Diabetes

Zorg op maat voor patiënten met diabetes mellitus type 2. Samenwerken aan uw gezondheid.

Over diabetes

Diabetes of suikerziekte is een chronische stofwisselingsziekte. De officiële naam van de ziekte is diabetes mellitus. De meest voorkomende soort is diabetes mellitus type 2.

Iedereen kan diabetes krijgen. Bij diabetes zit er te veel suiker (glucose) in het bloed. Het lichaam kan de bloedsuiker niet meer in evenwicht houden. Glucose komt vooral uit de koolhydraten in onze voeding en levert energie aan onder andere de spieren, hersenen en het zenuwstelsel. Het hormoon insuline dat aangemaakt wordt in de alvleesklier regelt de bloedsuikerspiegel. Mensen met diabetes type 2 hebben te weinig insuline in het lichaam en/of reageren daar niet meer goed op.

Een verhoogd glucosegehalte wordt vaak niet opgemerkt. Klachten die kunnen wijzen op diabetes zijn: veel en vaak plassen, dorst, moeheid, jeuk, slecht genezende wondjes en infecties van de huid.

Diabetes mellitus type 2 komt steeds vaker voor. Dit komt door erfelijke aanleg, (ernstig) overgewicht, te weinig bewegen, roken en ongezonde voeding. Een gezonde leefstijl kan helpen om diabetes te voorkomen.

Ook andere zaken kunnen een rol spelen bij uw diabetes. Voorbeelden hiervan zijn stress, financiële problemen, eenzaamheid, depressie, roken, overgewicht, alcoholgebruik, chronische vermoeidheid, relatieproblemen, slecht grenzen aan kunnen geven, etc.

Diabetes is niet te genezen. Een juiste behandeling en een gezonde leefstijl hebben een gunstige invloed op hoe de ziekte verder verloopt. Hierbij speelt u zelf een belangrijke rol. Het doel is om ervoor te zorgen dat er niet te veel glucose in uw bloed zit, om bijkomende risico’s van uw ziekte zoveel mogelijk te verkleinen en om uw klachten te verminderen. Zodat u zoveel mogelijk kunt doen wat u belangrijk vindt in het leven.

Voor meer informatie over diabetes kunt u altijd terecht bij uw huisarts of praktijkondersteuner. Zij helpen u graag.

Samenwerken aan uw gezondheid

Iedereen is anders. Ook al hebben mensen dezelfde ziekte, iedereen ervaart dit anders en gaat er op een andere manier mee om. We willen dat patiënten zorg krijgen die bij ze past: zorg op maat. Daarom zijn onze aangesloten huisartsenpraktijken een nieuwe weg ingeslagen voor mensen met diabetes mellitus type 2, COPD, astma en hart- en vaatziekte. Bij de behandeling hiervan willen we meer aansluiten op wensen en behoeften.

Eén zorgprogramma voor chronische ziektes

Het is belangrijk dat chronische ziektes op tijd en goed behandeld worden. Daarom heeft Zorroo een zorgprogramma ontwikkeld voor diabetes mellitus type 2, COPD, astma en hart- en vaatziekte. Dit zorgprogramma voldoet aan de landelijke zorgstandaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Binnen het zorgprogramma heeft Zorroo namens alle aangesloten huisartsen en verschillende zorgverleners een contract afgesloten met verschillende zorgverzekeraars. Dit wordt ook wel ketenzorg genoemd. De huisartsen en zorgverleners werken nauw samen om de zorg zo goed mogelijk te regelen en af te stemmen op uw persoonlijke situatie. Zo ontvangt u de best mogelijke zorg.

Vragenlijst en individueel zorgplan

Om zorg te organiseren die bij u past is het belangrijk om uw persoonlijke situatie in kaart te brengen. Hiervoor is een vragenlijst ontwikkeld. We willen graag weten hoe u ziekte en gezondheid ervaart, welke klachten u heeft en in welke mate u zich beperkt voelt. Maar ook willen we weten hoe u in het leven staat, wat u graag doet en wat u belangrijk vindt. Indien nodig vragen we u om de vragenlijst elk jaar thuis in te vullen op de computer, tablet of telefoon.

De uitkomsten van de vragenlijst worden tijdens de volgende afspraak met u besproken. Het is fijn als u dan uw partner, een familielid of andere naaste meeneemt. Samen met uw praktijkondersteuner (POH) bespreekt u wat u nodig heeft in de aanpak van uw ziekte.

In goed overleg met u wordt een individueel zorgplan opgesteld dat afgestemd is op uw persoonlijke situatie. Hierin staat wat u zelf kunt doen en waar misschien hulp bij nodig is.

Zo werken we sámen aan uw gezondheid.

 

Team van zorgprofessionals

Huisarts en praktijkondersteuner

De huisarts is hoofdbehandelaar binnen het zorgprogramma voor chronische ziektes en medisch eindverantwoordelijk voor uw behandeling. De praktijkondersteuner (POH) kan daarbij helpen. De medische zorg kan bestaan uit leefstijladviezen over voldoende bewegen, gezond eten en stoppen met roken. Door een gezonde leefstijl kan de werking van insuline vaak zonder medicatie verbeteren. Verder kan de zorg bestaan uit het bespreken van eventuele medicijnen voor bloedsuiker, bloeddruk en cholesterol, therapietrouw, metingen van o.a. bloeddruk en gewicht, bloedonderzoek, ogentest (fundusfoto) en voetcontrole.

Diëtist, fysiotherapeut, medisch pedicure, podotherapeut en apotheker

Daarnaast kunnen andere zorgpartners bij de zorg betrokken worden. Met de diëtist kunt u uw voedingspatroon bespreken. De fysiotherapeut kan u adviseren over hoe u met bewegen uw conditie kunt verbeteren en klachten kunt voorkomen. De medisch pedicure zorgt voor een goede voetzorg om wondjes aan de voeten te voorkomen. De podotherapeut behandelt patiënten die problemen hebben met het gevoel in hun voeten en met een verminderde doorbloeding. De apotheker kan u adviseren over uw medicijnen.

Specialist

Bij ernstige klachten verwijst uw huisarts u door naar het ziekenhuis. U komt dan onder behandeling van een specialist totdat de ziekte weer goed onder controle is. De specialist zal u dan weer terugverwijzen naar uw huisarts. U ontvangt dan weer zorg binnen het zorgprogramma.

Zorg bij sociale, financiële en praktische problemen

Als u hulp nodig heeft bij sociale, financiële en praktische problemen, dan kan de praktijkondersteuner u doorsturen naar een maatschappelijk werker, schuldhulpverlener, sociaal team van de gemeente, mantelzorgmakelaar, taalcursus, etc.

Zorg bij psychische of sociale klachten

Als u last heeft van psychische of sociale klachten en er alleen niet uitkomt, dan kan de huisarts u verwijzen naar een praktijkondersteuner (POH) GGz, psycholoog, verslavingsconsulent, psychiater of psychosomatisch fysiotherapeut binnen het zorgprogramma Basis GGz.

Patiëntfolder

 

e-health

Online zelfhulptrainingen

Als u (nog) niet met een hulpverlener wilt of kan praten, dan kan een zelfhulptraining een uitkomst zijn. U werkt zélf aan verandering van uw situatie. Na een training voelen de meeste mensen zich daadwerkelijk beter. De online zelfhulptrainingen zijn ontwikkeld door Minddistrict en worden u kosteloos aangeboden door Zorroo.

Zorg bij leefstijl en preventie

Met een gezonde leefstijl kan de hoeveelheid glucose in uw bloed worden verlaagd, kunnen bijkomende risico’s van uw ziekte worden verkleind en kunnen uw klachten minder worden. Het kan zijn dat u hierbij hulp nodig heeft. Vaak hebben mensen er al van alles aan gedaan om gewicht te verliezen of om te stoppen met roken. Maar het blijkt moeilijk om dit vol te houden. Onze zusterorganisatie ZoHealthy Leefstijl & Preventie biedt leefstijlprogramma’s zoals Stoppen met roken, Overgewicht te lijf, Grip op alcohol en Beter slapen. Met deze programma’s staat u er niet alleen voor.

Naar huisartsenpraktijken Naar zorgpartners Naar ZoHealthy Leefstijl & Preventie

Uw zorgverzekeraar

Uw huisarts bepaalt of u in aanmerking komt voor behandeling volgens het zorgprogramma. Zorroo heeft voor het zorgprogramma namens alle betrokken huisartsen en zorgverleners een contract afgesloten met de verschillende zorgverzekeraars. Deelname aan het zorgprogramma wordt altijd volledig vergoed door de zorgverzekeraar en gaat niet af van het verplichte eigen risico.

In het zorgprogramma zijn kosten opgenomen voor zorg door huisarts (inclusief consultatie van de huisarts bij de specialist), medisch pedicure, podotherapeut, diëtist en ogentest (fundusfoto). De zorg die u krijgt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

De vergoeding van voetzorg door medisch pedicure en podotherapeut is afhankelijk van de toestand van de voeten (Sims classificatie en het zorgprofiel). De zorg wordt vergoed vanaf Sims 2 zorgprofiel 2. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt is afhankelijk van zorgprofiel. De praktijkondersteuner (POH) van uw huisartsenpraktijk bepaalt de Sims classificatie, het zorgprofiel en de zorg die hierbij nodig is. Eventueel verwijst de POH u naar de medisch pedicure of podotherapeut. Als u een aanvullende verzekering heeft dan kan het zijn dat u méér vergoed krijgt. Kijk in uw polis of raadpleeg uw zorgverzekeraar.

Een aantal zaken wordt niet vergoed vanuit het zorgprogramma en valt onder het eigen risico. Het gaat dan om bloed- en urineonderzoek (laboratorium- of prikkosten), medicijngebruik en een eventueel bezoek aan de specialist of behandeling in het ziekenhuis. Als u veel zorg ontvangt en het gehele bedrag aan het verplicht eigen risico heeft betaald, dan vergoedt uw zorgverzekeraar de verdere kosten. Kijk in uw polis of raadpleeg uw zorgverzekeraar.

De vergoeding van fysiotherapie is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

Ook kunt u indien nodig gebruik maken van begeleiding bij stoppen met roken en overgewicht bij ZoHealthy Leefstijl & Preventie.

Op het zorgoverzicht van uw zorgverzekeraar ziet u elke drie maanden bedragen staan voor huisartszorg. Bijvoorbeeld voor ouderenzorg, ketenzorg en praktijkmanagement. Deze bedragen zijn algemeen en hebben niets te maken met bepaalde zorg die u heeft gekregen. Ze worden automatisch vergoed vanuit uw basisverzekering. Dus, geen zorgen, u hoeft deze bedragen niet zelf te betalen. Het overzicht geeft gewoon aan hoe de kosten voor huisartsenzorg worden verdeeld.

Verder ziet u ook op het zorgoverzicht en de facturen van uw zorgverzekeraar ook bedragen staan voor uw zorgverleners. Deze bedragen zijn voor zorg die u van hen gekregen heeft. Deze betaalt Zorroo aan zorgverleners waarmee een contract is afgesloten.