Icon

Programma Longpunt 2018 101.41 KB 40 downloads

...
Icon

Zorroo Astma 3-luik 102.36 KB 367 downloads

...

  Indien u zowel Astma als COPD heeft dan wordt u, afhankelijk van uw klachten in één van deze zorgprogramma’s ingedeeld.

  Indien u onder het zorgprogramma astma behandeld wordt, zal uw huisarts een aantal taken daaruit delegeren naar de praktiikondersteuner. Dit verschilt per praktijk. De praktijkondersteuner voert haar taken in nauw overleg met uw huisarts uit. Uw huisarts blijft eindverantwoordelijke.
  Ook is het mogelijk, dat de huisarts u voor een onderzoek doorverwijst naar het ziekenhuis. De huisarts blijft dan echter hoofdbehandelaar.

  Het belangrijkste doel van de behandeling is om uw astma zo goed mogelijk onder controle te krijgen, achteruitgang van uw longfunctie te voorkomen, de bijkomende risico’s van uw ziekte zoveel mogelijk te verkleinen en uw klachten te verminderen.
  Een gezonde leefstijl als niet-roken, het vermijden van astma uitlokkende prikkels, regelmatig bewegen en gezond eten, zijn daarbij belangrijk.
  Daarnaast kan uw huisarts u medicijnen voorschrijven.

  Dokter inhalors 5 kleuren iStock_000026046455_Large kopieIndividueel zorgplan

  Als u astma heeft, wordt er, afgestemd op uw persoonlijke situatie, een individueel zorgplan opgesteld. Uw streefdoelen (medicamenteus en niet-medicamenteus) zijn hierin leidend.
  In het zorgplan staat omschreven wat u zelf kunt doen, wat huisarts en praktijkondersteuner voor u kunnen betekenen en welke andere zorgverleners bij uw behandeling betrokken worden. Vanuit dit zorgplan kunt u zelf aan de slag door bijvoorbeeld leefdoelen te stellen en om beter met uw ziekte om te kunnen gaan. U bent zelf verantwoordelijk voor uw gezondheid.