Huisartsen uro-gynaecologie

Gespecialiseerde huisartsenzorg voor vrouwen met gynaecologische en urologische klachten

Over huisartsen uro-gynaecologie

Binnen de gespecialiseerde huisartsenzorg is Zorroo gestart met uro-gynaecologie door twee kaderhuisartsen. Voor veelvoorkomende problemen is het namelijk niet altijd nodig dat er wordt doorverwezen naar het ziekenhuis. Door slimme samenwerking tussen huisarts, kaderhuisarts en gynaecoloog kan de behandeling zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde woonomgeving gegeven worden. Voor patiënten is de uro-gynaecologie een aanvulling op de zorg van de eigen huisarts. De zorg is van hoge kwaliteit, laagdrempelig, goedkoper én biedt ruim tijd aan de patiënt.

De kaderhuisartsen uro-gynaecologie houden spreekuren voor patiënten, kunnen door huisartsen ingeschakeld worden voor advies, houden een meekijkspreekuur met de gynaecoloog en ondersteunen andere projecten op het gebied van uro-gynaecologie.

Spreekuren

Alle vrouwelijke patiënten van huisartsen die aangesloten zijn bij Zorroo kunnen terecht op het spreekuur van de kaderhuisartsen uro-gynaecologie. U kunt hier terecht voor gynaecologische en urologische klachten zoals anticonceptie, de overgang, afscheiding (fluor vaginalis), vaginaal bloedverlies, verzakking van blaas of baarmoeder (prolaps), vulvaire klachten en pijn bij vrijen (dyspareunie).

De aanmelding voor het spreekuur uro-gynaecologie verloopt via uw eigen huisarts. Deze kan voor u een afspraak maken met de kaderhuisartsen. Het spreekuur duurt ongeveer 30 minuten om samen met u het probleem in kaart te brengen en om te bepalen welke behandeling nodig is.

Als het nodig is hebben de kaderhuisartsen overleg met de gynaecoloog van het Amphia ziekenhuis in Breda. Ook kunnen patiënten ingepland worden voor een meekijkspreekuur met de gynaecoloog.

Na het spreekuur worden de bevindingen van de kaderhuisarts toegevoegd aan uw medisch dossier om zo uw eigen huisarts op te hoogte brengen en de behandeling over te dragen.

Openingstijden

De spreekuren worden gehouden op:

Woensdag 9.00-16.00 uur: Pieta van Rhijn

Donderdag 9.00-16.00 uur: Iris Ketel

Locatie

De spreekuren vinden plaats in het gebouw van de Huisartsenpost Oosterhout, Pasteurlaan 9a in Oosterhout.

Actueel

Evaluatie spreekuren kaderhuisartsen uro-gynaecologie

Eerstelijns kaderspreekuren uro-gynaecologie bij Zorroo zorgen succesvol voor minder verwijzingen naar de tweede lijn. Er is sprake van een grote tevredenheid bij zowel patiënten als huisartsen. Lees meer in het artikel van Huisarts & Wetenschap van 19 april 2019.

 

Kaderhuisartsen

De kaderhuisartsen uro-gynaecologie zijn Pieta van Rhijn en Iris Ketel. Pieta van Rhijn heeft de tweejarige kaderopleiding afgerond bij de vakgroep huisartsgeneeskunde in Nijmegen. Iris Ketel is bezig met deze opleiding. Beiden zijn gespecialiseerd in veelvoorkomende gynaecologische en urologische klachten in de huisartsenpraktijk.

Kaderhuisarts uro-gynaecologie
Kaderhuisarts uro-gynaecologie

 

Uw zorgverzekeraar

Uw eigen huisarts bepaalt of u in aanmerking komt voor een verwijzing naar het spreekuur van de kaderhuisarts Uro-gynaecologie. Zorroo heeft voor de spreekuren namens alle betrokken huisartsen en zorgverleners een contract afgesloten met de verschillende zorgverzekeraars. Bezoek aan de spreekuren wordt altijd volledig vergoed door de zorgverzekeraar en gaat niet af van het verplichte eigen risico.

Daarbij zijn kosten opgenomen voor zorg door de kaderhuisarts, inclusief consultatie van kaderhuisarts bij gynaecoloog. De zorg die u krijgt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Een aantal zaken wordt niet vergoed en vallen onder het eigen risico. Het gaat dan om eventueel aanvullend onderzoek zoals een gynaecologische echo of fluorkweken.

Op het zorgoverzicht van uw zorgverzekeraar staat een bedrag voor deze gespecialiseerde huisartsenzorg.

Op dit zorgoverzicht van uw zorgverzekeraar staat tevens standaard een gering bedrag voor ouderenzorg. Er is namelijk landelijk bepaald dat ouderenzorg bekostigd wordt door alle patiënten die ingeschreven staan bij een huisartsenpraktijk. Dus ook als u nog geen 75+ bent. Als u hier vragen over heeft, dan kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Verder worden gecontracteerde zorgverleners door Zorroo betaald. De naam ‘Zorroo’ vindt u daarom ook terug op de factuur of op het zorgoverzicht van uw zorgverzekeraar. Zij ontvangen een vergoeding die afhankelijk is van de zorg die zij daadwerkelijk leveren.