MijnGezondheid.net is uw persoonlijke zorgdossier op internet. U kunt hier een deel van uw medische gegevens zoals die bij huisarts en/of apotheker bekend zijn, inzien of zaken op regelen.
Alle huisartsen binnen het Zorroo werkgebied zijn aangesloten op MijnGezondheid.net. Zorroo stimuleert het gebruik actief.

Mogelijkheden MijnGezondheid.net

De huisarts en/of apotheker kunnen onderstaande toepassingen instellen. In principe biedt MijnGezondheid.net onderstaande mogelijkheden.

Zaken regelen
• herhaalrecepten
• e-consult aanvragen
Wat is een e-consult
Welke vragen zijn daarvoor geschikt
• e-afspraak maken
• reisdocument printen

Informatie inzien
• medisch dossier
• medicijnen
• onderzoeksresultaten
• informatie over medicijnen en ziekten

Zelf informatie aanvullen in het
• medisch dagboek

Meer informatie

Klikt u hier voor een demonstratie of om u aan te melden.
Klikt u hier voor aanvullende informatie vanuit de NPCF (Nederlandse Patiëntenfederatie)