iStock_000007118496_Double kopieOuderenzorg wordt gefinancierd vanuit algemene gelden, die ook voor andere zorgvragers beschikbaar zijn, bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Waar u moet zijn vindt u eenvoudig in het Zorgkompas. Houdt u rekening met het eventuele eigen risico en eigen bijdragen (al dan niet inkomensafhankelijk) en vraag dit na.

Als u dat wilt kunt u (voor een deel van de zorg) een persoonsgebonden budget of pgb aanvragen. Dat doet u bij de instantie die de zorg regelt.