Vijf ideeën strijden in finale Het Beste Zorgidee 2016

Bron: Nationale Zorggids

Vijf ideeën strijden om de titel Het Beste Zorgidee 2016. Uit honderden inzendingen koos de jury de Hyperalarmdetector, een verzorgingstehuis gerund door studenten, een omgedraaide rolstoel, gekleurde doseerzakjes voor medicijnen en de Yoho-app. Het is nu aan het Nederlandse publiek om te bepalen welk idee het best is en daarmee de negende editie van de zorginnovatiewedstrijd wint. Dat meldt ONVZ Zorgverzekeraar.

Stemmen

Op de website van Het Beste Zorgidee (www.hetbestezorgidee.nl) lichten de finalisten hun idee toe in een video. Heel Nederland kan tot en met zondag 6 november op zijn of haar favoriete idee stemmen. Op woensdag 9 november maakt jurylid Pieter van den Hoogenband bekend wie Het Beste Zorgidee 2016 wint. De zorginnovatiewedstrijd is een initiatief van ONVZ Zorgverzekeraar.

Toekomstverkenning RIVM: Een gezonder Nederland met meer chronisch zieken

Bron: RIVM

Nederlanders worden steeds ouder: in 2030 is de levensverwachting van mannen 82 jaar, die van vrouwen 85. Mede door de vergrijzing telt Nederland in 2030 circa 7 miljoen mensen met een chronische ziekte. Dat is ongeveer 40% van de bevolking; nu is dat nog 32%. Deze stijging betekent niet dat meer mensen buiten de maatschappij komen te staan: de meeste chronisch zieken van 20-65 jaar werken net zo veel als mensen zonder chronische ziekte. Het percentage volwassenen met overgewicht (48%) zal waarschijnlijk niet verder toenemen. Dit zijn enkele uitkomsten uit ‘Een gezonder Nederland’, de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 (VTV) van het RIVM, die op 24 juni werd aangeboden aan minister Schippers.

Levensverwachting blijft stijgen

De levensverwachting van Nederlandse mannen is 79 jaar en behoort daarmee tot de hoogste van de Europese Unie. Vrouwen verwachten 83 jaar te worden; dat ligt rond het Europese gemiddelde. Tussen 2012 en 2030 krijgen Nederlandse mannen er 3 jaar bij en vrouwen ruim 2 jaar. Het verschil in levensverwachting tussen laag- en hoogopgeleiden is groot (6 jaar). De sterfte aan coronaire hartziekten en beroerte is sterk gedaald en zal naar verwachting verder afnemen. De sterfte aan longkanker en dementie zal stijgen: in 2030 is dementie de belangrijkste doodsoorzaak.

Meer mensen met een chronische ziekte
Eén van de belangrijkste uitkomsten van de VTV 2014, die de naam Een gezonder Nederland heeft meegekregen, is de stijging van het aantal chronisch zieken. Het RIVM voorziet een stijging van 5,3 miljoen in 2011 naar 7 miljoen in 2030. Daarbij zal ook het aantal mensen met twee of meer aandoeningen toenemen. Vooral door de vergrijzing steeg het aantal mensen met een ziekte het afgelopen decennium en die stijging zet door. Vroege opsporing van ziekten plus een betere behandeling maken dat mensen langer kunnen leven met hun ziekte. Ook hierdoor stijgt het aantal mensen met een ziekte.

Zorg in Europa: Nederland behoort tot duurste én beste

Bron: ZorgWijzer.nl

De zorg is volgens velen onbetaalbaar geworden: een hoog eigen risico en stijgende premies zorgen bij de burger voor veel onvrede. Een groot deel van onze inkomens wordt tegenwoordig gespendeerd aan de zorg. Maar is de zorg en zorgverzekering in Nederland echt zo duur, bijvoorbeeld als er een vergelijking wordt gemaakt met andere landen in Europa? En belangrijker nog: krijgen we eigenlijk wel goede zorg voor ons zuurverdiende geld?

ZorgWijzer.nl onderzocht hoeveel Nederlaand aan zorg uitgeeft in vergelijking tot andere Europese landen en hoe het is gesteld met de kwaliteit van zorg in ons land.

Verder wordt er besproken hoe ons zorgstelsel zich verhoudt tot een aantal andere zorgstelsels in Europa. Zijn er bijvoorbeeld grote verschillen in kwaliteit, organisatie, dekking of bekostiging? Kortom, hoe duur is onze zorg eigenlijk en krijgen we waar voor ons geld?

BNP uitgaven gezondheidszorg

Volgens gegevens van de World Databank gaf Nederland in 2014 9,5 procent van zijn Bruto Nationaal Product (BNP) uit aan gezondheidszorg. Volgens onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO Health Stats 2016) ligt dat percentage op ongeveer 10,9 procent. Alleen in de Verenigde Staten zou de BNP-uitgave aan de volksgezondheid hoger liggen dan in Nederland.

In de onderstaande infographic wordt in kaart gebracht hoeveel procent van het BNP er in andere Europese landen wordt besteed aan gezondheidszorg. Hiervoor wordt gekeken naar het jaar 2014, want de cijfers van 2015 zijn nog niet volledig doorgerekend.

Geneesmiddelentekort in Nederland steeds groter probleem

Bron: Nationale Zorggids

Nederland kampt met een geneesmiddelentekort, ontstaan mede door het preferentiebeleid van zorgverzekeraars. De verzekeraars bepalen welke variant van hetzelfde geneesmiddel vergoed wordt. Geneesmiddelenfabrikanten maken in Nederland nauwelijks nog winst en verkopen hun medicijnen liever elders. Hierdoor ontstaat er in Nederland een schaarste. Mensen krijgen in de apotheek steeds vaker te horen dat hun medicijn niet meer beschikbaar is. Dat meldt RTL Nieuws.

Aantal onverkrijgbare geneesmiddelen stijgt

Vier jaar geleden, in 2012, waren 242 medicijnen niet verkrijgbaar, zo blijkt uit cijfers van de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers KNMP. Vorig jaar steeg het aantal onverkrijgbare geneesmiddelen tot 625. Naar verwachting zal dit jaar nog slechter uitpakken. Door de schaarste van geneesmiddelen zijn huisartsen steeds vaker genoodzaakt B- of C-middelen voor te schrijven. Deze middelen werken minder goed, zegt Rob Dijkstra van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Doordat B- en C-middelen slechter werken, zijn mensen die deze medicijnen voorgeschreven krijgen langer ziek.

Ouderen blijven steeds vaker te lang thuis wonen

Bron: Nationale Zorggids

Ouderen blijven steeds vaker te lang thuis wonen. Ook als het eigenlijk niet meer gaat, proberen ze het te redden met thuiszorg. Vaak leidt dit tot opname op de spoedeisende hulp (SEH), ziet Ben van Gent, bestuurder van thuiszorgorganisatie Florence. Ook brancheorganisatie ActiZ erkent dit probleem. Dat meldt het Algemeen Dagblad.
Volgens de richtlijn van de zorgverzekeraars moet iemand die meer dan 12 uur thuiszorg ontvangt naar een verpleeghuis. Senioren willen de laatste tijd steeds langer thuis blijven wonen. Zorgorganisatie Florence levert thuiszorg aan meer dan 5.000 mensen, waarvan 300 op of over de norm van 12 uur per week zitten. Ouderen willen best naar een verpleeghuis, maar vinden het te duur, weet de thuiszorgorganisatie. Een verpleeghuis kost aanzienlijk meer dan thuiszorg. Daarom vragen senioren extra thuiszorg aan. Omdat het aantal uren zorg per cliënt toeneemt, ontstaan er wachtlijsten.

ActiZ benadrukt dat een verpleeghuis een belangrijk en veilig alternatief is als thuis wonen niet meer mogelijk is. De brancheorganisatie wil dat iedereen naar een verpleeghuis kan als dat nodig is. “Als de hoge eigen bijdrage de beweging afremt, is dat geen goede zaak. De juiste zorg moet op de juiste plek worden geboden”, aldus een woordvoerder van ActiZ. Het ministerie van Volksgezondheid is inmiddels op de hoogte gesteld van het probleem. Echter denkt het ministerie niet dat ouderen de eigen bijdrage te hoog vinden.

Week van de publieke gezondheid

Van de GGD West-Brabant ontvingen wij een uitnodiging voor enkele bijeenkomsten in het kader van de Week van de publieke gezondheid. De GGD richt deze uitnodiging niet alleen aan gemeenten, raadsleden, samenwerkingspartners, bedrijven maar tevens aan geïnteresseerde burgers.
De Week van de publieke gezondheid duurt van 28 november a.s. tot en met 2 december.

Bijeenkomsten die de GGD West-Brabant dan organiseert:

  • Positieve Gezondheid
  • Taal maakt gezond(er)!
  • Kunst en gezondheid
  • Inspiratielab society 2.0
  • “Liever alleen op de fiets dan eenzaam op de tandem”
  • Health deal & Omgevingswet
  • De opmars van digitale gezondheid. Kansen van e-health voor inwoners en professionals.