Praktijkondersteuner blijft in Oosterhout: ‘Iedere week 3 of 4 kinderen mede vanwege scheidingen’

13-12-2021

Bron: Algemeen Dagblad en BN De Stem

OOSTERHOUT – De praktijkondersteuners jeugd blijven definitief in Oosterhout. Ze hebben zich de afgelopen jaren voldoende bewezen en positieve resultaten behaald. “Zo kunnen we sneller werken als er problemen zijn”, zegt praktijkondersteuner Rob Roselle.

De praktijkondersteuners zijn al in functie vanaf mei 2017. Ze zijn ondergebracht bij de huisartsen en helpen kinderen en jongeren bij psychische klachten, zoals faalangst, depressieve klachten of gedragsproblemen. Het pilotproject werd verlengd en heeft nu structureel een plekje verworven.

“Gebleken is dat we een toegevoegde waarde hebben”, zegt Rob Roselle, praktijkondersteuner voor kinderen en jongeren. ,,Per week komen er via de huisartsen drie tot vier kinderen bij ons mede vanwege echtscheidingen. Als we sneller in actie komen, is de kans kleiner dat zo’n situatie uit de hand loopt. Daarnaast kan de praktijkondersteuner sneller de weg vinden naar de juiste behandeling.  Wij werken zonder wachtlijst.”

“Per week komen er via de huisartsen drie tot vier kinderen bij ons mede vanwege echtschei­din­gen. Als we sneller in actie komen, is de kans kleiner dat zo’n situatie uit de hand loopt.”

Dat beaamt Rachel Bakker, beleidsadviseur jeugd van de gemeente: “Het oorspronkelijke idee was om een brug te slaan tussen de sociale en de medische sector. Nu willen we laagdrempelig jeugdhulp aanbieden aan kind en  ouders. De huisarts heeft nu extra hulp: de praktijkondersteuner kijkt mee en kan eventueel meteen naar de juiste plaats doorverwijzen. Dat scheelt veel tijd.”

Een ander voorbeeld is de digitalisering. “Ouders zijn vaak niet opgegroeid met de digitalisering en krijgen conflicten met hun kinderen over bijvoorbeeld game-tijd of het gebruik van sociale media. De praktijkondersteuners kunnen tools aanbieden om daar mee om te gaan”, zegt Bakker.

Directeur Maud Voermans van Zorroo, de zorggroep van zo’n zeventig huisartsen, neemt de organisatie op zich: “Corona heeft gezorgd voor een extra belasting. Al wilden we al langer een brug slaan met de eerstelijnszorg. Met de praktijkondersteuners kunnen we dat borgen. De huisarts kent de gezinnen van zijn praktijk. En de praktijkondersteuner werkt in zijn of haar verlengde.”

Alle signalen

Haar collega Kim Snoeren: “De gemeente Oosterhout en Zorroo, maar ook andere partners in het veld weten elkaar beter te vinden. We werken beter samen en pakken samen thema’s op. Dit helpt ouders en jeugdigen.”

Wethouder Dees Melsen spreekt van een grote meerwaarde van deze werkwijze. “Bij de praktijkondersteuners komen alle signalen bij elkaar. De huisarts ziet een kind met een vraag maar heeft maar weinig tijd. De ondersteuner heeft meer tijd om er dieper op in te gaan. Die kan meteen in actie komen. Als dat nodig is, stappen we ook over de gemeentegrens in het belang van het kind. Want we hebben als overheid een collectieve verantwoordelijkheid om deze problemen op te lossen.”