Zorroo is een onafhankelijke organisatie, maar kan niet functioneren, zonder samenwerking met anderen. Juist de samenwerking met onze zorgpartners levert zo’n belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van zorg.

Onderstaand vindt u onze samenwerkingspartners.

Samenwerkingspartners

Zorgverzekeraars

De preferente zorgverzekeraars van Zorroo zijn

  • VGZ
  • CZ

De preferente zorgverzekeraars zijn de zorgverzekeraars, waarmee Zorroo nauw samenwerkt en afspraken maakt.

De overeenkomsten, die daaruit voortvloeien worden meestal door de andere zorgverzekeraars gevolgd. Daarmee zijn de patiënten uit de regio verzekerd van gelijke vergoeding voor zorg, die zij in het kader van de zorgprogramma’s aangeboden krijgen.

 

Overige

  • Gemeenten
  • Oosterhout in Beweging (OiB)
  • Longpunt
  • Diabetesvereniging Nederland