Langer Zelfstandig Wonen Oosterhout

02-04-2019

Twaalf organisaties slaan de handen ineen om te zorgen dat het ook in de toekomst goed wonen is voor inwoners van Oosterhout. Op 1 april jl. werd het convenant getekend voor het samenwerkingsverband ‘Langer Zelfstandig Wonen Oosterhout’.

Samen de verantwoordelijkheid nemen om inwoners van de gemeente Oosterhout te ondersteunen en te faciliteren bij hun wens, behoefte of noodzaak om langer zelfstandig, veilig en betaalbaar te kunnen blijven wonen. Dit kan in de huidige woning zijn, deze aanpassen of verhuizen naar een passende woning. Door goed te luisteren naar de behoefte van inwoners om langer zelfstandig te wonen zijn twaalf organisaties gestart met een samenwerkingsverband om deze wens te ondersteunen. De betrokken partijen gaan hun diensten, producten en ondersteuning zo ontwikkelen en op elkaar afstemmen dat dit mogelijk wordt.

Acties & pilots

Zo starten ze in 2019 verschillende activiteiten vanuit het programma ‘Langer Zelfstandig Wonen’. Huurwoningen worden bijvoorbeeld aangepast op basis van de thuisscan ZlimThuis. Ook wordt er een enquête over bestaande en gewenste voorzieningen in het centrum van Oosterhout gehouden. Eerder startte al de pilots ‘Verbeteren van de sociale cohesie in de Sterrenbuurt’ en ‘Aanpassen van woningen met onder andere domotica’.

Twaalf organisaties

Samen sta je sterk en daarom hebben twaalf organisaties de handen ineen geslagen. De samenwerkende partijen zijn: Gemeente Oosterhout, Rabobank Amerstreek, Thuisvester, Amphia, Surplus Welzijn, Animo, Volckaert, Ouderenplatform, De Riethorst Stromenland, Thebe Wijkverpleging, GGD West-Brabant en Zorroo.