Koning bezoekt corona-afdeling voor kwetsbare ouderen en overlegorgaan voor langdurige zorg

26-11-2020

Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagmiddag 25 november een werkbezoek gebracht aan een verpleegafdeling voor coronapatiënten in Breda en aan het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ) in Tilburg.

De Koning kreeg op de geïsoleerde corona-afdeling van zorgorganisatie Thebe en revalidatiekliniek De MARQ uitleg over de beschermende maatregelen voor het verplegend personeel en voor de bezoekers van de patiënten. Tijdens een rondleiding sprak de Koning met verpleegkundigen en met patiënten over hoe patiënten hun verblijf op deze cohortafdeling ervaren en over de verschillen tussen de eerste coronagolf en de huidige omstandigheden. Ook is gesproken over het werk en de werkdruk op de afdeling. Het bezoek aan Breda werd afgesloten met een gesprek over onder andere de zorg voor coronapatiënten op cohortafdelingen, de mogelijkheden om indien nodig het aantal bedden op de Brabantse cohortafdelingen op te schalen en over het vrijmaken en gebruiken van bestaande capaciteit uit de wijkverpleging.

Koning Willem-Alexander ging in Tilburg met het RONAZ in gesprek over het ontstaan van het overlegorgaan en over de gezamenlijke aanpak met het overleg voor acute zorg (ROAZ) om voldoende COVID-zorg te bieden, maar ook de reguliere zorg zoveel mogelijk te door te kunnen laten gaan. Ook kwamen de verwachtingen voor de komende periode en voor de langere termijn en het voorkomen van overbelasting van het zorgpersoneel ter sprake.

De bestuurders van het RONAZ spraken over onder meer de situatie in de verpleeghuizen in de beginperiode in maart, waaronder bijvoorbeeld de zorg voor voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen en de uitwerking van landelijke richtlijnen voor de niet-acute zorg en de rol van het RONAZ daarin. Ook ging het over de zorgen binnen de ouderenzorg, langdurige GGZ en gehandicaptensector. Er werd gesproken over de samenwerking met de ziekenhuizen en huisartsen. ‘Die is in deze periode absoluut beter geworden, wat mooi is om te zien’, zeiden de bestuurders. En over hoe de niet-acute zorg de komende periode aankan. ‘De belangrijkste uitdaging is nu volhouden’, zei Conny Helder (Raad van Bestuur tanteLouise). ‘Zorgmedewerkers hebben al veel meegemaakt. We kijken met elkaar naar wat we kunnen doen om dit met elkaar, ook met de acute zorgketen, aan te kunnen.’ Bijvoorbeeld door een slim prognosemodel dat patiënten uit ziekenhuizen voorspelt en manieren om de druk op personeel te verlagen, zoals innovaties. Karin van Esch (directeur publieke gezondheid GGD Hart voor Brabant): ‘We hebben niet de Brabanthallen nodig gehad om patiënten op te vangen, maar vingen het met elkaar op. Ik was onder de indruk hoe er werd samengewerkt. Er was veel zorg en spanning, maar ook veel saamhorigheid.’

Momenteel zijn op de cohortafdeling van Thebe en De MARQ in Breda 45 bedden beschikbaar voor coronapatiënten. Oudere patiënten met een hoog risico op een ernstig verloop van de ziekte krijgen hier specialistische zorg en behandeling.
Het RONAZ is opgericht om voor een goede afstemming te zorgen binnen de langdurige zorg en de thuiszorg over de maatregelen rondom het coronavirus. In het RONAZ zijn Brabantse zorgorganisaties voor verpleeghuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg vertegenwoordigd. Ook huisartsen, gemeenten en de GGD’s maken deel uit van het overlegorgaan. Daan Kerklaan (directeur Zorroo en ZoHealthy) vertegenwoordigt vanuit het ROAZ-huisartsen de huisartsenzorg binnen het RONAZ.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie. Tijdens de werkbezoeken zijn/worden de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.