De Praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ) en de bij Zorroo aangesloten psychologen maken gebruik van een uitgebreid aanbod van online behandelingen en ROM-metingen van Minddistrict. Op de website van Minddistrict kunt u in de catalogus het aanbod bekijken. De bij Zorroo aangesloten zorgverleners voeren bijna al deze programma’s.

De online behandelingen kunnen bij verschillende klachten worden ingezet als aanvulling op de face-to-face contacten.
De programma’s zijn bewezen effectief en hebben als voordeel dat zij laagdrempelig zijn en dat de eigen regie van de patiënt vergroot wordt.

Uit onderzoek van het Trimbos Instituut (2014) is naar voren gekomen, dat Zorroo een van de koplopers is als het gaat om de inzet van e-mental health, vooral in de basiszorg, bij behandeling door de POH-GGZ. 
Patiënten vinden het prettig dat ze zelf kunnen kiezen wanneer ze aan de gang gaan met oefeningen en vragen en zien het als een voordeel dat de behandelaar goed bereikbaar is via berichtjes op het platform.

Meer informatie vindt u onder het zorgprogramma Basis GGZ, Online behandeling.