Diabetes

Zorg op maat voor patiënten met diabetes mellitus type 2. Wat biedt het zorgprogramma van uw huisarts en wat kunt u zelf doen?

Over diabetes

Diabetes of suikerziekte is een chronische stofwisselingsziekte. De officiële naam van de ziekte is diabetes mellitus. De meest voorkomende soort is diabetes mellitus type 2.

Iedereen kan diabetes krijgen. Bij diabetes zit er te veel suiker (glucose) in het bloed. Het lichaam kan de bloedsuiker niet meer in evenwicht houden. Glucose komt vooral uit de koolhydraten in onze voeding en levert energie aan onder andere de spieren, hersenen en het zenuwstelsel. Het hormoon insuline dat aangemaakt wordt in de alvleesklier regelt de bloedsuikerspiegel. Mensen met diabetes type 2 hebben te weinig insuline in het lichaam en/of reageren daar niet meer goed op.

Diabetes type 2 komt steeds vaker voor. Dit komt door erfelijke aanleg, (ernstig) overgewicht, te weinig bewegen, roken en ongezonde voeding. Een gezonde leefstijl kan helpen om diabetes type 2 te voorkomen.

Veel voorkomende klachten

Een verhoogd glucosegehalte wordt vaak niet opgemerkt. Klachten die kunnen wijzen op diabetes zijn: veel en vaak plassen, dorst, moeheid, jeuk, slecht genezende wondjes en infecties van de huid. Diabetes is niet te genezen, maar met een juiste behandeling en een gezonde leefstijl is verdere achteruitgang te voorkomen. Daarom is het belangrijk om bij deze klachten naar uw huisarts te gaan.

Patiëntenfolders

 

Meer informatie

Voor meer informatie over diabetes kunt u altijd terecht bij uw huisarts of praktijkondersteuner. Zij helpen u graag.

Zorgprogramma Diabetes mellitus type 2

Het is belangrijk dat diabetes op tijd en goed behandeld wordt. Daarom heeft Zorroo het zorgprogramma Diabetes mellitus type 2 ontwikkeld. Dit zorgprogramma voldoet aan de landelijke zorgstandaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). In het zorgprogramma werken verschillende zorgverleners samen om de zorg zo goed mogelijk te regelen en af te stemmen op uw persoonlijke situatie. Zorroo heeft namens alle aangesloten huisartsen en zorgverleners een contract afgesloten met verschillende zorgverzekeraars. Zo ontvangt u de best mogelijke zorg.

Uw individueel zorgplan

In goed overleg met u wordt een individueel zorgplan opgesteld dat afgestemd is op uw persoonlijke situatie. Hierin staat hoe uw diabetes het beste aangepakt kan worden. Dus wat u zelf kunt doen, wat uw huisarts en praktijkondersteuner voor u kunnen doen en welke andere zorgverleners bij uw behandeling betrokken kunnen worden.

Team van zorgprofessionals

De huisarts is hoofdbehandelaar binnen het zorgprogramma Diabetes mellitus type 2 en medisch eindverantwoordelijk voor de behandeling. De praktijkondersteuner (POH) en de diabetesverpleegkundige van Zorroo kunnen daarbij helpen. U gaat regelmatig naar het laboratorium voor bloedcontrole en oogonderzoek. Verder kunnen de diëtist, de fysiotherapeut, de medisch pedicure, de podotherapeut en de apotheker bij de zorg betrokken worden. Samen met u zorgen zij ervoor dat u zo goed mogelijk met diabetes kunt leven.

Bij ernstige klachten verwijst uw huisarts u door naar het ziekenhuis. U komt dan onder behandeling van een specialist totdat de ziekte weer goed onder controle is. De specialist zal u dan weer terugverwijzen naar uw huisarts.

Naar huisartsenpraktijken Naar zorgpartners

Uw behandeling

Diabetes is niet te genezen. Gelukkig is het wel goed te behandelen. De behandeling moet ervoor zorgen dat er niet te veel glucose in uw bloed zit. Hierdoor wordt het risico op bijkomende problemen kleiner. Ook zult u merken dat klachten als vermoeidheid, dorst, veel plassen en weinig zien minder worden.

De behandeling van diabetes mellitus type 2 bestaat voor een belangrijk deel uit het aanleren van een gezonde leefstijl. Daarnaast kan uw huisarts eventueel medicijnen voorschrijven voor bloedsuiker, bloeddruk en cholesterol. Soms is het nodig om insuline te spuiten.

Binnen het zorgprogramma Diabetes mellitus type 2 kunt u de volgende behandelingen verwachten:

  • Controles praktijkondersteuner of huisarts, minimaal twee keer per jaar, voor metingen van o.a. bloeddruk en gewicht, bespreken van eventuele medicijnen, voorlichting en advies over een gezonde leefstijl en voor het stellen van uw vragen
  • Bloedonderzoek, één tot vier keer per jaar
  • Ogentest (fundusfoto), één keer per twee jaar, tenzij anders geïndiceerd
  • Voetcontrole praktijkondersteuner, één keer per jaar, of verwijzing naar medisch pedicure of podotherapeut
  • Begeleiding diëtist, als nodig of gewenst
  • Begeleiding bij het stoppen met roken, als nodig

Uw zorgverzekeraar

Uw huisarts bepaalt of u in aanmerking komt voor behandeling volgens het zorgprogramma Diabetes Mellitus type 2. Zorroo heeft voor het zorgprogramma namens alle betrokken huisartsen en zorgverleners een contract afgesloten met de verschillende zorgverzekeraars. Deelname aan het zorgprogramma wordt altijd volledig vergoed door de zorgverzekeraar en gaat niet af van het verplicht eigen risico.

In het zorgprogramma zijn kosten opgenomen voor zorg door huisarts (inclusief consultatie van de huisarts bij de specialist), medisch pedicure, podotherapeut, diëtist en funduscontrole (oog foto). Ook kunt u indien nodig gebruik maken van begeleiding bij stoppen met roken en overgewicht. De zorg die u krijgt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

De vergoeding van voetzorg door medisch pedicure en podotherapeut is afhankelijk van de toestand van de voeten (Sims classificatie en het zorgprofiel). De praktijkondersteuner (POH) van uw huisartsenpraktijk bepaalt de Sims classificatie, het zorgprofiel en de zorg die hierbij nodig is. Eventueel verwijst de POH u naar de medisch pedicure of podotherapeut. Als u een aanvullende verzekering heeft dan kan het zijn dat u méér vergoed krijgt. Kijk in uw polis of raadpleeg uw zorgverzekeraar.

Een aantal zaken wordt niet vergoed vanuit het zorgprogramma en valt onder het eigen risico. Het gaat dan om bloed- en urineonderzoek (laboratorium- of prikkosten), medicijngebruik en een eventueel bezoek aan de specialist of behandeling in het ziekenhuis. Als u veel zorg ontvangt en het gehele bedrag aan het verplicht eigen risico heeft betaald, dan vergoedt uw zorgverzekeraar de verdere kosten. Kijk in uw polis of raadpleeg uw zorgverzekeraar. De vergoeding van fysiotherapie is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

Op het zorgoverzicht van uw zorgverzekeraar staat elk kwartaal een bedrag voor huisartsenzorg. Dat bedrag is gebaseerd op de gemiddelde hoeveelheid zorg die een specifieke patiëntengroep per kwartaal ontvangt en is dus onafhankelijk van de feitelijke zorg die u ontvangt. Het gemiddelde bedrag wordt altijd over vier kwartalen verdeeld. Het kan dus voorkomen dat op het kostenoverzicht een vergoeding voor de huisarts staat, terwijl u nog niet op controle bent geweest.

Op dit zorgoverzicht van uw zorgverzekeraar staat tevens standaard een gering bedrag voor ouderenzorg. Er is namelijk landelijk bepaald dat ouderenzorg bekostigd wordt door alle patiënten die ingeschreven staan bij een huisartsenpraktijk. Dus ook als u nog geen 75+ bent. Als u hier vragen over heeft, dan kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Verder worden gecontracteerde zorgverleners door Zorroo betaald. De naam ‘Zorroo’ vindt u daarom ook terug op de factuur of op het zorgoverzicht van uw zorgverzekeraar. Zij ontvangen een vergoeding die afhankelijk is van de zorg die zij daadwerkelijk leveren.

Wat kunt u zelf doen?

In de behandeling van diabetes mellitus type 2 speelt u zelf de belangrijkste rol. Door een gezonde leefstijl kan de werking van insuline vaak zonder medicatie verbeteren. Het risico op bijkomende problemen wordt minder. Het bloedglucosegehalte zal dalen. Vaak zal de huisarts daarom in eerste instantie leefstijladviezen geven.

Voldoende bewegen

Regelmatig bewegen verbetert de bloedsuikerspiegel en de vethuishouding in het bloed, de lever en de spieren. Daardoor blijven uw hart en bloedvaten gezonder. Ook werkt de lever beter en slaat minder vet op. U krijgt een betere conditie en kunt u zich sterker voelen in het omgaan met uw ziekte.

Gezond eten

Door uw voeding aan te passen kunt op een gezond gewicht komen. Dit verbetert uw bloedsuikerspiegel en is goed voor hart en bloedvaten. U zult zich ook beter voelen.

Stoppen met roken

Stoppen met roken is heel belangrijk in de behandeling van de diabetes en vermindert alle risico’s bij mensen met diabetes.

Therapietrouw

Uw arts kan u medicijnen voorschrijven. Het is dan belangrijk om uw medicijnen volgens voorschrift te gebruiken. Voor vragen over uw medicijnen kunt u terecht bij uw huisarts en apotheker.

Leefstijl en preventie

Het is natuurlijk belangrijk dat u zelf gemotiveerd bent om met een gezonde leefstijl aan de slag te gaan. Ga voor uzelf na wat u nodig heeft om eventuele drempels te overwinnen. Om u hierbij te ondersteunen heeft ZoHealthy een aantal leefstijlprogramma’s ontwikkeld.

Leefstijlprogramma

Stoppen met roken

Stoppen met roken is de beste beslissing die u voor uzelf kunt nemen. Samen met u zorgen we voor een rookvrij leven.

Leefstijlprogramma

Overgewicht te lijf

Verlies blijvend gewicht door uw leefstijl te veranderen. Samen met u zorgen we voor een gezond en passend leef- en eetpatroon.