“Terugkeren naar HIS en ZorgDomein heeft integrale zorg echt een impuls gegeven”

10-07-2023

Bron: ZorgDomein

Maud Voermans, directeur Zorggroep Zorroo:

Het zal veel huisartsen bekend voorkomen: de wildgroei aan medische apps die zich op één ziektebeeld of één werkproces richten. Digitale tools die lastig met collega’s in de zorg te delen zijn, samen veel tijd en moeite kosten en bovendien het zicht op de complete patiënt ontnemen. Om die reden besloot Zorggroep Regio Oosterhout (Zorroo) back to basics te gaan: terug naar de beproefde technologie van het HIS en ZorgDomein.

Zorggroep Regio Oosterhout heeft een breed scala aan taken: de zorggroep faciliteert ketenzorg en helpt de 37 huisartspraktijken in de regio bij de bedrijfsvoering en zorginhoudelijk taken. En dan zijn er nog programma’s voor anderhalfdelijns zorg en preventieve gezondheidszorg, en een eigen huisartsenpost.

De hele patiënt in beeld

Maar de oorsprong van Zorroo ligt – zoals bij andere zorggroepen – in de coördinatie en de contractering van de chronische zorg in de regio. Juist op dit gebied gooide men in 2020 inhoudelijk het roer om: van een systeem met losse zorgprogramma’s naar een integrale benadering. Directeur Maud Voermans: “Als huisarts of praktijkondersteuner wil je de hele patiënt in beeld brengen, samen met de patiënt beoordelen wat er nodig is en vervolgens kijken waar iemand die zorg kan krijgen.” Om dat te bereiken schoof Zorroo in 2020 vier losse zorgprogramma’s – voor diabetes, COPD, astma en CVRM – in elkaar. Om een beeld te krijgen van de integrale gezondheidstoestand van de patiënt gebruikt Zorroo sindsdien de NCSI-methode, met een vragenlijst die het Radboudumc heeft ontwikkeld. De patiënt vult deze vragenlijst in en de arts bepaalt, samen met onder meer de patiënt, de individuele behandeldoelen.

Terug naar de basis

Bij een integrale benadering hoort ook een integrale digitale ondersteuning. Ivo Mol, manager ICT en praktijkprojecten van Zorroo: “We willen de cliënt centraal stellen en generalistisch kijken. Dan moet je als huisarts ook één platform hebben waarop je kunt zien hoe het op verschillende fronten met de patiënt gaat. Maar de afgelopen jaren zagen we juist steeds meer losse apps ontstaan, allemaal gericht op één ziektebeeld. Hetzelfde geldt voor het Keteninformatiesysteem dat we in de regio gebruikten: dat bestond uit allemaal aparte zorgstraatjes.”

Maud Voermans: “Die wildgroei aan verschillende apps werkte gewoon niet goed. Aanvankelijk wilden we zelf nóg een nieuw dashboard bouwen om het overzicht terug te krijgen, maar toen beseften we dat zo’n platform in feite allang bestond: het HIS. We moesten terug naar de basis, dat was echt een eyeopener.” Ivo Mol: “Dankzij ZorgDomein hebben we ook één brede manier van communiceren met al onze ketenpartners in de regio. En een handige koppeling zorgt ervoor dat praktijken ook de terugrapportage rechtstreeks terugkrijgen in het HIS. Zo blijft het dossier van de huisarts altijd up-to-date.”

Aansluiten bij eigen dossier en ZorgDomein

Vorig jaar heeft Zorroo voor de somatische zorg het KIS uitgefaseerd; de komende tijd gaat dat gebeuren voor de basis-ggz in de regio. De ‘nieuwe’ manier van werken heeft een aantal voordelen ten opzichte van het Keteninformatiesysteem. Ivo Mol: “Het KIS was gekoppeld aan het HIS, maar alle ketenpartners moesten wel een apart account krijgen om de informatie in te zien en te kunnen terugkoppelen. Van die rapportage kreeg de huisarts trouwens geen notificatie: men moest apart registreren en inloggen in het KIS. Nu krijgt de huisarts wél een notificatie als er een terugkoppeling is. Er is geen dubbele registratie en iedereen in de keten kan blijven werken vanuit zijn eigen systeem: we dwingen niemand om over te stappen. Bovendien sluit Back to basics aan bij een werkwijze die bij alle huisartsen bekend is: het eigen dossier en ZorgDomein.”

Eén toegankelijk en dynamisch platform

Zorroo neemt de NCSI-vragenlijsten bij de patiënt af en stuurt ze naar de huisartspraktijk. Ivo Mol: “Praktijkondersteuners krijgen de uitkomsten direct in het EPD. Op die manier krijgen ze een mooi overzicht over de patiëntenpopulatie. Ze zien met wie het goed gaat en op welke patiënten ze actie moeten ondernemen: een vragenlijst toesturen of een afspraak maken. Op die manier ondersteunen we de POH met Back to basics. Dit geeft de integrale zorg echt een impuls. Geen verschillende systemen met allerlei dashboards, maar één toegankelijk en dynamisch platform dat meer data geeft om op te sturen. Ook belangrijk is het systeem van declaratie en uitbetaling, dat aanvankelijk via het Keteninformatiesysteem verliep. Dat is nu goed geregeld door de combinatie van ZorgDomein en Promeetec; samen zorgen zij ervoor dat het financiële plaatje compleet is.”

Huisarts wil generalistische oplossing

Om dit project te laten slagen, moesten alle ketenpartners natuurlijk wel een aansluiting op ZorgDomein hebben. Maud Voermans: “Aanvankelijk was ongeveer de helft van onze partners aangesloten; vooral de medisch pedicures ontbraken nog. ZorgDomein heeft ons daarbij heel goed ondersteund. Ze wilden dit avontuur echt samen aangaan, en dachten heel constructief na hoe we het nog beter konden maken. Nu gaan we dus samen hetzelfde traject in voor de basis-GGZ; daarbij is het overigens maar een kleine groep die een aansluiting op ZorgDomein mist.”

Zou Zorroo andere zorggroepen ook aanraden om ‘back to basics’ te gaan? Ivo Mol: “Het is belangrijk om eerst vast te stellen wat je nodig hebt om het proces van de huisarts te ondersteunen. Wij kwamen hierop uit: de huisarts is een generalist, die heeft behoefte aan een generalistische oplossing zoals de combinatie van HIS en ZorgDomein. Als je dan daarvoor kiest, is het van belang om bijtijds met de partners in de keten te communiceren: vertel wat je wilt, neem ze mee in je verhaal en schep duidelijkheid.”