Zorroo en al haar zorgpartners zijn gebonden aan het medisch beroepsgeheim.
De Factsheet Medisch beroepsgeheim, een uitgave van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (juni 2015), zet de belangrijkste regels en uitzonderingen op een rij.