Het coronavirus zorgt voor versneld inzetten van videoconsulten bij huisarts, psycholoog, praktijkondersteuner en doktersassistente

19-03-2020

Om het besmettingsrisico met het coronavirus te minimaliseren en te zorgen dat mensen met klachten zo veel mogelijk thuis blijven, is het vanaf heden mogelijk om gebruik te maken van videoconsulten met de huisartsen, psychologen en de praktijkondersteuners van huisartsen in de regio Oosterhout. Dit betekent dat patiënten niet meer fysiek bij het consult aanwezig hoeven te zijn, maar vanuit huis veilig persoonlijk contact kunnen hebben met hun zorgverlener. Om ondanks de enorme beperkingen door het coronavirus, de continuïteit van zorg en kwaliteit in de regio te waarborgen is er gekozen voor deze veilige en gemakkelijke oplossing.
De mogelijkheid voor een videoconsult wordt geboden aan alle patiënten in de regio van ZORROO. Deze bestaat uit de gemeente Oosterhout, Den Hout (NB), Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Hooge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made, Oosteind, Oosterhout (NB), Geertruidenberg, Raamsdonksveer, Rijen, ‘s Gravenmoer, Sprang-Capelle, Terheijden en Wagenberg.

Op alle praktijken in de regio zijn webcams geïnstalleerd en de eerste consulten via beeldverbinding hebben al met succes plaatsgevonden. Tot nu toe is er voor 3600 minuten aan beeldbellen ingezet. Vanwege het coronavirus leveren Huisartsen in Nederland alleen nog fysieke zorg wanneer die niet anders mogelijk is. Om deze reden proberen de huisartsenpraktijken zo min mogelijk mensen naar de praktijk te laten komen of thuis te bezoeken en is het inzetten van het meekijk consult of het videobellen een heel goed hulpmiddel om mensen meer te bieden dan alleen telefonisch contact. De betrokken patiënten en zorgverleners zijn erg te spreken over het verloop van deze videoconsulten. Het draagt bij aan het indammen van het verspreiden van het virus.

In de nabije toekomst zullen zorgverleners naar verwachting steeds meer gebruik gaan maken van videoconsulten om aan de alsmaar stijgende zorgvraag te kunnen voldoen. De uitbraak van COVID-19 heeft de implementatie van deze vorm van consulten versneld.

Op de huisartsenpost Oosterhout wordt al geruime tijd het meekijkconsult ingezet en ook daar laat het duidelijk zijn waarde zien. Deze functie, in combinatie met het gegeven dat de huisartsenpost Oosterhout tevens de mogelijkheid heeft om het dossier van alle patiënten in te zien, geeft voor de huisarts een meer dan voldoende inzicht in de mate van ziek zijn van de patiënt. Dit vergemakkelijkt het uitvragen en daarmee het vaststellen van de urgentie.

Een videoconsult kan plaatsvinden op initiatief van zowel zorgverlener als patiënt. Een zorgverlener kan hiertoe besluiten om gezondheidsrisico’s, zoals besmetting met COVID-19, in te perken. Een patiënt kan er bij voorbeeld naar vragen bij een vervoersprobleem.

Om een videoconsult tot stand te brengen ontvangt de patiënt via e-mail een link van de zorgverlener. De patiënt heeft enkel een webcam (computer/laptop) of een videocamera (smartphone) nodig om deze verbinding tot stand te kunnen brengen. Het videoconsult vindt plaats op een afgesproken datum en tijdstip door het simpelweg aanklikken van de door de patiënt ontvangen link. Uiteraard wordt de privacy van de patiënt tijdens het consult gewaarborgd.

De mogelijkheid tot het doen van videoconsulten wordt georganiseerd door Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken (ZORROO), een samenwerkingsverband van 76 huisartsen in deze regio. ZORROO maakt zich sterk voor goed afgestemde zorg. Innovatie en verbinding zijn hierbij de kernwaarden.