Icon

Programma Longpunt 2018 101.41 KB 40 downloads

...
Icon

Zorroo Patiëntenfolder COPD 0.00 KB 937 downloads

...
Icon

Zorroo ondersteunt u met COPD 76.57 KB 620 downloads

...
Icon

Zorroo folder Longfunctietest 61.85 KB 695 downloads

...

  Het  Zorgprogramma COPD is geïntroduceerd om de totale zorg, die de patiënt ontvangt goed te regelen. In het zorgprogramma COPD wordt de totale zorg omschreven.
  • Waaruit bestaat de zorg, op welke punten vindt controle plaats.
  • Hoe vaak en wanneer vinden deze controles plaats
  • Bij welke uitslagen vervolgactie of doorverwijzing
  • Welke zorgverleners zijn betrokken.

  Het zorgprogramma COPD voldoet uiteraard aan de landelijke zorgstandaarden NHG  en de Zorgstandaard COPD.
  Klikt u hier voor de Patiëntenversie zorgstandaard COPD.

  Betrokken zorgverleners

  Schermafbeelding 2015-10-05 om 13.15.02Vrijwel alle huisartsen, die bij Zorroo aangesloten zijn, voeren het zorgprogramma COPD uit. Een lijst met bij Zorroo aangesloten huisartsen vindt u onder ‘Huisartsen‘.
  Naast de huisarts en praktijkondersteuner kunnen o.a. onderstaande zorgverleners bij de zorg voor COPD betrokken zijn:
  Diëtiste
  Laboratorium
  • Fysiotherapeut
  • Waar nodig de longarts

  Longarts
  Zorroo is een samenwerkingsverband aangegaan met de longartsen uit het Amphia Ziekenhuis. Hierin is o.a. afgesproken, dat nieuwe patiënten en instabiele COPD-patiënten voor een basaal assessment eenmalig ingestuurd worden naar het ziekenhuis. De huisarts blijft echter hoofdbehandelaar. In het basaal assessment wordt de ernst van uw ziektelast meer gedetailleerd vastgesteld. Het assessment vormt uitgangspunt om samen met u de behandeling in de huisartsenpraktijk vorm te geven.
  Daarnaast is met het ziekenhuis afgesproken, dat uw huisarts u in kan sturen, indien aanvullende expertise van of onderzoek door de longarts wenselijk is.

  Fysiotherapeut
  De  fysiotherapeut kan u helpen bij de omgang met uw longaandoening.
  Hoewel fysiotherapie niet vergoed wordt vanuit het zorgprogramma COPD, is behandeling mogelijk wel opgenomen in uw pakket. Raadpleeg daarvoor uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

  Aanvullende informatie vindt u in de folders hiernaast.

  Oproep voor controle

  Iedereen die in een zorgprogramma opgenomen is, wordt meerdere keren of minimaal één keer per jaar door de huisartsenpraktijk voor controle opgeroepen en zonodig doorverwezen naar een andere zorgverlener. Ook voor andere controles, bijvoorbeeld laboratoriumonderzoek of funduscopie, ontvangt u automatisch een uitnodiging. Zo ontvangt u de best mogelijke zorg.

  Als u niet op controle wilt komen

  Het kan zijn dat u bewust geen gebruik wilt maken van deze controles. Dat is jammer, maar wij respecteren uw keuze. Geef dit dan s.v.p. door aan de praktijk. De huisarts of praktijkondersteuner zal u dan uit het zorgprogramma verwijderen.
  Als u weer in het zorgprogramma opgenomen wilt worden, neem dan contact op met de praktijk.