iStock_000005771402_Large half kopie 2Het zorgprogramma kwetsbare ouderen is geïntroduceerd om de totale zorg, die de patiënt ontvangt goed te regelen.

Het zorgprogramma kwetsbare ouderen wordt ingezet voor mensen

 • ouder dan 75 jaar of jong dementerenden en mensen die complex chronisch ziek zijn
 • die niet permanent in een verpleeghuis verblijven
 • met een problematisch verlies aan regie of zelfstandigheid en
 • voor wie het noodzakelijk is, dat meerdere zorgverleners de hulp en zorg met elkaar afstemmen.

De huisarts, praktijkondersteuner en/of wijkverpleegkundige zullen doorgaans als eerste vanuit professioneel oogpunt kwetsbaarheid signaleren. Omdat de huisarts hoofdbehandelaar en verwijzer is, wordt het zorgprogramma kwetsbare ouderen georganiseerd vanuit de huisartsenpraktijk en blijft de huisarts het centrale aanpreekpunt en eindverantwoordelijke.

Betrokken zorgverleners

De huisarts is hoofdbehandelaar. Vaak delegeert hij taken naar de praktijkondersteuner ouderenzorg, maar ook wel naar de wijkverpleegkundige of andere zorgverleners.

Naast huisarts en praktijkondersteuner ouderenzorg kunnen, afhankelijk van de problematiek, de volgende zorgverleners bij de zorg betrokken worden

 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Wijkverpleegkundige
 • Sociaal Wijkteam / Gemeente
 • Apotheker
 • Praktijkondersteuner somatiek of GGZ
 • Geriater
 • Ergotherapeut
 • Diëtist
 • Fysiotherapeut
 • Dementieconsulent (gemeentelijk sociaal team)
 • Psycholoog

Samenwerkingsverbanden

schema betrokken zorgverleners def