Cool 2B Fit

Naar een gezonde leefstijl voor kinderen met overgewicht

Aanmelden Cool 2B Fit

Over Cool 2B Fit

Het Cool 2B Fit programma is een gevarieerd sportprogramma dat op een gezonde manier en met een positieve benadering de leefstijl wil veranderen van kinderen met overgewicht en obesitas samen met hun ouders/verzorgers. Op verschillende plaatsen in Nederland is het Cool 2B Fit programma gestart. Zorroo biedt het Cool 2B Fit programma aan voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 13 jaar in de gemeenten Oosterhout, Drimmelen en Dongen.

Op naar een gezonde leefstijl

Uw zoon of dochter gaat samen met u proberen om een gezondere levensstijl aan te leren. Door kleine veranderingen in eet- en leefgewoonten aan te brengen, kunnen de kinderen blijvend een gezond gewicht bereiken. Daarnaast gaat uw kind meer bewegen/sporten met de kinderfysiotherapeut en sportinstructeur in samenwerking met lokale sport- en beweegaanbieders. Hierdoor kunnen gezondheidsproblemen nu en in de toekomst vaak worden voorkomen.

Wat houdt het programma in?

Het Cool 2B Fit programma duurt in totaal 1,5 jaar en bestaat uit 3 fasen.

De intensieve fase (zes maanden) bestaat uit een leuk en zeer afwisselend sportprogramma, zeven ouder- en kinderbijeenkomsten in een groep, individuele begeleiding en sporten/bewegen in samenwerking met lokale sport- en beweegaanbieders.

In de tweede fase van het programma (zes maanden) komen de kinderen wekelijks bijeen bij een lokale sportaanbieder om gezamenlijk te sporten.

De follow-up fase begint gelijk met fase 2 en bestaat uit een coach-online project (een jaar), vier voortgangsbesprekingen en een vragenformulier na twee jaar.

Meer informatie over het programma vindt u op de website Cool 2B Fit.

Team van zorgprofessionals

U en uw kind hoeven het niet alleen te doen. Een team van zorgprofessionals staat klaar om u en uw kind samen te begeleiden en te ondersteunen. Het team bestaat uit: diëtist, psycholoog, kinderfysiotherapeut, buurtsportcoach van de gemeente en natuurlijk u als ouder.

Vergoeding

Het merendeel van de kosten van Cool 2B Fit wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Dit is echter verschillend per zorgverzekeraar en afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Kijk in uw polis of raadpleeg uw zorgverzekeraar. Er is een ouderbijdrage van € 15,00 per maand.

 

Aanmelden Cool 2B Fit