Toekomstbestendige huisartsenzorg

20-02-2023

De Zorroo Taskforce maakt zich sterk voor toekomstbestendige huisartsenzorg. De taskforce bestaat uit een vertegenwoordiger uit elke Hagro en een waarnemend huisarts. Samen geven zij vorm aan huidige en toekomstige uitdagingen binnen de huisartsenpraktijken die nodig zijn voor het veiligstellen van het huisartsen vak. Denk daarbij aan uitdagingen zoals het continueren bij uitval van praktijken, het terugdringen van de administratieve last en het terugdringen van het personeelstekort.

Het eerste thema dat de Zorroo Taskforce aanpakt is het terugdringen van de administratieve last bij huisartsen. Uiteraard zijn er landelijke afspraken en richtlijnen, maar we kijken met name hoe we dit binnen de Zorroo-regio vorm kunnen geven. Zo wil de Zorroo Taskforce wil de ‘loze’ verzoeken voor verwijsbrieven en medische verklaringen verminderen. Daarom geven huisartsen géén verwijsbrieven af die officieel niet nodig zijn. Bijvoorbeeld verwijzingen voor fysiotherapie of diëtetiek. Ook worden geneeskundige verklaringen niet gegeven door de eigen huisarts. Bijvoorbeeld verzoeken van werkgevers en scholen. Zorroo ondersteunt hierbij door deze afspraken zoveel mogelijk gezamenlijk uit te dragen naar patiënten en zorgpartners.

Samen houden we de huisartsenzorg voor iedereen beschikbaar!