Tweede Kamerleden op bezoek in kader van GGz Jeugd

Op 2 juli jl. bezochten Tweede Kamerleden René Peters en Judith Tielen de regio West-Brabant. Ze begonnen met een werkbezoek aan West-Brabant Oost op locatie bij Juzt, een aanbieder van specialistische hulp bij meervoudig complexe gezinsproblematiek en bij situaties van huiselijk geweld. Na een rondleiding aldaar, verzorgden GGz Breburg Centrum Jeugd en huisartsenzorggroep Zorroo een presentatie over het nieuwe project “GGz Jeugd Verbonden”.

Nieuw project “GGz Jeugd Verbonden”Tweede kamer leden op bezoek in kader van GGz Jeugd

In het project “GGz Jeugd Verbonden” werken de specialistische GGz enerzijds en de eerstelijns zorg en voorliggend veld anderzijds samen aan zorg op maat voor de jeugd. Middels inzet van de praktijkondersteuner (POH) Jeugd en consultatie vanuit de SGGz wordt gestreefd naar betere zorg voor het kind. Dichterbij, sneller op de juiste plek, korter en efficiënter. Tegelijkertijd moet deze samenwerking ook leiden tot sneller afschalen en het ondersteunen van de eerstelijn en het voorliggend veld. De Tweede Kamerleden waren onder de indruk van de samenwerking in de regio tussen zorg, sociaal domein, scholen en gemeenten. Enthousiast namen ze dit innovatieve project mee naar Den Haag.

Meer info

Meer over het project “GGz Jeugd Verbonden” vindt u op de projectflyer. Meer over consultatie voor de 1e en 2e lijn leest u in de folder van GGZ Breburg Centrum Jeugd.