BLOG

23 maart 2023

Lies werkt ruim 14 jaar als triagist bij de huisartsenpost. De eerste 11 jaar werkte ze bij de huisartsenpost in Etten-Leur. Nu werkt ze alweer iets meer dan 3 jaar bij de Huisartsenpost Oosterhout. Voordat ze dit werk deed, werkte ze als psychiatrisch verpleegkundige binnen de GGZ op de afdelingen ouderen, forensisch en crisis jeugd.

Werken bij de huisartsenpost vindt Lies heel leuk. “Het is afwisselend. Je weet nooit wat er komt of hoe een dienst zal verlopen. Er gebeurt altijd van alles. Het is niet altijd leuk of eenvoudig. Het kan ook heftig en zwaar zijn en daar moet je wel tegen kunnen. Het is een constant schakelen omdat elke patiënt anders is.”

“De mooiste diensten zijn die waarbij ik het gevoel heb iemand echt te helpen”, vertelt Lies. Als voorbeelden noemt Lies een ongeruste moeder die ze geruststelt, het meisje met de kapotte wenkbrauw door een hockeystick die weer netjes de deur uitgaat of iemand met een niersteenaanval die kromlopend van de pijn weer rechtop vertrekt. “Mooi is het ook als ik een boze patiënt aan de telefoon kan uitleggen waarom zijn of haar klacht niet bij de spoeddienst thuishoort en je het gesprek positief afsluit”, vertelt Lies. “Dit lukt niet altijd en soms zijn mensen echt boos. Ook daar moet je dan rustig en professioneel mee omgaan. Dat is niet altijd makkelijk, want ook mijn emoties spelen mee. Ik heb geen aan- of uitknop die zo maar omgezet kan worden.”

Werken als triagist bij de huisartsenpost is en blijft mensenwerk. Met alle facetten die het werk met zich meebrengt. Het werkveld blijft in ontwikkeling. Zo gebeurt er in deze tijd steeds meer online. “Ook op de huisartsenpost ontkomen we hier niet aan”, zegt Lies. Ze bedoelt hier de start van de digitale triage bij de Huisartsenpost Oosterhout. “Ik vind het een positieve ontwikkeling. Ik vind het leuk om hierin mee te groeien, mee te denken over hoe het beter, efficiënter en anders kan. Zo blijven we onze spoedzorg verbeteren.”

Lies sluit af: “Ik hoop mijn werk nog jaren te mogen doen in het fijne team van Huisartsenpost Oosterhout. Want dat klopt als een warm hart.”