Het Zorgprogramma Diabetes mellitus type 2 is geïntroduceerd om de totale zorg, die de patiënt ontvangt goed te regelen.

  In het zorgprogramma Diabetes mellitus type 2 wordt de totale zorg omschreven:

  • waaruit bestaat de zorg, op welke punten vindt controle plaats.
  • hoe vaak en wanneer vinden deze controles plaats
  • bij welke uitslagen vervolgactie of doorverwijzing
  • welke zorgverleners zijn betrokken
  • het zorgprogramma Diabetes mellitus 2 voldoet aan de landelijke zorgstandaarden NHG.

  Het zorgprogramma Diabetes mellitus 2 voldoet aan de landelijke zorgstandaarden NHG.

  Betrokken zorgverleners

  Alle huisartsen, die bij Zorroo aangesloten zijn, voeren het zorgprogramma Diabetes mellitus type 2 uit. Welke huisartsen dit zijn, vindt u onder ‘Huisartsen‘.

  blood sampleNaast de huisarts en praktijkondersteuner, zijn o.a. onderstaande zorgverleners bij de zorg voor Diabetes mellitus 2 betrokken:

  Aanvullende informatie vindt u in de folders hiernaast.

  Oproep voor controle

  Iedereen die in een zorgprogramma opgenomen is, wordt meerdere keren of minimaal één keer per jaar door de huisartsenpraktijk voor controle opgeroepen en zonodig doorverwezen naar een andere zorgverlener. Ook voor andere controles, bijvoorbeeld laboratoriumonderzoek of funduscopie, ontvangt u automatisch een uitnodiging. Zo ontvangt u de best mogelijke zorg.

  Als u niet op controle wilt komen

  Het kan zijn dat u bewust geen gebruik wilt maken van deze controles. Dat is jammer, maar wij respecteren uw keuze. Geef dit dan s.v.p. door aan de praktijk. De huisarts of praktijkondersteuner zal u dan uit het zorgprogramma verwijderen.
  Als u weer in het zorgprogramma opgenomen wilt worden, neem dan contact op met de praktijk.