Succesvolle psychische zorg in regio Oosterhout blijft

02-06-2020

Persoonsgericht en laagdrempelig, zo is de psychisch zorg voor patiënten in de regio Oosterhout georganiseerd. Deze zorg blijkt zo succesvol dat zorgverzekeraars VGZ en CZ begin van dit jaar een definitief akkoord hebben gegeven. Een proefperiode van 5 jaar ging hieraan vooraf. Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken (Zorroo) is verantwoordelijk voor deze in Nederland vrij unieke organisatie van zorg. De psychische zorg in deze regio wordt namelijk georganiseerd vanuit de huisartsenpraktijk. De huisarts is hoofdbehandelaar en werkt nauw samen met zorgverleners zoals psychologen, psychiaters en psychosomatische fysiotherapeuten. Dit levert de patiënt een flink aantal voordelen op.

Nauwe samenwerking tussen zorgverleners

Zo zorgt de nauwe samenwerking tussen huisartsenpraktijken en zorgverleners in de regio Oosterhout ervoor dat patiënten snel op de juiste plek terechtkomen en de zorg krijgen die ze nodig hebben.
Huisarts Alex Bastick uit Oosterhout: “Het komt mijn patiënten ten goede dat ik en mijn POH korte lijnen hebben met de psychologen, psychosomatische fysiotherapeuten, maatschappelijk werk en de psychiaters in Oosterhout – zo krijgt de patiënt de best passende behandeling voor zijn/haar klacht in de regio, en ook nog eens op korte termijn. Ik blijf als huisarts ook goed op de hoogte van de ontwikkelingen.”
GZ-psychologe Sandrijn van der Voort: “Het is erg fijn zo nauw samen te werken met de huisartsen en collega’s in het werkveld. Als er problemen zijn, zijn de lijntjes kort en er is regelmatig overleg. We kunnen op deze manier beter de zorg leveren die past bij een patiënt: zo kan een behandeling bestaan uit een combinatie van verschillende behandelmethoden, bijvoorbeeld psychologische behandeling in combinatie met psychosomatische fysiotherapie, groepstrainingen of ehealth (zorg via internet). De behandelingen sluiten hierdoor beter aan op iemands hulpvraag en zijn effectiever.”

Persoonsgerichte zorg

Een ander belangrijk voordeel is dat de huisarts in de regio Oosterhout de patiënt kan doorverwijzen naar andere zorgverleners op basis van de ernst van zijn of haar psychische klachten. Er wordt gekeken naar de mate waarin iemand vastloopt met zijn of haar klachten én naar wat deze persoon wil en nodig heeft. Er is geen etiket nodig van een psychische stoornis. Hiervoor kon alleen verwezen worden met een vermoeden van een diagnose zoals bijvoorbeeld een angststoornis of depressie.

Laagdrempelige psychische zorg

Verder is de psychische zorg in de regio Oosterhout laagdrempelig voor de patiënt. De huisarts is het eerste aanspreekpunt en is nauw betrokken bij de psychische zorg. Er kan sneller en makkelijker om hulp worden gevraagd bij psychische klachten. De patiënt hoeft ook geen eigen risico te betalen. En het blijkt dat de patiënt minder snel verwezen hoeft te worden naar (duurdere) specialistische zorg. Dit is niet alleen fijn voor de patiënt, maar levert ook goedkopere zorg op. Dat geeft dan weer ruimte om meer mensen de psychische hulp te bieden die ze nodig hebben.

Toekomst

Voor de toekomst blijft Zorroo verder inzetten op verbetering van de zorg voor patiënten met psychisch en/of sociale klachten. Zo breidt Zorroo de samenwerking uit met gemeenten en met de Specialistische GGz (SGGz). Nauwe samenwerking heeft vele voordelen voor zowel patiënten als zorgverleners. Samen zorgen wij in de regio voor de juiste zorg op de juiste plek om wachtlijsten te verminderen.