Icon

Zorroo patiëntenfolder Cool 102.11 KB 862 downloads

...

  Algemeen

  Mensen met een (hoog risico op een) chronische aandoening kunnen veel baat hebben bij een gezondere leefstijl. Tot op heden is het aanbod van deze zorg versnipperd, de financiering vaak onduidelijk en de zorgaanbieders niet altijd voldoende gekwalificeerd.

  De pilot Leefstijlcoaching is door CZ in 3 gebieden in Zuid-Nederland ingezet.
  De pilot is in het voorjaar van 2014 gestart en duurt 3 jaar. Na afloop worden de resultaten in samenwerking met de Universiteit Maastricht wetenschappelijk geëvalueerd, waarna de Nederlandse Zorgautoriteit zal besluiten of deze zorg structureel vanuit de basisverzekering gefinancierd gaat worden.

  Doel

  • beter voorkomen van ziektes, waardoor de zorg beter betaalbaar blijft
  • betere kwaliteit van zorg
  • leefstijlcoach als structureel onderdeel van het zorgproces, waarbij diverse regionale partijen samenwerken
  • eenduidige en structurele financiering

  Voor wie

  Binnen de Zorroo regio richt deze pilot zich op volwassenen met (een hoog risico op) een chronische aandoening. Dat zijn bijvoorbeeld mensen met diabetes, hart- en vaatziekten of obesitas.
  U komt voor deelname in aanmerking indien u

  • overgewicht heeft (BMI ≥ 25) of diabetes mellitus type 2 of een hart- en vaatziekte
  • gemotiveerd bent om uw leefstijl aan te passen
  • u verzekerd bent bij CZ, DeltaLoyd, Ohra, VGZ (Univé, IZA, IZZ, ZEKUR, Bewuzt, N.V. VGZ Cares, Trias, Umc en Zorgzaam).

  Traject

  De leefstijladvisering wordt eerst ingezet door bijvoorbeeld de praktijkondersteuner van de huisarts. Indien intensievere begeleiding gewenst is, wordt de patiënt doorverwezen naar de leefstijlcoach, die geregistreerd is in het landelijk kwaliteitsregister van de Nederlandse Beroepsvereniging voor leefstijlprofessionals (NBLP). De begeleiding, deels individueel en deels binnen een groep, is gericht op duurzame gedragsverandering naar een gezondere leefstijl.

  De leefstijlcoach heeft niet alleen een rol in de begeleiding van deelnemers, maar legt tevens verbinding met het regionale sport- en beweegaanbod om duurzaam bewegen te bevorderen.

  Voordeel

  Voordeel is, dat de leefstijladvisering zich richt op bewegen, voeding én gedrag. Deze combinatie is bijzonder effectief gebleken.

  Aanmelden

  Denkt u dat begeleiding door de leefstijlcoach u kan helpen en bent u daarvoor gemotiveerd, bespreek dit dan met uw huisarts of praktijkondersteuner. Zij kunnen u verwijzen.

  Kosten

  Deelname valt onder de basiszorg en is daarom kosteloos.

  Meer informatie

  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakte dit filmpje over de CooL Leefstijlbegeleiding van Zorroo:

  Ook vindt u meer informatie in het artikel Leefstijlcoaching op proef.