Icon

Zorroo Klachtenprocedure 312.78 KB 11 downloads

...

  Zorggroep Zorroo wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Wanneer u niet tevreden bent over de zorg vanuit de zorggroep (Diabetes Mellitus 2 , COPD/ Astma, Hart-& Vaatzorg (CVRM), ouderenzorg, GGZ, Stoppen met Roken en Leefstijl) die geleverd wordt door zorgverleners van Zorggroep Zorroo – zoals huisartsen, diëtisten, podotherapeuten, pedicures, psychologen, Stoppen met Roken-coaches en leefstijlcoaches e.d.- , u opmerkingen heeft op de werkwijze of een punt ter verbetering aan ons wilt melden, neemt u dan contact met ons op. Wij waarderen het wanneer u ons een gelegenheid geeft van uw klacht te leren en hiermee de zorg te verbeteren.

  Onderstaand staat aangegeven welke stappen u het best kunt nemen.

  Klacht over een zorgverlener
  Indien u een klacht heeft over een zorgverlener dan adviseren wij u om dit in eerste instantie met de betrokken zorgverlener zelf te bespreken.

  Het kan zijn dat u ook na zo’n gesprek met uw zorgaanbieder ontevreden blijft. U kunt dan overwegen een klacht in te dienen volgens de klachtenprocedure van de betreffende zorgverlener. Alle zorgaanbieders van Zorggroep Zorroo zijn aangesloten bij een klachtenregeling.

  Hoe meldt u een klacht?  

  U kunt uw klacht schriftelijk indienen via het klachtenformulier.

  U kunt dit formulier via de website downloaden en printen. Dit document kunt u sturen naar:

  Zorggroep Regio Oosterhout en omstreken
  t.a.v. Klachtenfunctionaris
  Pasteurlaan 9b
  4901 DH Oosterhout

  Uw melding wordt in behandeling genomen en u ontvangt binnen 10 werkdagen een eerste reactie / ontvangstbevestiging.

  Het kan zijn dat bovengenoemde mogelijkheden niet tot een oplossing hebben geleid of in uw geval niet van toepassing zijn. In dat geval kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg. www.klachteninfo-ske.nl

  Na ontvangst van uw klacht neemt een medewerker klachtenopvang en klachtenbemiddeling contact met u op over de te volgen procedure.