Regionaal project SUPREMOCOL voor suïcide preventie

10-09-2019

Op 10 september is het Wereld Suïcide Preventie Dag. Op deze dag wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding en voor geestelijke gezondheidsproblemen. Ook Zorroo maakt zich sterk voor suïcide preventie. Zo neemt Zorroo deel aan het regionale project SUPREMOCOL.

SUPREMOCOL is een regionaal project dat bestaat uit een samenwerking tussen o.a. GGz Breburg, andere GGz instellingen, huisartsen, jeugdartsen, SEH, PAAZ, NS, ProRail en gemeenten in Noord-Brabant. Het doel van SUPREMOCOL is om het aantal zelfdodingen te laten dalen met minstens 20%. Hiervoor wordt o.a. gebruik gemaakt van een onlinemonitoringssysteem voor mensen die het risico lopen om tot suïcide over te gaan.

In 2018 is het project SUPREMOCOL van start gegaan binnen de huisartsenpraktijken van Zorroo. In 2019 willen we realiseren dat alle samenwerkingspartners over een inlogaccount beschikken van het online monitoringssysteem om daadwerkelijk mensen die het risico lopen om tot suïcide over te gaan te kunnen aanmelden.