Zorroo en de bij Zorroo aangesloten zorgverleners doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen.
Desondanks kan het voorkomen, dat u een klacht heeft.

Onderstaand staat aangegeven, welke stappen u het best kunt nemen.

Klacht over een zorgverlener
Indien u een klacht heeft over een zorgverlener dan adviseren wij u om dit in eerste instantie met de betrokken zorgverlener zelf te bespreken. Dit kan zijn de

  • huisarts of praktijkondersteuner
  • pedicure
  • podotherapeut
  • diëtist
  • psycholoog

Leidt dit niet tot het gewenste resultaat of zijn uw klachten van een andere orde, dan kunt u een klacht indienen bij Zorroo.
Zorroo heeft een eigen klachtenregeling. Voor de klachtenprocedure klikt u hier.
Uw klacht zal volgens de daarin omschreven procedure in behandeling genomen worden.

Klikt u hier voor het invullen van het klachtenformulier.

Klacht over Zorroo
Zorroo is verantwoordelijk voor de organisatie van de geleverde zorgprogramma’s.
Indien u een klacht heeft  over de organisatie van deze zorg dan kunt u gebruik maken van het klachtenformulier.
Meer informatie over de klachtenregeling vindt u hier.

Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland
Zorroo en alle huisartsen in haar gebied zijn aangesloten bij de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland.
Indien u dat wenst, kunt u zich tot deze stichting wenden.
Meer informatie vindt u op www.klachtenhuisarts.nl.