Zorroo jaarverslag 2022

Bestendigen van eerstelijnszorg

Terugblik op 2022

 

Over Zorroo

Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken is een regionaal samenwerkingsverband van ruim 80 huisartsen. Samen maken we ons sterk voor goed afgestemde huisartsenzorg in Oosterhout en omstreken. Innovatie en verbinding zijn hierbij onze kernwaarden.

Onder de regio Oosterhout vallen Den Hout (NB), Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made, Molenschot, Oosteind, Oosterhout (NB), Raamsdonk, Raamsdonksveer, Rijen, ‘s Gravenmoer, Sprang-Capelle, Terheijden, Wagenberg en Zevenbergschen Hoek.

Organigram

Dit jaarverslag van Zorroo gaat over de bedrijfsonderdelen Zorroo Zorg (Chronische zorg, Basis GGZ en Ouderenzorg), Zorroo Zorg & Welzijn (Jeugdzorg en The Social Zone) en ZorrooPLUS. De Huisartsenpost Oosterhout heeft een eigen jaarverslag dat gepubliceerd wordt op www.hapoosterhout.nl.

Het jaarverslag van zusterorganisatie ZoHealthy vindt u op www.zohealthy.nl.

 

Zorroo Zorg

Zorroo Zorg staat voor zorg op maat voor mensen met een chronische ziekte en psychische of sociale klachten. Daarbij wordt nauw samengewerkt met zorgpartners zoals diëtisten, medisch pedicuren en psychologen. Ook pakt Zorroo een bredere rol in de regio op door samenwerking met gemeenten, welzijnsorganisaties en patiëntenorganisaties. De inhoud en financiering worden overlegd met zorgverzekeraars.

Chronische zorg

Iedereen is anders. Ook al hebben mensen dezelfde ziekte, iedereen ervaart dit anders en gaat er op een andere manier mee om. We willen dat patiënten zorg krijgen die bij ze past: persoonsgerichte zorg. Daarom zijn onze aangesloten huisartsenpraktijken in 2020 een nieuwe weg ingeslagen voor mensen met diabetes mellitus type 2, COPD, astma en hart- en vaatziekte. Binnen dit integraal zorgprogramma willen we meer aansluiten op wensen en behoeften van de patiënt in plaats van het bieden van geprotocolleerde zorg. Daarvoor wordt de NCS-methode ingezet om samen met patiënten de persoonlijke situatie in kaart te brengen. Consult Voorbereidende Vragenlijsten die verstuurd worden via MijnGezondheid.net zorgen voor meer eigen regie van patienten en een doelgerichter spreekuur.

Naar video 'Praktijkondersteuner Somatiek aan het woord'

 

Basis GGZ

Met het zorgprogramma Basis GGZ wordt gestreefd naar persoonsgerichte en laagdrempelige zorg voor volwassenen met psychische en sociale klachten. De nadruk ligt op de nauwe samenwerking tussen de huisarts als hoofdbehandelaar, ketenpartners en de specialistische GGZ.

Naar video 'Huisarts aan het woord'

 

Ouderenzorg

Met het zorgprogramma Ouderenzorg wordt gestreefd naar zorg op maat voor ouderen. Zodat ouderen zoveel mogelijk grip houden op hun eigen leven. De nadruk ligt op goed afgestemde ouderenzorg door intensivering van samenwerking in de regio.

Naar video 'Zorgpartner aan het woord'

Zorroo Zorg & Welzijn

Jeugdzorg

Binnen de jeugdzorg wordt gestreefd naar laagdrempelige zorg voor jeugdigen en ouders/verzorgers met een hulpvraag op het gebied van ontwikkeling, opvoeding en gezondheid. De nadruk ligt op goed afgestemde jeugdzorg door brede inzet van de praktijkondersteuner (POH) Jeugd. Daarbij wordt nauw samengewerkt met zorgpartners zoals psychologen. Ook pakt Zorroo een bredere rol in de regio op door samenwerking met het voorliggend veld en de specialistische GGZ. De inhoud en financiering worden overlegd met gemeenten.

The Social Zone

The Social Zone is een activiteitenprogramma (maandelijks) dat in 2021 is opgestart voor eenzame jongeren in Drimmelen en Geertruidenberg. Zorroo en Surplus organiseren dit samen waardoor het medisch domein en het sociale domein elkaar aanvullen. Het doel is om jongeren sociaal te activeren en begeleiden, zodat zij complexe (psychische) problemen voorblijven.

Naar video 'Praktijkondersteuner Jeugd aan het woord'

ZorrooPLUS

ZorrooPLUS biedt vanaf 2021 gespecialiseerde huisartsenzorg dichtbij huis. Voor sommige gezondheidsklachten is het namelijk niet altijd nodig om naar het ziekenhuis te gaan. Huisartsen, kaderhuisartsen en medisch specialisten van het Amphia ziekenhuis verzorgen samen ‘plusspreekuren’. Met het oog op ondersteuning van de huisartsen en het voorkomen van onnodige verwijzingen naar het ziekenhuis. Het aanbod in 2022: Plusspreekuren Uro-gynaecologie, Gewrichten, Cardiologie, Artritis en Oogzorg en de diensten van Huisartsenchirurgie.