COPD

Zorg op maat voor patiënten met COPD. Wat biedt het zorgprogramma van uw huisarts en wat kunt u zelf doen?

Over COPD

De afkorting COPD staat voor ‘Chronic Obstructive Pulmonary Disease’. Dit betekent het een chronische ziekte is waarbij de luchtwegen blijvend vernauwd zijn. COPD is een verzamelnaam voor de longziekten chronische bronchitis en longemfyseem.

Bij chronische bronchitis zijn de vertakkingen van de luchtpijp blijvend ontstoken. Bij longemfyseem gaan er steeds meer longblaasjes stuk. In beide gevallen zijn de longen blijvend beschadigd. Ademen is moeilijker en patiënten hebben minder energie. Daardoor kunnen normale dingen lastig zijn. Zoals traplopen, boodschappen doen of aankleden. Genoeg lucht krijgen kan met de jaren steeds moeilijker worden.

De meeste mensen krijgen pas na hun veertigste COPD. Heel vaak is roken de oorzaak. Roken of meeroken beschadigt de longen ernstig. Maar COPD kan ook komen door astma, longontsteking en andere longziekten, erfelijke ziekten, schadelijke stoffen en luchtvervuiling.

Veel voorkomende klachten

Klachten die kunnen wijzen op COPD zijn kortademigheid bij inspanning, langdurig hoesten, slijm ophoesten en benauwdheid. COPD is niet te genezen, maar met een juiste behandeling en een gezonde leefstijl is verdere achteruitgang te voorkomen. Daarom is het belangrijk om bij deze klachten naar uw huisarts te gaan.

Patiëntenfolders

Meer informatie

Voor meer informatie over COPD kunt u altijd terecht bij uw huisarts of praktijkondersteuner. Zij helpen u graag.

Zorgprogramma COPD

Het is belangrijk dat COPD op tijd en goed behandeld wordt. Daarom heeft Zorroo het zorgprogramma COPD ontwikkeld. Dit zorgprogramma voldoet aan de landelijke zorgstandaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). In het zorgprogramma werken verschillende zorgverleners samen om de zorg zo goed mogelijk te regelen en af te stemmen op uw persoonlijke situatie. Zorroo heeft namens alle aangesloten huisartsen en zorgverleners een contract afgesloten met verschillende zorgverzekeraars. Zo ontvangt u de best mogelijke zorg.

Individueel zorgplan

In goed overleg met u wordt een individueel zorgplan opgesteld dat afgestemd is op uw persoonlijke situatie. Hierin staat hoe uw COPD het beste aangepakt kan worden. Dus wat u zelf kunt doen, wat uw huisarts en praktijkondersteuner voor u kunnen doen en welke andere zorgverleners bij uw behandeling betrokken kunnen worden.

Team van zorgprofessionals

De huisarts is hoofdbehandelaar binnen het zorgprogramma COPD en medisch eindverantwoordelijk voor uw behandeling. De praktijkondersteuner (POH) kan daarbij helpen. Verder kunnen de diëtist, de fysiotherapeut en de apotheker bij de zorg betrokken worden. Samen met u zorgen zij ervoor dat u zo goed mogelijk met COPD kunt leven.

Bij ernstige klachten verwijst uw huisarts u door naar het ziekenhuis. U komt dan onder behandeling van een longarts totdat de ziekte weer goed onder controle is. De longarts zal u dan weer terugverwijzen naar uw huisarts.

Naar huisartsenpraktijken Naar zorgpartners

Uw behandeling

COPD is niet te genezen. Gelukkig is het wel goed te behandelen. De behandeling moet ervoor zorgen dat verdere achteruitgang van uw longen wordt voorkomen, dat bijkomende risico’s van uw ziekte zoveel mogelijk worden verkleind en dat uw klachten minder worden.

De behandeling van uw COPD is opgenomen in uw individueel zorgplan. Regelmatig wordt samen bekeken of de behandeling aansluit bij uw persoonlijke situatie en doelen.

Binnen het zorgprogramma COPD kunt u de volgende behandelingen verwachten:

  • Controles praktijkondersteuner of huisarts, minimaal één keer per jaar, voor metingen van o.a. bloeddruk en gewicht, bespreken van eventuele medicijnen, voorlichting en advies over een gezonde leefstijl en voor het stellen van uw vragen
  • Longfunctieonderzoek (spirometrie), tenzij anders geïndiceerd
  • Begeleiding diëtist, als nodig of gewenst
  • Begeleiding bij stoppen met roken en overgewicht, als nodig

Uw zorgverzekeraar

Uw huisarts bepaalt of u in aanmerking komt voor behandeling volgens het zorgprogramma COPD. Zorroo heeft voor het zorgprogramma namens alle betrokken huisartsen en zorgverleners een contract afgesloten met de verschillende zorgverzekeraars. Deelname aan het zorgprogramma wordt altijd volledig vergoed door de zorgverzekeraar en gaat niet af van het verplichte eigen risico.

In het zorgprogramma zijn kosten opgenomen voor zorg door huisarts (inclusief consultatie van de huisarts bij de longarts), spirometrie en diëtist. Ook kunt u indien nodig gebruik maken van begeleiding bij stoppen met roken en overgewicht. De zorg die u krijgt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Een aantal zaken wordt niet vergoed vanuit het zorgprogramma en valt onder het eigen risico. Het gaat dan om bloed- en urineonderzoek (laboratorium- of prikkosten), medicijngebruik en een eventueel bezoek aan de longarts of behandeling in het ziekenhuis. Als u veel zorg ontvangt en het gehele bedrag aan het verplicht eigen risico heeft betaald, dan vergoedt uw zorgverzekeraar de verdere kosten. Kijk in uw polis of raadpleeg uw zorgverzekeraar. De vergoeding van fysiotherapie is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

Op het zorgoverzicht van uw zorgverzekeraar staat elk kwartaal een bedrag voor huisartsenzorg. Dat bedrag is gebaseerd op de gemiddelde hoeveelheid zorg die een specifieke patiëntengroep per kwartaal ontvangt en is dus onafhankelijk van de feitelijke zorg die u ontvangt. Het gemiddelde bedrag wordt altijd over vier kwartalen verdeeld. Het kan dus voorkomen dat op het kostenoverzicht een vergoeding voor de huisarts staat, terwijl u nog niet op controle bent geweest.

Op dit zorgoverzicht van uw zorgverzekeraar staat tevens standaard een gering bedrag voor ouderenzorg. Er is namelijk landelijk bepaald dat ouderenzorg bekostigd wordt door alle patiënten die ingeschreven staan bij een huisartsenpraktijk. Dus ook als u nog geen 75+ bent. Als u hier vragen over heeft, dan kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Verder worden gecontracteerde zorgverleners door Zorroo betaald. De naam ‘Zorroo’ vindt u daarom ook terug op de factuur of op het zorgoverzicht van uw zorgverzekeraar. Zij ontvangen een vergoeding die afhankelijk is van de zorg die zij daadwerkelijk leveren.

Wat kunt u zelf doen?

In de behandeling van COPD speelt u zelf een belangrijke rol. Door een gezonde leefstijl kan verdere achteruitgang van uw longen worden voorkomen, kunnen uw klachten minder worden en kan uw conditie verbeteren. Vaak zal de huisarts daarom in eerste instantie leefstijladviezen geven.

Therapietrouw en inhalatietechniek

Uw arts kan u medicijnen voorschrijven. Het is dan belangrijk om uw medicijnen volgens voorschrift te gebruiken en om de juiste manier te inhaleren. Voor vragen over uw medicijnen kunt u terecht bij uw huisarts en apotheker.

Stoppen met roken

Roken is de belangrijkste oorzaak van COPD. Stoppen met roken zal uw klachten sterk verminderen. U zult de voordelen van stoppen met roken al heel snel ervaren.

Voldoende bewegen

Regelmatig bewegen is voor COPD-patiënten een hele uitdaging. Het kost u meer moeite dan iemand zonder longklachten. Toch levert het op lange termijn veel op. U traint uw spieren. Verder krijgt u een betere conditie en bent u minder snel moe. Daardoor bent u minder vatbaar voor een longaanval en herstelt u sneller van bijvoorbeeld griep.

Gezond eten

Gezond eten is belangrijk omdat uw lichaam meer energie nodig heeft om adem te halen. Het is ook goed voor hart en bloedvaten. U zult zich beter voelen.

Leefstijl en preventie

Het is natuurlijk belangrijk dat u zelf gemotiveerd bent om met een gezonde leefstijl aan de slag te gaan. Ga voor uzelf na wat u nodig heeft om eventuele drempels te overwinnen. Om u hierbij te ondersteunen heeft ZoHealthy een aantal leefstijlprogramma’s ontwikkeld.

Leefstijlprogramma

Stoppen met roken

Stoppen met roken is de beste beslissing die u voor uzelf kunt nemen. Samen met u zorgen we voor een rookvrij leven.

Leefstijlprogramma

Overgewicht te lijf

Verlies blijvend gewicht door uw leefstijl te veranderen. Samen met u zorgen we voor een gezond en passend leef- en eetpatroon.