Gespecialiseerde huisartsenzorg

Zorg op het gebied van uro-gynaecologie en chirurgie als aanvulling op de zorg van de eigen huisarts

ZoHealthy Huisartsen Uro-gynaecologie

Gespecialiseerde huisartsenzorg voor vrouwen met gynaecologische en urologische klachten

ZoHealthy Huisartsen Chirurgie

Kleine chirurgische ingrepen binnen de gespecialiseerde huisartsenzorg