Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over de zorgverlening van Zorroo? Wij helpen u graag en hebben de veel gestelde vragen hieronder voor u op een rijtje gezet. Staat uw vraag hier niet tussen? Neemt u dan gerust contact op via het contactformulier.

Een huisartsen zorggroep is een organisatie van en voor huisartsen in een bepaalde regio. Het doel van een zorggroep is het bieden van de best mogelijke zorg aan mensen met een chronische ziekte en psychische of sociale klachten. Om dit te bereiken ondersteunt een zorggroep de aangesloten huisartsen en andere zorgverleners. Dat doet een zorggroep onder andere door het ontwikkelen van zorgprogramma’s en het regelen van de financiering met zorgverzekeraars.

Om de best mogelijke zorg te kunnen bieden aan patiënten ontwikkelt een zorggroep zorgprogramma’s. Hierin staat de zorg die aan patiënten wordt gegeven beschreven en ook de richtlijnen en kwaliteitseisen waar deze aan moet voldoen. Deze zorg wordt ook regelmatig geëvalueerd. Binnen een zorgprogramma werken huisartsen en andere zorgverleners nauw samen om de zorg zo goed mogelijk te regelen en af te stemmen op de persoonlijke situatie van de patiënt.

Ketenzorg is de totale zorg die wordt geboden door huisartsen en andere zorgpartners binnen een zorgprogramma. Deze professionals werken namelijk samen als schakels in een keten. Ketenpartners van een zorggroep zijn bijvoorbeeld huisartsen, praktijkondersteuners, diëtisten, medisch pedicuren, podotherapeuten, psychologen, psychiaters, psychosomatisch fysiotherapeuten, e.d.

Huisartsenpraktijken uit de regio Oosterhout en omstreken zijn aangesloten bij Zorroo. Onder deze regio vallen de kernen en gemeenten Den Hout (NB), Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made, Molenschot, Oosteind, Oosterhout (NB), Raamsdonk, Raamsdonksveer, Rijen, ‘s Gravenmoer, Sprang-Capelle, Terheijden en Wagenberg. Het gaat in deze regio in totaal om ruim 35 huisartsenpraktijken. In dit overzicht kunt u zien of uw huisartsenpraktijk hierbij staat.

Als uw huisartsenpraktijk aangesloten is bij Zorroo dan bent u verzekerd van goede zorg. Zorroo ondersteunt uw praktijk hierbij. Indien nodig kunt u door uw huisarts geplaatst worden in een zorgprogramma. Hierbinnen is alle noodzakelijke zorg goed geregeld, zowel met uw huisartsenpraktijk als met andere zorgverleners en zorgverzekeraars.

Vanaf 1 januari 2017 maakt de Huisartsenpost Oosterhout onderdeel uit van Zorroo. Een logische ontwikkeling omdat de huisartsen die aangesloten zijn bij Zorroo ook de spoedeisende zorg verzorgen bij de huisartsenpost. Hierdoor is er 24-uurs huisartsenzorg geregeld in de regio en is er één aanspreekpunt voor de huisartsenzorg in de regio.

Zorroo en de aangesloten huisartsenpraktijken staan voor goed afgestemde zorg. Hiervoor wordt binnen de zorgprogramma’s nauw samengewerkt met andere zorgverleners en zorgverzekeraars. Zorroo pakt ook een bredere rol in de regio op door de samenwerking met gemeenten, welzijnsorganisaties en patiëntenorganisaties. Juist deze brede samenwerking levert een belangrijke bijdrage aan de best mogelijke zorg voor de patiënt. In dit overzicht kunt u zien met welke zorgpartners Zorroo samenwerkt.

U bent geheel vrij in uw keuze voor een behandelaar. Als u een behandelaar kiest die niet aangesloten is bij Zorroo, dan kan de overdracht van uw gegevens niet altijd via het digitale Keten Informatie Systeem (KIS) plaatsvinden. Ook kan het financiële consequenties hebben. Uw huisarts of zorgverzekeraar kunnen u hier meer over vertellen.

Uw huisarts kan u doorverwijzen naar een andere zorgverlener. Met een aantal zorgverleners heeft Zorroo contracten afgesloten om de zorg te kunnen leveren zoals beschreven in de zorgprogramma’s. Dit zijn onze ketenpartners. Deze ketenpartners hebben beperkt toegang tot uw gegevens in het digitale Keten Informatie Systeem (KIS). Zij zien alleen de informatie die voor hen van belang is. Vooraf zal er aan u toestemming gevraagd worden voor het delen van uw dossier.

Verder vervangen de huisartsen in Oosterhout en omstreken elkaar als dat nodig is. Dat noemen we waarneming. Een waarnemend huisarts kan als dat nodig is het dossier raadplegen dat uw eigen huisarts over u bijhoudt. Hetzelfde geldt voor de Huisartsenpost Oosterhout, waar u ’s avonds en in het weekend terecht kunt als u met spoed medische zorg nodig heeft. Meer informatie hierover vindt u hier.

Vanaf 25 mei jl. geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zorroo vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Deze worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In onze Privacy Statement leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Bij klachten over een zorgverlener adviseren wij u om dit in eerste instantie met de betrokken zorgverlener zelf te bespreken. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de zorgverlener of het klachtenformulier invullen.

Uw huisarts bepaalt of u in aanmerking komt voor behandeling volgens een zorgprogramma. Zorroo heeft voor het zorgprogramma namens alle betrokken huisartsen en zorgverleners een contract afgesloten met de verschillende zorgverzekeraars. Deelname aan het zorgprogramma wordt altijd volledig vergoed door de zorgverzekeraar en gaat niet af van het verplichte eigen risico.

In het zorgprogramma zijn kosten opgenomen voor zorg door huisarts (inclusief consultatie van de huisarts bij de specialist) en andere zorgverleners. Ook kunt u indien nodig gebruik maken van begeleiding bij stoppen met roken en overgewicht. De zorg die u krijgt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Hier kan wel het eigen risico gelden.

Een aantal zaken wordt niet vergoed vanuit het zorgprogramma en valt onder het eigen risico. Het gaat dan om bloed- en urineonderzoek (laboratorium- of prikkosten), medicijngebruik en een eventueel bezoek aan de specialist in het ziekenhuis. Vaak worden deze kosten wel door uw zorgverzekeraar vergoed. Kijk in uw polis of raadpleeg uw zorgverzekeraar. De vergoeding van fysiotherapie is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

Op het zorgoverzicht van uw zorgverzekeraar ziet u elke drie maanden bedragen staan voor huisartszorg. Bijvoorbeeld voor ouderenzorg, ketenzorg en praktijkmanagement. Deze bedragen zijn algemeen en hebben niets te maken met bepaalde zorg die u heeft gekregen. Ze worden automatisch vergoed vanuit uw basisverzekering. Dus, geen zorgen, u hoeft deze bedragen niet zelf te betalen. Het overzicht geeft gewoon aan hoe de kosten voor huisartsenzorg worden verdeeld.

Verder ziet u ook op het zorgoverzicht en de facturen van uw zorgverzekeraar ook bedragen staan voor uw zorgverleners. Deze bedragen zijn voor zorg die u van hen gekregen heeft. Deze betaalt Zorroo aan zorgverleners waarmee een contract is afgesloten.