Samen sterk voor betere longzorg in West-Brabant

16-01-2020

Wist u dat 70 tot 80% van de longpatiënten in Nederland hun longmedicijnen niet goed gebruiken? Daarnaast is het aanbod aan devices zo divers dat zorgverleners vaak door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Zo zijn er meer dan 135 opties (!) voor patiënten met astma en COPD. Er is dan ook behoefte aan duidelijkheid en betere kwaliteit van longzorg.

Om de longzorg naar een hoger niveau te tillen, hebben verschillende zorgverleners in heel West-Brabant de handen ineengeslagen. Onder het motto: “Samen sterk voor betere kwaliteit longzorg”, is het regionaal Longformularium West-Brabant opgesteld. Het formularium is een keuzelijst van medicatie en apparaten, samengesteld door longartsen en kaderhuisartsen longgeneeskunde, patiënten, apothekers en zorgverzekeraars. De keuzes zijn gemaakt met het oog op kwaliteit. Het uitgangspunt is de standaard van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Zorgverleners in de regio hebben allemaal dezelfde inhalatietraining gehad hoe de medicijnen het beste toe te dienen; zo krijgt iedere patiënt in West-Brabant dezelfde uitleg. De longpatiënt krijgt zorg op maat. De afspraken gaan gelden voor alle nieuwe patiënten en voor patiënten die onvoldoende zijn ingesteld. Voor patiënten die goed staan ingesteld verandert er niets.

Het Regionaal Longformularium West-Brabant is vanaf 1 januari 2020 in werking. Tevens is binnen dit initiatief een kinderformularium astma ontwikkeld dat uniek is voor Nederland.

Het Regionaal Longformularium West-Brabant is een breed gedragen initiatief van vier huisartsen zorggroepen (Huisartsen Zorggroep Breda, Zorroo, Het Huisartsenteam en Zorggroep West-Brabant), twee ziekenhuizen (Amphia en Bravis), een apothekersorganisatie (SFZ), twee zorgverzekeraars (CZ en VGZ) en een patiëntenplatform (Longpunt).

Op woensdag 15 januari jl. was de officiële aftrap van het Longformularium West-Brabant. De betrokken zorgverleners hebben tijdens deze aftrap hun handtekening gezet onder het formularium.