“Wanneer opgroeien en opvoeden moeilijk zijn”

16-11-2020

In de wachtkamer zit de 14-jarige Anne. Ze is door haar moeder naar de huisarts gestuurd met buikpijnklachten. Haar ouders zijn een half jaar geleden gescheiden en haar vader heeft een nieuwe vriendin. Anne kan het niet zo goed met haar vinden. De laatste tijd heeft ze een minder goed contact met haar vader. Er zijn vaak irritaties en laatst is ze ook geslagen. De huisarts heeft Anne doorgestuurd naar praktijkondersteuner (POH) Jeugd Mirjam Toet. *

“Opgroeien en opvoeden kunnen soms moeilijk zijn. Frustratie en onmacht zijn normaal en komen in de meeste gezinnen wel eens voor. ”, aldus Mirjam. “Als POH Jeugd is het belangrijk dat je signalen herkent en bespreekbaar durft te maken. Samen met het kind en/of de ouders ga je zonder oordeel kijken wat er aan de hand is en ga je op zoek naar een oplossing. Dat zijn de belangrijkste taken van een POH Jeugd”, zegt Mirjam.

In het geval van Anne blijkt na een verkennend gesprek dat ze zich niet gezien voelt door haar vader. Vader was zich hiervan niet bewust en wist niet zo goed waar de irritaties tussen hen vandaan kwamen. Er volgen nog een paar gesprekken met Anne om haar te helpen wat beter in haar vel te zitten. Met vader volgt een gesprek om hem beter te leren omgaan met de gevoelens van zijn dochter. Zo kunnen vader en dochter weer nader tot elkaar komen.

“Vaak kun je het gezin verder helpen binnen de huisartsenpraktijk”, zegt Mirjam. “Als POH Jeugd werk je hierbij nauw samen met de huisarts. Je kunt hierdoor in een vroeg stadium hulp bieden waardoor ergere problemen voorkomen kunnen worden. Als de problemen binnen een gezin ingewikkelder zijn, kunnen we ook doorverwijzen naar andere zorgverleners of het sociaal wijkteam. Mirjam roept kinderen en ouders dan ook vooral op ”Zijn er in het gezin problemen met opgroeien en opvoeden? Blijf er niet langer mee rondlopen, maar praat erover met je huisarts.”

Wanneer spreek je over kindermishandeling? “Er zijn veel soorten van kindermishandeling”, weet Mirjam. “Vaak wordt gedacht aan fysieke mishandeling. Bijvoorbeeld een kind dat geslagen wordt. Maar ook emotionele verwaarlozing, overbescherming, vechtscheiding, psychische problemen van ouders, etc. zijn vormen van mishandeling. Kindermishandeling is een heel breed begrip waarbij het kind de ruimte ontnomen wordt om een gezonde ontwikkeling door te maken.”

“Het is niet altijd duidelijk wanneer het om kindermishandeling gaat”, volgens Mirjam.
“In geval van twijfel kunnen ouders, zorgverleners en andere betrokkenen Veilig Thuis bellen voor advies en meedenken.” Dat kan 24/7 via tel. 0800-2000. “Als het wel duidelijk is kan er een melding worden gedaan bij Veilig Thuis. Vaak is het gezin dan al bekend bij meerdere zorgverleners.”, aldus Mirjam.

Van 16 tot en met 22 november 2020 is de landelijke Week tegen Kindermishandeling. In de regio Hart van Brabant worden in de Week tegen Kindermishandeling allerlei activiteiten georganiseerd voor publiek en professionals. Meer info vind je op www.zorgenomeenkind.nl.

Lees hier meer over de hoe de jeugdzorg in de regio Oosterhout georganiseerd is.

* De hierboven geschetste situatie is gefingeerd. Alle overeenkomsten tussen bestaande personen en personages in dit artikel berusten op louter toeval.