Zorroo jaarverslag 2021

08-11-2022

Ook in 2021 speelde het coronavirus een grote rol. Met de ervaring die we in de crisistijd hebben opgedaan waren we echter in staat om de lopende zorg en projecten weer op het gewenste niveau te brengen, te innoveren én zoals blijkt uit de cijfers ook nog te verbeteren. Dit laat duidelijk de flexibiliteit zien van de eerstelijnszorg en ook de bereidheid om ondanks drempels de zorgkwaliteit te waarborgen.

Het Zorroo jaarverslag 2021 heeft een andere opzet dan andere jaren met infographics en video’s. Zo krijgt u een goed beeld van de zorg die Zorroo met en voor huisartsen organiseert in de regio Oosterhout en Omstreken.

Naar het Zorroo jaarverslag 2021