bewaard. Ook hier is het doel van de opnamen preventie en controle, om te zorgen voor veilige zorg.

Vergoeding

Als u contact hebt gehad met de Huisartsenpost Oosterhout en u bent verzekerd dan gaat de rekening rechtstreeks naar u zorgverzekeraar. Deze kosten worden volledig vergoed vanuit uw basisverzekering en hebben geen invloed op uw eigen risico.

Als u niet verzekerd bent dan moet vooraf betaald worden op de huisartsenpost. Pinnen heeft de voorkeur (contant is ook mogelijk). De betaling dient voorafgaand aan het consult te worden voldaan. Per 1 juli 2024 gelden de volgende tarieven: telefonisch contact à € 35,00, afspraak op de huisartsenpost à € 163,51 en een visite aan huis à € 245,26.

Huisartsenposten stellen niet zelf hun tarieven vast. Jaarlijks bekijkt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) welke tarieven worden afgegeven aan de huisartsenpost.  Deze tarieven kunnen per huisartsenpost verschillen.

Het kan gebeuren dat u een rekening ontvangt, ondanks dat u verzekerd bent. Waarschijnlijk beschikken wij dan niet over uw volledige verzekeringsgegevens. Neemt u dan contact op met onze financiële administratie via tel. 0162-450473 of e-mail info@zorroo.nl.

Elk contact dat u gehad heeft met de huisartsenpost wordt in rekening gebracht. Dat geldt ook voor een telefonisch advies gegeven door de triagist.  Dit advies wordt overigens altijd beoordeeld en goedgekeurd door een huisarts.

Klachten

De Huisartsenpost Oosterhout streeft altijd naar het leveren van optimale zorg. Is er iets misgegaan en bent u niet tevreden? Heeft u klachten of verbeterpunten? Wij waarderen het wanneer u ons de gelegenheid geeft van u te leren en ons daarmee de kans geeft om onze zorg te verbeteren.

Bij klachten vult u het onderstaande klachtenformulier in.

Naar klachtenformulier

Afhankelijk van de inhoud van uw klacht neemt een medewerker van de huisartsenpost of een huisarts van de Klachtencommissie contact met u op. U kunt uw klacht dan verder toelichten. Samen met u zoeken wij naar een goede manier om deze op te lossen. Als u een klacht heeft over een zorgverlener kunnen wij bemiddelen en u in contact brengen met deze zorgverlener.

Voor advies en informatie over uw rechten en plichten als patiënt kunt terecht bij het Adviespunt Zorgbelang via tel. 0900 2437070 (0,10 cent per minuut) of via de website www.adviespuntzorgbelang.nl.

Wanneer bovengenoemde mogelijkheden niet tot een oplossing hebben geleid of in uw geval niet van toepassing zijn, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg.

Wat kunt u zelf doen?

Moet ik naar de dokter?

Om de noodzaak te bepalen of u naar de dokter moet verwijzen wij u graag door naar de website Moet ik naar de dokter? Deze website geeft een indicatie op basis van uw leeftijd, geslacht en klachten.

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl. Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl. Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Online uw gezondheidszaken regelen bij uw huisarts of apotheek

Met MijnGezondheid.net kunt u o.a. online herhaal medicatie bestellen, afspraken maken, vragen stellen en onderzoeksuitslagen inzien. Snel en eenvoudig. Informeer bij uw huisarts of apotheek of deze service wordt aangeboden.

Grip op uw medische gegevens

Op Volgjezorg kunt u toestemming regelen en volgen wat er met uw medische gegevens gebeurt. Welke gegevens zijn er met uw toestemming via het Landelijk Schakelpunt gedeeld? Door welke zorgaanbieder(s) zijn ze bekeken? En wanneer?

Hulp bij taal en digitaal

Nederlands leren en spreken, oefenen met lezen en schrijven. Leren internetten en omgaan met de digitale overheid. Theek 5 is de plek om je te blijven ontwikkelen.