Jeugdzorg

Zorg op maat voor jeugdigen en ouders/verzorgers met een hulpvraag op het gebied van opgroeien, opvoeden en gezondheid

Over problemen bij jeugd en gezin

Opgroeien en opvoeden zijn niet altijd gemakkelijk. Kinderen doen soms dingen die lastig en ingewikkeld zijn. En soms doen ouders iets dat moeilijk te begrijpen is voor kinderen. Relaties binnen het gezin, gezondheid, leerproblemen, puberteit, gedragsproblemen, het uiten van emoties, etc., zijn allemaal van invloed op de sfeer thuis. Herken jij als kind of u als ouder/verzorger een van deze problemen? Blijf er niet langer mee rondlopen, maar praat erover.

Kinderen en ouders/verzorgers met een hulpvraag op het gebied van opgroeien, opvoeden en gezondheid kunnen terecht bij:

 • Consultatiebureau (0 tot 4 jaar) en GGD (5 tot 18 jaar)
 • Sociaal team van de gemeente
Dongen (incl. ’s Gravenmoer) De Entree
Drimmelen (incl. Hoge Zwaluwe, Lage Zwaluwe, Made, Terheijden en Wagenberg) Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg (CJG)
Geertruidenberg (incl. Raamsdonk en Raamsdonksveer) Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg (CJG)
Oosterhout (incl. Den Hout en Oosteind) Sociaal Wijkteam
Rijen (incl. Molenschot) Dorpsteam
Sprang-Capelle Wijkteam Waalwijk West
Zevenbergschen Hoek Centrum Jeugd en Gezin Moerdijk

Daarnaast kunnen ze terecht bij hun huisartsenpraktijk. Lees hieronder meer over deze zorg binnen het Zorgprogramma Jeugd en Gezin.

Zorgprogramma Jeugd en Gezin

Het is belangrijk dat problemen op het gebied van opgroeien, opvoeden en gezondheid op tijd en goed aangepakt worden. Daarom heeft Zorroo het zorgprogramma Jeugd en Gezin ontwikkeld. Binnen het zorgprogramma werkt de huisarts samen met een gespecialiseerd team aan oplossingen die bijdragen aan een veilige en prettige gezinssituatie. De zorg wordt zo goed afgestemd op jouw/uw persoonlijke situatie. Zo ontvang jij als kind of u als ouder/verzorger de best mogelijke zorg.

Zorg op maat

De huisarts is hoofdbehandelaar binnen het zorgprogramma Jeugd en Gezin. Met de huisarts bespreken jeugdigen en ouders/verzorgers welke problemen er zijn en welke invloed ze hebben op het dagelijks leven en binnen het gezin.

Samen wordt een plan opgesteld dat afgestemd is op jouw/uw persoonlijke situatie. Hierin staat wat er nodig is. Dus wat er zelf kan worden gedaan, hoe de huisarts en praktijkondersteuner hierbij kunnen ondersteunen en welke andere zorgverleners er eventueel nodig zijn. Als het nodig is hebben de betrokken zorgverleners overleg om de zorg onderling goed af te stemmen. De huisarts houdt samen met jou/u de regie.

Regelmatig wordt samen besproken of de zorg aansluit bij de doelen, wensen en behoeften. Het resultaat van de zorg en de tevredenheid hierover worden met vragenlijsten in kaart gebracht. Deze resultaten worden natuurlijk met jou/u besproken.

 

Ondersteuning en behandeling binnen de huisartsenpraktijk

De huisarts werkt nauw samen met de praktijkondersteuner (POH) Jeugd. Deze is gespecialiseerd in jeugdzorg. Zorroo heeft namens de aangesloten huisartsen afspraken gemaakt met verschillende gemeenten over deze samenwerking. Hierdoor is er binnen het hele werkgebied van Zorroo een praktijkondersteuner Jeugd om de huisarts te ondersteunen. Er zijn géén wachtlijsten.

Bij lichte vragen of problemen kan de huisarts de jeugdige en ouders/verzorgers doorsturen naar de praktijkondersteuner (POH) Jeugd. De ondersteuning vindt dan plaats in de huisartsenpraktijk of ergens in de buurt. Denk bij lichte vragen of problemen bijvoorbeeld aan:

 • Zorgen over ontwikkeling
 • Zorgen over opvoeding
 • Opvallend gedrag, zoals druk, stil, etc.
 • Dwangmatige handelingen
 • Gevoelens van boosheid, angst, nervositeit, somberheid, etc.
 • Problemen in moeilijke situaties, zoals scheiding, verlies, pesten, schoolverzuim, etc.
 • Middelengebruik en andere verslavingsproblematiek
 • Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak, zoals bedplassen, hoofdpijn, buikpijn, moeheid, etc.

Samen met jou als kind of met u als ouder/verzorger formuleert de praktijkondersteuner (POH) Jeugd de hulpvraag en gaat ermee aan de slag. De praktijkondersteuner kan persoonlijk advies geven, begeleiden en opvoedondersteuning geven. Ook kan de praktijkondersteuner kortdurende behandeling bieden. In overleg kan de praktijkondersteuner ook doorverwijzen naar een andere zorgverlener of een online behandeling. Tot slot kan ook consultatie (advies) worden aangevraagd bij specialistische zorg.

Bekijk dit filmpje over POH Mirjam Toet in Oosterhout over hoe een praktijkondersteuner jou kan helpen:

 

Praktijkondersteuners (POH’s) Jeugd

Frontoffice medewerker Jeugdhulp - Mail naar jeugd@zorroo.nl
Praktijkondersteuner (POH) Jeugd - gemeente Oosterhout
Praktijkondersteuner (POH) Jeugd - gemeenten Dongen en Oosterhout
Praktijkondersteuner (POH) Jeugd - gemeenten Dongen en Rijen
Praktijkondersteuner (POH) Jeugd - gemeente Geertruidenberg
Praktijkondersteuner (POH) Jeugd - gemeenten Geertruidenberg, Dongen en Rijen
Praktijkondersteuner (POH) Jeugd - gemeente Drimmelen
Praktijkondersteuner (POH) Jeugd - gemeente Drimmelen
Praktijkondersteuner (POH) Jeugd - gemeente Drimmelen

Rechtstreeks aanmelden bij de POH Jeugd in Oosterhout

Rechtstreeks aanmelden bij de POH Jeugd is mogelijk als het kind/de jongere woont in gemeente Oosterhout. Deze hulp is bestemd voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar met (lichte, veelvoorkomende) psychische klachten.

Direct aanmelden POH Jeugd Oosterhout

Ondersteuning en behandeling door zorgpartners

Soms is er aanvullende of extra hulp nodig. De huisarts en/of praktijkondersteuner (POH) Jeugd zal dan samen met de jeugdige en ouders/verzorgers kijken wat verder nodig is om de hulpvraag te beantwoorden. Ook wordt bekeken welke zorg nodig is en waar deze zorg het beste geboden kan worden.

 • Psycholoog Kind & Jeugd
 • Pedagogische begeleiding ambulant
 • Psychiater
 • Jeugd Maatschappelijk werk
 • Sociaal team van de gemeente (verdeling gemeen CJG en Wijkteam)
 • Scholen
 • GGD
 • Specialistische zorg
Naar zorgpartners

Flyer​

Online behandeling

Bij ondersteuning en behandeling binnen het zorgprogramma Jeugd en Gezin kan de zorgverlener ook online behandeling aanbieden. Dit wordt ook wel e-health of e-mental health genoemd. De online behandelingen kunnen worden ingezet als aanvulling op de persoonlijke contacten.

Binnen het zorgprogramma Jeugd en Gezin wordt gebruik gemaakt van een uitgebreid aanbod van online behandelprogramma’s van Minddistrict. Deze behandelprogramma’s zijn bewezen effectief. Op de website van Minddistrict staat in de catalogus het programma-aanbod voor zowel jeugdigen als voor ouders/verzorgers. De programma’s zijn opgebouwd uit voorlichting, filmpjes, opdrachten en persoonlijke feedback van de behandelaar. De bij Zorroo aangesloten zorgverleners voeren bijna al deze programma’s.

Er zijn diverse online behandelprogramma’s voor verschillende soorten klachten. Bijvoorbeeld opkomen voor jezelf, minder piekeren, sociale contacten aangaan, ADHD, omgaan met de emoties van uw kind, etc. De zorgverlener zal met de jeugdige en ouders/verzorgers bespreken welk programma het beste past.

Landelijk gezien is Zorroo een van de koplopers is als het gaat om de inzet van e-mental health.

Vergoeding

Binnen het zorgprogramma Jeugd en Gezin wordt de zorg door de huisarts (inclusief consultatie van de huisarts bij de psychiater) altijd volledig vergoed door de zorgverzekeraar. De kosten gaan niet af van het verplichte eigen risico.

De zorg door de praktijkondersteuner (POH) Jeugd wordt vergoed door jouw/uw gemeente. Zorroo heeft voor het zorgprogramma Jeugd en Gezin namens alle betrokken huisartsen een contract afgesloten met de verschillende gemeenten binnen het werkgebied. Ook de aanvullende ondersteuning en behandeling door zorgpartners worden bekostigd via de gemeenten.

Toestemming

Voor de verwijzing van een kind of jongere naar de praktijkondersteuner (POH) Jeugd of zorgverleners buiten de huisartsenpraktijk is toestemming nodig van hun wettelijke vertegenwoordiger. De regels hiervoor staan beschreven op de website van het KNMG.

In het kort betekent het:

 • Bij kinderen tot 12 jaar is de toestemming van de ouders/voogden vereist.
 • Bij jongeren van 12 tot 16 jaar is de toestemming van de ouders/voogden én van de jongere zelf vereist.
 • Jongeren vanaf 16 jaar beslissen zelfstandig en hebben een zelfstandig recht op informatie.

Ouders hoeven geen toestemming te geven voor een medische behandeling.

Meer informatie

Voor meer informatie over de jeugdzorg kunnen jeugdigen en ouders/verzorgers altijd terecht bij de huisarts of praktijkondersteuner. Zij helpen graag.

Voor meer informatie over zorgaanbieders binnen de regio Oosterhout en omstreken verwijzen wij naar de volgende websites: