Oefentherapie COPD onder supervisie in basispakket

Oefentherapie onder supervisie van een fysiotherapeut of oefentherapeut voor patiënten met matig ernstige tot zeer ernstige COPD maakt vanaf 1 januari 2019 al vanaf de eerste behandeling onderdeel uit van het basispakket. De bewindslieden van VWS hebben daartoe besloten. Hiermee is het advies van het Zorginstituut overgenomen.

Wijziging vergoedingen

Op dit moment moeten mensen met COPD de eerste twintig behandelingen zelf betalen. Dat leidt er toe dat veel mensen de fysiotherapeut niet inschakelen, met onder andere longaanvallen met ziekenhuisopnamen als gevolg. In de nieuw systematiek wordt afhankelijk van de GOLD classificatie een maximum aantal behandelingen vergoed. Op dit moment geldt er (nadat de eerste twintig behandelingen zelf zijn betaald) geen maximum aantal vergoedde behandelingen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie naar het advies van Zorginstituut Nederland of de beslissing van het VWS.