Succesvolle netwerkbijeenkomst gezondheidspartners gemeente Drimmelen

Afgelopen woensdag 30 mei was er een netwerkbijeenkomst van gezondheidspartners in de gemeente Drimmelen. Huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, mantelzorgondersteuners, jeugdconsulenten, buurtsportcoaches, GGD-medewerkers en maatschappelijk werkers kwamen samen. Zij bespraken hoe inwoners van de gemeente Drimmelen nog beter bediend kunnen worden, door als zorgpartners goed samen te werken. Wethouder Jürgen Visser (jeugdzorg, gezondheidszorg) en wethouder John van Oosterhout (Wmo, participatiewet) waren hierbij aanwezig.

Vervolg

De netwerkbijeenkomst werd als succesvol ervaren. De aanwezigen waren erg enthousiast en gaven aan dat er meer begrip is ontstaan over elkaars werkwijzen, waar knelpunten liggen en wat verbeterpunten en oplossingen zijn. Het vervolg is dat in de werkgroep gemeente en huisartsen bekeken wordt welke verbeterpunten na de zomer opgepakt kunnen pakken.

Samenwerking

Sinds de invoering van onder meer de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet is er veel veranderd. Op diverse terreinen en bij vraagstukken hebben zorgverleners elkaar nog meer nodig. Door korte presentaties van de GGD, Zorroo en de gemeente Drimmelen kwamen de aanwezigen meer te weten van elkaars werk en werkwijze. De zorgverleners gingen met voorbeeldsituaties aan de slag om verbeterpunten en samenwerkingsgerichte oplossingen te bedenken.

Initiatief

De bijeenkomst was een initiatief van Zorroo, de GGD en gemeente Drimmelen.

netwerkbijeenkomst_-_pixabay_-_creative_commons