Opleidingen Ouderenzorg afgerond

Op 7 mei jl. heeft de derde en laatste groep POH’s ouderenzorg van de huisartsenpraktijken van Zorroo en wijkverpleegkundigen in de regio de opleiding ouderenzorg met goed gevolg afgerond. Van harte gefeliciteerd allemaal!

Zorgprogramma Ouderen

Samen met de huisarts en de specialist ouderenzorg maken zij deel uit van het kernteam dat zorg op maat biedt aan kwetsbare ouderen. Dit kernteam is onderdeel van het Zorgprogramma Ouderen dat Zorroo 2 jaar geleden heeft ontwikkeld om de ouderenzorg in de regio goed op elkaar af te stemmen.

Voor meer informatie

Voor meer informatie over het Zorroo zorgprogramma voor ouderen klikt u hier.

284667cd-480a-40b2-81e0-aa60aeaa5cb9