In het verleden zijn door diverse partijen al veel initiatieven ontplooid om het zelfmanagement van patiënten te bevorderen. Resultaten blijven echter steeds achter.

Zelfmanagement draagt in belangrijke mate bij aan kwaliteit van leven van patiënten en het verminderen van de ziektelast.

Daarom werken in ZO! meerdere partijen samen om zelfzorg binnen drie jaar op grote schaal geïmplementeerd te krijgen.
ZO! staat voor Zelfzorg Ondersteund. Binnen deze organisatie werken vertegenwoordigers van patiënten, consumenten, zorgverleners en zorgverzekeraars samen om de hieronder geformuleerde doelstelling te realiseren.

 

Doelstelling

De geformuleerde doelstelling is “In 2016 is bij tenminste 1 chronische aandoening te weten diabetes, voor een kwart van de patiënten sprake van succesvolle zelfzorg”.

 

Doorbraakproject

Zorroo is door ZO! geselecteerd als één van de doorbraakprojecten in het land. Aan de hand van de ervaringen van deze projecten zal het zelfmanagement in Nederland worden uitgerold.