Zorroo vindt het belangrijk, dat u als patiënt een goede kwaliteit van zorg ervaart.
Daarom kan de huisarts u vragen of u deel wilt nemen aan het patiënttevredenheidsonderzoek.

Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Voor de bij Zorroo aangesloten huisartsen regelt Qualizorg dit.

De verzamelde gegevens geven uw zorgverlener inzicht in hoe hij de zorg kan verbeteren. Dat kan niet alleen nuttig zijn voor uzelf maar ook voor andere patiënten.

Onderstaand kunt u klikken voor een

hoe dit in zijn werk gaat.

Het totaalresultaat van het patiënttevredenheidsonderzoek van de bij Zorroo aangesloten huisartsen vindt u hieronder