Transmurale Zorg kwetsbare ouderen regio Breda breidt uit

03-03-2020

Transmurale zorg is een flexibele vorm van zorgverlening waarin zorgverleners samen met een kwetsbare oudere cliënt en zijn naasten(n) de regie nemen over de zorg voor de cliënt. Doel is dat een kwetsbare oudere zo lang mogelijk thuis kan blijven en pas wordt opgenomen in het ziekenhuis of verpleeghuis als het echt niet anders kan. De cliënt blijft daardoor zo kort mogelijk in het ziekenhuis en gaat zo snel mogelijk weer naar huis, een revalidatiecentrum of een zorglocatie. Dit vraagt om maatwerk en intensieve afstemming tussen professionals zoals medisch specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, wijkverpleging, leden van sociale wijkteams en andere betrokkenen.

Samenwerkingsverband

In de regio Breda hebben partijen de handen ineen geslagen om kwetsbare ouderen de juiste zorg op de juiste plaats te bieden. Het samenwerkingsverband Transmurale Zorg Breda (TMZ) werd begin februari bezegeld met het ondertekenen van een intentieovereenkomst. Zo’n honderd vertegenwoordigers van alle samenwerkingspartners waren hierbij aanwezig. Dit betreft: Zorroo, Huisartsen Zorggroep Breda, HDS, LHV Kring West-Brabant, Het Huisartsenteam, Revant, Avoord, Surplus, De MARQ, Thebe, De Riethorst Stromenland, Volckaert, Amphia, MSBA en CZ.

Inspirerende initiatieven

Tijdens de realisatiesessie is vooral het perspectief van de huisarts gedeeld. Ook werden mooie en inspirerende initiatieven op het gebied van ouderenzorg gepresenteerd. Waaronder: integrale spoedzorg, triagebedden, kernteams voor kwetsbare ouderen, Aanmeldportaal 2.0, de regionale coördinatiefunctie en de visie van de verzekeraar op het organiseren van de ouderenzorg. Vooral het samen in gesprek gaan en delen van elkaars perspectief is van toegevoegde waarde.