Zorggroep Regio Oosterhout e.o. is een organisatie van, voor en door huisartsen.

Zorroo staat voor goed afgestemde zorg voor mensen met een chronische ziekte (diabetes mellitus type 2, COPD, astma, hart- en vaatziekten) en psychische of sociale klachten in Oosterhout en omstreken. Hierbij is speciale aandacht voor de jeugd en kwetsbare ouderen. De zorggroep van zo’n 70 huisartsen biedt in samenwerking met andere zorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraars kwalitatief goede zorg, dichtbij de patiënt.

Samenwerking en taakverdeling
Zorgverleners
Om de zorg goed te organiseren, de kwaliteit te verbeteren en deze te waarborgen, sluit Zorroo contracten af met zorgverleners als diëtisten, (medisch) pedicures, podotherapeuten, laboratoria, ziekenhuizen en specialisten. In deze contracten komen deze zorgverleners met Zorroo overeen, dat de zorg overeenkomstig aan de zorgprogramma’s aan patiënten aangeboden wordt. Zodoende zijn alle patiënten verzekerd van dezelfde kwaliteit van zorg. De zorgverzekeraars kopen de zorgprogramma’s in bij Zorroo.

Zorgverzekeraars
Zorroo overlegt de inhoud en financiering van de zorgprogramma’s met de zorgverzekeraar. Dit wordt in een overeenkomst vastgelegd. Zorroo regelt de afhandeling van de financiële administratie en rapporteert aan de zorgverzekeraar.