Online vraagbaak voor Oosterhoutse mantelzorgers

05-09-2019

OOSTERHOUT – Als je vrijwillig en structureel zorgt voor een partner, familielid of buurtgenoot met een ziekte of beperking, komt er veel op je af. Mantelzorgers kunnen vanaf vandaag met hun vragen terecht op de website www.animo-oosterhout.nl. Op een tijdstip dat hen uitkomt kunnen mantelzorgers daar korte video’s bekijken waarin deskundigen antwoord geven op veel gestelde vragen. De site is een initiatief van Animo, een samenwerking van Amphia, Zorroo, GGD-west Brabant, Surplus en gemeente Oosterhout. Oosterhout telt naar schatting zo’n 12.000 mantelzorgers.

Informatiebehoefte van mantelzorgers

Animo onderzocht onder Oosterhoutse mantelzorgers welke vragen zij hebben over bijvoorbeeld zorg, ziekte en voorzieningen. En ook op welke manier het de mantelzorgers het beste uitkwam om antwoord op hun vragen te ontvangen. Conclusie was dat de mantelzorgers graag op een eigen gekozen moment betrouwbare informatie wilden ontvangen, het liefst van lokale deskundigen. Uit tests bleek dat video’s een aantrekkelijke aanvulling zijn op het bestaande informatieaanbod.

Vragen en antwoorden

Vragen van mantelzorgers zijn voorgelegd aan onder andere dokters, verpleegkundigen, Wmo-ambtenaren, praktijkondersteuners, consulenten en vrijwilligers die in Oosterhout werken.
Zij geven in ruim 50 korte video’s antwoord op vragen die uiteenlopen van praktische onderwerpen over het aanvragen van voorzieningen, tot aan informatie over het omgaan met de gevolgen van dementie of hersenletsel. Maar ook informatie over mantelzorg en het activiteitenaanbod voor mantelzorgers én degene voor wie zij zorgen maken onderdeel uit van de website.

Betrouwbare informatie

Doel van de organisaties achter Animo is tijdig betrouwbare informatie te geven om mantelzorgers extra te ondersteunen in hun belangrijke, maar vaak zware zorgtaak.
Via de website kunnen bezoekers reageren en vragen stellen. Op basis daarvan zal de website volgend jaar worden uitgebreid met meer video’s waarin medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers zelf informatie geven over onderwerpen die belangrijk zijn voor mantelzorgers.

Over Animo

Animo is een samenwerking tussen Amphia, Zorroo, GGD-west Brabant, Surplus en gemeente Oosterhout. Door het bundelen van hun kennis en ervaring en het bevragen van doelgroepen ontwikkelen zij nieuw aanbod dat positieve gezondheid* van de inwoners van gemeente Oosterhout stimuleert.

*Positieve gezondheid is een concept van Machteld Huber. Zie ook: https://iph.nl/

Naar website: www.animo-oosterhout.nl