Icon

Folder Online zelfhulptrainingen 1.03 MB 74 downloads

Je wilt beter leren omgaan met je psychische klachten of ze zelfs oplossen. Om dit...

  Afhankelijk van de problemen die u heeft, wordt u behandeld door de praktijkondersteuner GGZ of doorverwezen naar een andere zorgverlener. Zij zijn gespecialiseerd in de zorg, die u nodig heeft.

  Praktijkondersteuner GGZ

  De praktijkondersteuner GGZ kan u persoonlijk advies en begeleiding geven of, in overleg met de huisarts, doorverwijzen naar een andere betrokken hulpverlener, een groepstraining of internetbegeleiding.

  Pschosomatisch fysiotherapeut

  Behandeling door de psychosomatisch fysiotherapeut richt zich o.a. op evenwicht tussen belasting en belastbaarheid, spanning en ontspanning. Doel is om uw belastbaarheid te verhogen en meer vertrouwen in uw lichaam te krijgen. Uw zelfvertrouwen en zelfbeeld worden daardoor positief beïnvloedt.

  Psycholoog

  De huisarts kan u doorverwijzen naar de psycholoog om

  • de behandeling daar voort te zetten
  • om een duidelijker beeld te krijgen van uw problematiek

  De psycholoog houdt rekening met wat u zelf vindt, wilt en aankunt. Het gaat er om, dat u leert omgaan met uw klachten. Behandeling door de eerstelijnspsycholoog is meestal kortdurend, gemiddeld 5 tot 10 gesprekken. U krijgt huiswerkopdrachten en soms ook online-behandeling via het internet (e-health).

  Schermafbeelding 2015-10-05 om 16.42.46Algemeen maatschappelijk werk

  Als u naast psychische problemen ook andere klachten heeft kan er, samen met u, voor gekozen worden om het Algemeen maatschappelijk werk in te schakelen.

  Verslavingsconsulent

  Wanneer u uw balans in het leven dreigt kwijt te raken door gebruik van alcohol of drugs, kan de verslavingsconsulent u ondersteunen. Ook uw naasten kunnen voor vragen bij hem/haar terecht.
  Voor lichte verslavingsklachten, die binnen de eerste lijn behandeld kunnen worden, kan uw huisarts u doorsturen naar RoderConsult.

  Centrum voor jeugd en gezin

  Het Centrum voor jeugd en gezin neemt deel in het MultiDisciplinair overleg (MDO). Dit overleg heeft een signalerende en verwijzende functie voor kinderen en jeugdigen. Daarnaast geven zij trainingen voor jongeren en kunnen bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij opvoedingsproblemen.

  Kosten

  De kosten van uw psychologische hulp worden vanuit de Pilot Basis GGZ betaald. Dat betekent, dat u zelf geen factuur krijgt voor uw behandeling, ook niet via het eigen risicobedrag van uw zorgverzekering.