Jeugdhulp

Zorg op maat voor jeugdigen en ouders/verzorgers met een hulpvraag op het gebied van opgroeien, opvoeden en gezondheid

Over problemen bij jeugd en gezin

Opgroeien en opvoeden zijn niet altijd gemakkelijk. Kinderen doen soms dingen die lastig en ingewikkeld zijn. En soms doen ouders iets dat moeilijk te begrijpen is voor kinderen. Relaties binnen het gezin, gezondheid, leerproblemen, puberteit, gedragsproblemen, het uiten van emoties, etc., zijn allemaal van invloed op de sfeer thuis. Herken jij als kind of herkent u als ouder/verzorger een van deze problemen? Blijf er niet langer mee rondlopen, maar praat erover.

Kinderen en ouders/verzorgers met een hulpvraag op het gebied van opgroeien, opvoeden en gezondheid kunnen terecht bij:

 • Consultatiebureau (0 tot 4 jaar) en GGD (5 tot 18 jaar)
 • Sociaal team van de gemeente
Dongen (incl. ’s Gravenmoer) De Entree
Drimmelen (incl. Hoge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made, Terheijden en Wagenberg) Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg (CJG)
Geertruidenberg (incl. Raamsdonk en Raamsdonksveer) Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg (CJG)
Oosterhout (incl. Den Hout en Oosteind) Sociaal Wijkteam
Rijen (incl. Molenschot) Dorpsteam
Sprang-Capelle Wijkteam Waalwijk West
Zevenbergschen Hoek Centrum Jeugd en Gezin Moerdijk

Daarnaast kunnen ze terecht bij hun huisartsenpraktijk. Lees hieronder meer over deze vorm van jeugdhulp.

Hulp via de huisarts bij opvoeden en opgroeien

Als het gedrag van uw opgroeiende kind(eren) u zorgen baart, kunt u bij uw huisarts terecht voor Jeugdhulp. Deze hulp is bestemd voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar met (lichte, veelvoorkomende) psychische klachten.

Praktijkondersteuners Jeugd (POH Jeugd)

Huisartsen die zijn aangesloten bij zorggroep Zorroo worden allemaal ondersteund door een zogenaamde Praktijkondersteuner (POH) Jeugd. Dit is een professional die via de praktijk de juiste en beste hulp biedt en ruime ervaring heeft binnen de Jeugdhulpverlening. Zij vallen onder verantwoordelijkheid van de huisarts.

Wanneer POH Jeugd nodig?

De praktijkondersteuner Jeugd biedt aanvullende hulp via de huisarts als er sprake is van lichte problematiek, zoals:

 • Zorgen over de ontwikkeling van een kind
 • Vragen over de opvoeding van een kind
 • Vragen over opvallend gedrag
 • Vragen op het gebied van mentale gezondheid
 • Gevoelens van boosheid, angst, nervositeit, somberheid, etc.
 • Problemen in moeilijke situaties, zoals scheiding, verlies, pesten, schoolverzuim, etc.
 • Middelengebruik en andere verslavingsproblematiek
 • Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak, zoals bedplassen, hoofdpijn, buikpijn, moeheid, etc.

Wat doet een POH Jeugd?

De POH Jeugd brengt samen met de jeugdige patiënt en ouders/verzorgers de hulpvraag in kaart, bespreekt de te behalen doelen en doet vervolgens een aanbod op maat.
De Praktijkondersteuner Jeugd biedt persoonlijk advies, begeleiding en/of kortdurende behandeling. Dit kan in de vorm zijn van gesprekken of door een online zelfhulptraining aan te bieden.

Alle Praktijkondersteuners Jeugd van de Zorroo praktijken staan in contact met elkaar, met consultatiebureaus, scholen en sociale teams van gemeenten. Dat maakt het mogelijk om nauw samen te werken in geval van zorgelijke signalen over het gedrag van een kind.

Samenwerking medisch en sociaal domein

Huisartsen en POH-ers Jeugd weten de weg binnen zowel het medisch als het sociaal domein. Soms zijn oplossingen in het sociaal domein, bijvoorbeeld het in contact brengen van het kind met leeftijdsgenoten tijdens een leuke activiteit (bijvoorbeeld bij The Social Zone), ook een deel van het verbeteren van gedrag of de mentale gezondheid van een opgroeiend kind.

 

Contactpersoon Jeugdhulp Zorroo

Voor algemene vragen over Jeugdhulp: jeugd@zorroo.nl

Rechtstreeks aanmelden bij de POH Jeugd in Oosterhout

Rechtstreeks aanmelden bij de POH Jeugd is mogelijk als het kind/de jongere woont in gemeente Oosterhout. Buiten de gemeente Oosterhout graag aanmelden via uw huisarts.

Direct aanmelden POH Jeugd Oosterhout

Wat als hulp van POH Jeugd te licht is?

Als ondersteuning van een POH Jeugd te licht is voor de hulpvraag, dan verwijst de POH Jeugd door naar een andere organisatie, zodat de hulpvraag toch beantwoord wordt.

Kinderen kunnen in de regio op meerdere manieren extra ondersteuning krijgen:

 • Psycholoog Kind & Jeugd
 • Pedagogische begeleiding ambulant
 • Psychiater
 • Jeugd Maatschappelijk werk
 • Sociaal (wijk)team of CJG van de gemeente
 • Scholen
 • GGD
 • Specialistische zorg
Naar zorgpartners

Online behandeling

De huisarts of praktijkondersteuner Jeugd kan ook online behandeling aanbieden. Dit wordt ook wel e-health of e-mental health genoemd. De online behandelingen kunnen worden ingezet als aanvulling op de persoonlijke gesprekken.

De praktijken van zorggroep Zorroo maken gebruik van de online behandelprogramma’s van Minddistrict. Deze behandelprogramma’s zijn bewezen effectief. Op de website van Minddistrict staat in de catalogus het programma-aanbod voor zowel jeugdigen als voor ouders/verzorgers. De programma’s zijn opgebouwd uit voorlichting, filmpjes, opdrachten en persoonlijke feedback van de behandelaar.

Er zijn diverse online behandelprogramma’s voor verschillende soorten klachten. Bijvoorbeeld opkomen voor jezelf, minder piekeren, sociale contacten aangaan, ADHD, omgaan met de emoties van uw kind, etc. De zorgverlener zal met de jeugdige en ouders/verzorgers bespreken welk programma het beste past.

Vergoeding

De zorg door de praktijkondersteuner (POH) Jeugd wordt vergoed door jouw/uw gemeente. Zorroo heeft namens alle betrokken huisartsen een contract afgesloten met de verschillende gemeenten binnen het werkgebied.
 

Toestemming

Voor de verwijzing van een kind of jongere naar de praktijkondersteuner (POH) Jeugd of zorgverleners buiten de huisartsenpraktijk is toestemming nodig van hun wettelijke vertegenwoordiger. De regels hiervoor staan beschreven op de website van het KNMG.

In het kort betekent het:

 • Bij kinderen tot 12 jaar is de toestemming van de ouders/voogden vereist.
 • Bij jongeren van 12 tot 16 jaar is de toestemming van de ouders/voogden én van de jongere zelf vereist.
 • Jongeren vanaf 16 jaar beslissen zelfstandig en hebben een zelfstandig recht op informatie.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over zorgaanbieders binnen de regio Oosterhout en omstreken terecht op de volgende websites: